Yunan mitolojisi tanrıları

(0 oy) 0/5 1165
Yorum Yaz


Sevgili burclar.net okurlarımız bu yazımızda sizlere yunan mitolojisi tanrıları sizlere sunuyoruz. Yazımızda yunan mitolojisinin ortaya çıkışından bahsederek sonrasında 12 yunan tanrısını sizlere anlatmaya çalışacağız. Beğeneceğinizi umuyoruz.

Eski Yunanlar Avrupa’nın büyük mit yaratıcılarıdırlar. Tanrılar, yarı tanrılar, kahramanlar, insanlar, hayvanlar hakkında anlatılan hikâyeler hala onların bulduğu isimlerle anılmaktadır.

Atina’lı filozof Platon, ilahi eylemlerin hayali kayıtlarıyla, gerçek olayların, yani doğaüstü olanla olmayanın ayrımını yapabilmek için M.Ö. 400 yılında mythologia yani mitoloji kelimesini bulmuştur. Zamanla tanrı ve tanrıçalarla alakalı tüm bilgilere olan inanç azalmasına rağmen Platon mitlerde çok büyük bir gücün yattığını savunmuştur.

Yunan mitolojisinin yazıya geçirilmesi Homeros ve Hesiodos ile başlamış, daha sonra yazılan hikâyelere eklemeler yapılmıştır. Yunan mitolojisi 700 yıllarında tam olarak gelişmiştir. Yunan tanrıları hem dış görünüş hem de karakter olarak insanlara benzer. Tek farkları ölümsüz olmalarıdır.

Yunan mitolojisinde yaratılış ve titanlar

Yunan mitolojisine göre yaratılış Kaos’la başlar. Yeryüzü, gökyüzü ve deniz yaratılmadan önce her şeyin bir tek görünüşü vardır. Kaos adı verilen bu görünüş karmaşık bir kütledir. Yeryüzünden, toprak yani Gaia doğar. Gaia toprak ana, ilk tanrıçadır. Gaia gökyüzünü (uronos) ve denizi (pontos) doğuran birincil varlıktır. Tanrıların atası Uranos’tur. Gaia ve Uranos’un birleşmelerinden Titanlar, yüz kollu devler olan Hekatonkheir’ler ve Kyklop’lar meydana gelir. Uranos bütün çocuklarından korkup, onları yerin derinliklerine atar ve oraya hapseder. Buna kızan Gaia kızarak kocasından öç almaya karar verir ve göğsünden çıkardığı parlak çelikle keskin bir tırpan yapar. Çocuğu olan titan Kronos’la anlaşma yaparak, Uranos’u tırpanlayıp vücudunun parçalarını denize atarlar.

Uranos düştükten sonra kainatın hakimi Kronos olur, titanları yer altındaki zindanlardan çıkarır. Evrenin efendisi Kronos kız kardeşi olan Rhea ile evlenir. Uranos gibi o da çocuklarından korkar ve çocuğu doğar doğmaz onları yutmaya başlar. Bu durumdan hoşlanmayan Rhea altıncı çocuğuna hamileyken Gaia’dan yardım ister ve altıncı çocuğu olan Zeus doğunca onu Girit’deki bir mağaraya saklar. Kronos’a ise bir bez içinde taş verir ve Kronos o taşı yutar. Zeus mağarada Rhea’nın rahipleri Kuretler tarafından büyütülür. Zeus Kykloplar ile Hekatonkheir’leri Uranos’un kapattığı yer altından kurtarır ve buna karşılık kykloplar Zeus’a gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımı bağışlar. Zeus’un tüm yetkiyi eline geçirmesi için Titanlarla savaşması gerekmektedir. Titanlarla başlayan savaş tam on yıl sürer. Zeus bu savaşı kazanır ve Kronos’un karnında olan beş kardeşini kurtarır. Kronoz ve Rhea’nın tam altı tane çocuğu olmuştur. Bunlar, Zeus, Poseidon, Demeter, Hades, Hestia ve Hera’dır. Titanlar yenildikten sonra zincirlenerek Tartaros’a atılır. Titanların yenilgisine dayanamayan Gaia Tartaros’la birleşip başında yüz yılan bulunan Typhon’u doğurdu ve onu Zeus’a karşı kışkırtır. Zeus Typhon’ a karşı kazandığı zaferde egemenliğini sağlamlaştırır ve Olimpos’lu tanrılar kuşağını oluşturur.

