Zerdüştlükte semboller

(4 oy) 5/5 4471
Yorum Yaz


Zerdüştlük, dünyanın en eski tek tanrılı dinlerinden biridir. Yaklaşık 3.500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran’da kurulmuştur. M.Ö 600 ve MS. 650 yılları arası Pers İmparatorluğu’nun resmi dini olmuştur. Zerdüştlük inanç türleri arasında Budizm’de olduğu gibi felsefi yönü de ön plana çıkan inançlar arasında yer alır. Zerdüştlüğün temelinde iyilik ve kötülüğün savaşı yatar. Diğer dinlerde olduğu gibi bu dini simgeleyen semboller vardır. Zerdüştlükte semboller arasında en önemlileri ateş ve forouhar sembolleridir.

Ateş

Zerdüştlük felsefesinde su, toprak, ateş kutsal sayılır ve ateşe, aydınlığa veya güneşe bakılarak ibadet edilir. Işığın ve aydınlıkların, Tanrı Ahura Mazda’nın fiziksel temsili olduğuna inanılır. Bununla ilişkili olarak ateş, iyi ve kötüyü birbirinden ayıran Tanrısal bir güce sahiptir. Bu inanca göre, ateş bütün varlıklarda bulunur ve canlı ve cansızlarda farklı biçimlerde var olur. Zerdüştiler ateşe tapmazlar, ancak ateşi yüceltirler onu kıble kabul ederek ateş önünde dua ederler. Ancak Zerdüştilikte asıl kıble güneştir. Zerdüştiler dünyada bulunan elementlerin saf olduğuna ve ateşin tanrının ışığı veya irfanı olduğuna inanırlar. Ateş ateşgede denilen tapınaklarda yakılır ve ateşe üflemek öldürülmeyi gerektirecek kadar büyük bir günahtır.

Forouhar

Zerdüştlüğün en önemli simgelerinden biri olan Forouhar – faravahar simgesi, Tanrı Ahura Mazda’nın simgesidir. Kanatlı güneş simgesi Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarında önemli bir yere sahiptir; Forouhar simgesi de bu sembollerin bir alıntısıdır. Geçmişi 4000 yıl önceye dayanan Forouhar simgesinde, yaşlı adam bilgeliği simgelerken, sağ elinin yukarıya doğru olması Tanrı Ahura Mazda’ya dua etmesini, sol elindeki halka ise insan ve Ahura Mazda arasındaki misakın sembolüdür. Ortadaki halka evreni ve halkanın aşağıya uzayan iki ucu da iyilik ve kötülüğü simgeler. Kanatların üç kattan oluşması Zerdüştlüğün temel ilkesi olan “güzel söz, güzel düşünce, güzel eylem” sözünü simgelemektedir. Bu halkanın içinden geçen adam, bu 3 söz sayesinde ve Ahura Mazda’ya taparak evrendeki kötülüklerden kurtulup doğru yolda devam edebilir.