Yunan mitolojisi

(4 oy) 5/5 876
Yorum Yaz


Uranos

Yunan mitolojisinde ise tanrıların babası Uranos’tur. Yaratılış konusunda da anlatıldığı üzere hiçbir şey yaratılmadan önce başlangıçta sonsuz ve derin bir boşluk olan Khaos vardı. Boşluktan doğan toprak ana Şaia’dan Uranos meydana geldi ve nihayetinde toprak ana Şaia ile Uranos’un birleşmesinden de Olympos tanrı kuşağının kökeni titanlar doğdu. Dolayısıyla Yunan mitolojinde yer alan ve üçüncü kuşak tanrı olan Olympos tanrılarının kökeni Uranos’tur.

Şaia

Yunan mitolojisinde, Homeros’ta hiç adı geçmeyen Şaia, Khaos’tan doğmuş yeryüzü tanrıçası ve aynı zamanda tüm tanrıları içinden çıkaran ilk elementtir. Hesiodos’a göre Şaia dünyayı, yeri, evrensel bir öğe olarak toprağı simgelemektedir.

Zeus

Yunan mitolojisinde Zeus, babasına ve dolayısıyla Titanlara karşı başlattığı savaşı kazanmış ve artık evrenin tek hâkimi olmuştur. Kardeşleri ile yetki paylaşımını yapmış ve kendisi gökyüzünü almıştır.

Zeus tanrıların tanrısı, tanrıların babası, büyüğüdür . Zeus gökle ilgili doğal Güçlerin hepsini bünyesinde barındıran bir varlıktır. Işık, aydınlık, bulut, gök gürlemesi, Şimşek ve yıldırım Zeus’un egemenliği altındadır.

Titanlar

Yunan mitolojisinde tanrılar ile Titanların mücadelesi vardır. Ancak bu sürekli işlenen bir konu olarak karşımıza çıkmaz. Yaratılıştan sonra Titanların babası olan Uranos, tahtını korumak adına korkunç yaratıklar olan Titanları doğar doğmaz yerin derinliklerine kapatmıştır. Ancak oğlu Kronos annesi Şaia’nın da desteğini alarak bu duruma başkaldırmıştır. İşlenen diğer konu ise babasını alt eden Titan Kronos da tıpkı kendi babası gibi çocuklarını yok etmeye başlamıştır. Olympos tanrılarından olan Kronos oğlu Zeus da babasına başkaldırmış, Titanlarla savaşmaya başlamış ve savaşı kazanarak bitirmiştir.

Olympos Dağı tanrıları, iyiliği; Titanlar ise kötülüğü temsil ederler.

Herakles

Yunan mitolojisinde yer alan Herakles Zeus’un Alkmene’den olan oğludur ve bu yüzden Zeus’un karısı tanrıça Hera tarafından kıskanılmıştır. Asıl adı Alkides, yani dedesi Alkaios’tan gelme bir soyadıdır. Sonra Pythia kâhini adını değiştirir ve Herakles koyar. Herakles adının ‘Hera’nın ünü’ anlamına geldiği ileri sürülse de ‘heros’ yani kahraman sözcüğü ile daha ilintili olduğu iddia edilebilmektedir . Herakles daha bebekken beşiğine Hera tarafından yılanlar gönderilmiş, Herakles de heyecanlanmadan yılanların boğazını sıkarak öldürmüştür. Herakles çocukluğundan beri doğaüstü bir güce sahip olmuştur. On sekiz yaşına gelmeden Kithiaron ormanlarında yaşayan ünlü aslanı öldürmüş, aslanın postunu da kendisine post yapmıştır.