İlk zamanlardaki karışıklık sona erer, kainat düzen bulur. Tabiatın kaba, vahşi ve kör kuvvetleri; tanrısal zeka tarafından yenilmiş ve emir altına alınmış olur.

Olimposlu Tanrılar

Yunan mitolojisinde on iki büyük tanrı yer almaktadır. Bu tanrılar dünyanın yöneticileri sayılan tanrılar grubunu oluşturmaktadır. Titanları yenerek yönetimi ele geçirmişlerdir. Bu büyük tanrılar Olimpos’da saraylarda yaşardı. Olympos Makedonya ile Tesalya arasında oldukça heybetli bir sıradağın en yüksek tepesi idi. Olimpos dağının üzerinde her tanrının ayrı bir köşkü bulunmaktaydı. Köşklerin en büyüğü tanrıların kralı Zeus’un idi. Zeus Tanrıların Kralı sıfatıyla Olimpos’luların lideridir. Babası Kronos’u tahtından indirip titanları yendikten sonra Tanrıların kudretli kralı olarak kalmıştır. Dünyayı idare etmek için diğer 11 tanrıyı Olimpos dağına yerleştirmiştir. Bu tanrıların hepsinin aralarında akrabalık bulunmaktadır. Aralarında iki gruba ayrılmışlardır. Birinci kuşak denilen ilk doğanlar Titan soyundan gelmektedir. İkinci kuşak ise baş tanrı Zeus’un çocuklarıdır.

Yunan tanrıları insan biçiminde tasvir edilmişlerdir. Ancak onlar, insanlardan daha güçlü ve daha güzel vücutlara sahiplerdi. İnsan biçimdeydiler ancak ölümsüzlerdi. Kendilerine özgü Ambrosia denilen bir meyve ile besleniyorlardı. Bu meyve onlara ölümsüzlük özelliği katıyordu. Tanrıların da insanların olduğu gibi kusurları ve iyi huyları vardı. Namuslu, yalancı veya ahlaklı, ahlaksız olarak nitelendirilebiliyorlardı.

Yunanlılar antik çağda her şeyin bir tanrısı olduğuna inanıyorlardı. Dağların, denizlerin, göklerin her şeyin bir tanrısı bulunmaktaydı. Bu tanrıların en üstlerinde en yetkili on iki tanrı yer almaktaydı. Bunlar Olimpos’ta yaşayan tanrılardı. Altısı kadın altısı erkekti.

Baş tanrı Zeus, güzel sanatlar ve güneşin tanrısı Apollon, savaş tanrısı Ares, sanayi tanrısı Hephaistos, ölülerin ruhlarını Ares’e götüren Hermes, deniz tanrısı Poseidon, zeka ve strateji tanrıçası Athena, güzellik tanrıçası Aphrodite, aile tanrıçası ve aynı zamanda Zeus’un karısı Hera, avcılık ve ay tanrıçası Artemis, toprak tanrıçası Demeter. Bu tanrı ve tanrıçalardan başka yer altında yaşayan ve yer altı aleminin tanrısı olan Hades ve daha sonra Olympos’a alınan şarap tanrısı Dionysos vardır.

12 Yunan Tanrısı

Zeus

Yunan mitolojisindeki Olympos dağının en yüksek tanrısıdır. Titanlar Kronos ve Rhea’nın oğludur. Roma mitolojisindeki adı Jupiter’dir.  Gökyüzünün, şimşek ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Elinde şimşek ile resmedilmiş, yağmur ondan beklendiğinden bereket ile özdeşleşmiştir.

Hera (Juno)

Hera’nın kelime anlamı “Hanımefendi” dir. Bu ismi büyük bir şehir olan Argos’un geçmiş halklarından almıştır. Titan Kronos ve Rhea’nın kızlarından biridir. Zeus’un kız kardeşi. Aynı zamanda karısıdır. Olympos Tanrılarının ve göklerin kraliçesidir. Roma mitolojisindeki adı Juno’dur.