Akhilleus

Yunan mitolojisinde karşımıza çıkan Akhilleus, Tanrıça Thetis ile Phthia Kralı Peleus’un oğludur. Aslında tanrılardan Zeus ve Poseidon Thetis’e âşıktır. Ancak kâhinlerden birinin, Thetis’ten olma bir oğlanın babasından daha güçlü olacağı haberini vermesi üzerine, onu bir ölümlüyle evlendirmeye karar verirler. Böylece Kral Peleus ile evlendirirler. Thetis’in bu evlilikten birçok çocuğu olmuştur. Ancak Thetis çocuklarının kendisi gibi ölümsüz olmasını istemiş ve çocuklarının bedenlerindeki ölümlülük tohumlarını yok etmek için onları ateşe tutmuştur. Birçok çocuğu böyle yanarak öldükten sonra Thetis Akhilleus’u Styks ırmağına batırmış, böylece gövdesini silah işlemez hale getirmiş ama topuğundan tuttuğu için topuğu ıslanmamıştır. Akhilleus’un öldürülebileceği tek noktası topuğu olmuştur.

Demeter

Yunan mitolojisinde karşımıza çıkan Demeter, Titan Kronos ile Rheia’nın kızıdır. Demeter Yunan mitolojisinde hasat ve bereket tanrıçası olarak ön plana çıkmıştır.

Penelope

Yunan mitolojisinde yer alan Penelope, Homeros’un Odysseia Destanı’nda karşımıza çıkan ikarios’un kızı, Truvalı Helen’in kuzeni ve Odysseus’un karısıdır . Odysseia Destanı’na göre, Yunanlılar Truva’yı yerle bir edip ülkelerine dönerlerken yolda korkunç bir fırtınaya tutulurlar. Odysseus tam on yıl boyunca denizler üzerinde sürüklenip durur. Denizden kurtulan Odysseus ve adamları yıllarca bir ülkeden diğerine geçer dururlar. Bu sırada ithake Adası’nda Odysseus’un karısı Penelope zor günler geçirmektedir. Herkes Kral Odysseus’un öldüğüne inandığı için, adanın ve komşu ülkelerin ileri gelenleri, Penelope ile evlenmek için Ithake Sarayı’nı doldurmuşlardır. Amaçları yalnızca evlenmek değil, Odysseus’un zengin krallığını da ele geçirmektir. Penelope aslında bir Şekilde zaman kazanmak adına taliplerine dokuduğu bezi bitirmesi için beklemelerini söyler ve ondan sonra evleneceği vaadini verir. Dokuduğu bezi; 3 yıl sonra öğrenilene kadar her gece tekrar söker. Kocası kadar akıllı ve kurnaz olan Penelope taliplere bir yarışma önerir. Odysseus’un büyük yayıyla ok atmayı kim becerirse onunla evleneceğini söyler . Bütün tanrılar Odysseus’a acırlar ve tekrar karısına dönmesi için yardım ederler. Nihayet Odysseus dilenci kılığına girerek saraya girer ve yarışmaya katılır. Yay germe yarışmasında birinci gelir ve karısına kavuşur.

Hera

Yunan mitolojisinde karşımıza çıkan Hera; Olympos tanrılarının kraliçesi, Titan Kronos ile Rhea’nın kızı, Zeus’un kardeşi ve aynı zamanda Zeus’un sadık eşidir. Doğum tanrıçasıdır .

Aphrodite

Yunan mitolojisinde Aphrodite, ‘Aşk ve Güzellik Tanrıçası’dır. Önceleri ‘Işık Halesi’ olarak anılmıştır. Yeryüzünün ve gökyüzünün bütün ihtişamına ve güzelliğine ışık sebep olduğu için daha sonraki dönemlerde Aphrodite ‘Güzellik Tanrıçası’ ve aynı zamanda ‘Aşk Tanrıçası’ olarak anılmaya başlamıştır.

Hades

Yunan mitolojisinde Hades yeraltı tanrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeraltındaki ölüler ülkesinin tanrısı Hades, Kronos ile Rheia’nın oğludur. Hades, Aidoneus ve Pluton (zengin) adlarıyla da anılmaktadır. ‘Görünmez’ anlamına gelen Hades adı hem tanrının kendisi hem de egemen olduğu ölüler ülkesi için kullanılmaktadır.

Poseidon

Olymposlu tanrılar içinde denizi simgeleyen ve denizin mutlak hâkimi sayılan Poseidon, Homeros destanlarında Poseidaon olarak anılmaktadır. Poti-dan’dan türeme bu ad başka Hint-Avrupa dillerindeki biçimiyle karşılaştırılacak olursa, ‘Denizin Efendisi’ anlamına gelmektedir.

Athena

Yunan mitolojisinde karşımıza çıkan tanrıça Athena, aklın, sanatın tanrıçasıdır. Aynı zamanda uygarlığın, tarımın koruyucusu, dizinin yaratıcısıdır. Atları ilk ehlîleştiren Athena’dır.

Ares

Yunan mitolojisindeki Savaş tanrısı Ares, Zeus ile Hera’nın oğludur. İlyada Destanı’nda son derece katı yürekli ve kinci bir tanrı olarak karışımıza çıkan Ares, destanlarda diğer tanrılar kadar ayrıntılı anlatılmaz. Bu yüzden karakteri hakkındaki bilgilerimiz onun yıkıcı olması ve fazla sevilmemesinden ileri gitmemektedir.

Helios

Güneş tanrısı ya da güneş olan Helios, Şaia ile Uranos’un çocukları Hyperion ve Theia birleşirler, üç göksel varlık meydana getirirler; Helios (Güneş), Selene (Ay) ve Eos (şafak)’tur.

Dionysos

Dionysos, Zeus ile Thebai prensesi Semele’nin oğludur ve annesiyle babasının ikisi de ölümsüz olmayan tek tanrıdır.

Eros

Eros ilk mitolojik öykülerde, erkelere güzel armağanlar veren yakışıklı bir delikanlı olarak görülmektedir. Yardımcıları ise küçümsenen, hiçe sayılan aşkların öcünü alan, bazen de aşka karşı koyan Anteros, Himeros (Özlem) ve Düğün şöleni tanrısı Hymenaios’tur.

Hephaistos

Hephaistos’un Hera ile Zeus’un oğlu olduğu söylenmektedir. Ancak başka bir doğum efsanesi vardır. Bu efsaneye göre, Hera onu kendi kendine doğurmuştur. Zeus’un Athena’yı kafasından çıkarmasını kıskanmış ve Hephaistos’u kendi kendine yaratmıştır sevgili burclar.net okurları. Ancak çirkin olduğu için Hera onu fırlatmış ve düşen Hephaistos topal kalmıştır. Başka bir efsaneye göre ise Hera’yı savunmak için bu işi Zeus yapmıştır. İşin en ilginç tarafı bu iki hikâyeyi de Hephaistos’un kendisinin anlatmasıdır.

Eos

Yunan mitolojisinde Eos, Homeros’un ‘gül parmaklı’ olarak tanımladığı şafak tanrıçasıdır. Şafak tanrıçası Eos, Titan soyundan gelen Theia ile Hyoerion’un kızı olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda Helios (güneş) ve Selene (Ay)’nin kardeşidir. Eos’un kocası ise Tithonos’tur.

Hermes

Yunan mitolojisindeki Hermes, tanrıların habercisidir. Hermes Titanlar soyundan Atlas ile Pleione’nin kızı Maia’nın Zeus ile birleşmesinden doğmuştur.

Selene

Yunan mitolojisinde Selene iki atın çektiği Gümüş tekerlekli bir araba üstünde gökleri dolaşan güzel bir kadın olarak betimlenir. Bunun yanında Selene’nin birçok sevgilisi olmuştur. Zeus ve çoban tanrı Pan ile birlikte olmuştur. Ama efsanevi aşkı Beşparmak dağlarının çobanı Endymion’dur.

Oidipus

Yunan mitolojisinde Oidipus’un, Thebai kenti girişinde bulunan ve Sphinks adı verilen bir canavarın sorduğu bilmeceye doğru cevabı vererek kenti kurtarması olarak karşımıza çıkmaktadır. Oidipus, Yunan mitolojisinin en trajik hikâyesine sahip kahramanıdır. Oidipus, Thebai kralı Laios’un Iokaste’den olma oğludur.

Prometheus

Prometheus Titanlar soyundan gelmektedir. Hesiodos’a göre iapetos ile Okeanos kızı Klymene’nin oğludur. Başka bir kaynağa göre ise Themis (Adalet)’in oğludur.(Kaynak: Karşılaştırmalı Hint Ve Yunan Mitolojisi-Fatma Hicret Un-YLT)