Athena (Minerva)

“Athene” diye adlandırlır. Zeus’un ve Titan Metis’in kızıdır.  Roma mitolojisindeki adı Minerva’dır. Zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Kendisine pek çok sıfat verilmiştir. Şehirlerin korucusu sıfatı (Polias), zafer taşıyan (Nikephoros), esenlik dağıtan (Glaukopis), Güçlü babanın kızı (Obrimopatre). Sembolleri, miğfer, mızrak, zeytin ve baykuştur.

Artemis (Diana)

Titan Leto ile Zeus’un kızlarıdır. Apollon’un ikiz kardeşidir. Roma mitolojisindeki adı Diana’dır. Vahşi doğa, avcılık ve ay tanrıçasıdır. Pek çok sıfatı vardır. Artemis’in sembolleri ok, yay ve geyiktir. Işıldayan (phoibe), kardeşi Apollon gibi. Apollon güneşi temsil ederken, Artemis’de ayın temsilcisidir. Homeros Artemis için “Ok atan” (Lokheaira) demiştir. Aynı zamanda “Avcı Artemis” tir (Agrotera) ve “Vahşi hayvanların ecesi’ dir.

Apollon (Phoebus)

Titan Leto ve Zeus’un oğulları, tanrıça Artemis’in ikiz kardeşidir. Lakabı Phoibo‘dur. Yunancada parlak veya saf anlamına gelir. Tanrıların en etkili olanlarındandır. Her gün, arabasıyla ğöğü bir uçtan öbür uca geçer. Tanrıların en güzelidir. Tanımlandığı pek çok sıfat vardır. “Işıklı” (Lykeios), “Sarışın” (Ksanthos), “Altın saçlı” (Khyrsokome), “Gümüş yaylı tanrı” (Argyrotoksos). Adı değişmeden Roma mitolojisine geçen tek tanrıdır

Hermes (Mercurius)

Zeus ve dev Atlas’ın kızı Pleiad Maia’nın oğullarıdır. Yunancada Hermes Trimegustus (üç kere kutsanmış) anlamına gelir. Tanrıların en hızlısı ve en kurnazıdır. Oyun oynamaktan ve herkesi kandırmaktan hoşlanır. Sembolleri kanatlı sandalet, asa ve kasktır.

Ares (Mars)

Tanrıların kralı Zeus ve kraliçesi Hera’nın meşru oğullarıdır. Roma mitolojisindeki adı Mars’tır. Yunan tanrılarının en sevilmeyeni ve nefret edilenidir. En küçük görülen tanrıdır Ares. Kendisine kötü sıfatlar bağlanmıştır. “Yok edici” (Anaires), “Deli” (Mainomenos), “Göz yaşı döktüren” (Polydakrys) gibi. Sembolleri miğfer, kalkan, mızrak ve köpektir.

Aphrodite (Venus)

Titan Kronos, babası Uranos ile çatışma halindeyken, Rhea ile Uranos’a tuzak kurarlar. Kronos bir tırpanla babasının cinsel organını kesip denize atar. Cinsel organı beyaz köpüklere karışır ve bu köpüklerden Aphrodite dünyaya gelir. Roma mitolojisindeki adı Venüs’tür. Afrodit denizde dünyaya gelip, Kıbrıs’ta karaya çıkmıştır. Homeros’a göre ise Aphrodite Tanrı Zeus ve Dione’nin kızlarıdır. Aphrodite’e altın sıfatı verilmiştir. Başka sıfatları ise işveli, cilveli ve gönül alıcıdır. Aphrodite’in sembolleri, gül, güvercin ve deniz kabuğudur.

Hephaistos (Vulcan)

Tanrıların Kralı Zeus’un ve Kraliçe Hera’nın oğullarıdır. Roma mitolojisindeki adı Vulcan’dır. Tanrıların en çirkinidir. Sembolleri çekiç ve örstür. Hephaistos doğduğunda o kadar çirkinmiş ki alay konusu olmamak için Hera onu Olympos dağından aşağı fırlatmış. Düşüşün sonunda sakatlanarak topal kalmış.

Poseidon (Neptune)

Titan Kronos ve Rhea’nın oğulları, tanrıların kralı Zeus’un kardeşidir. Üç büyük tanrıdan biridir. Roma mitolojisindeki adı Neptune’dür. Sembolleri üç dişli yaba, yunus ve attır. Özellikle atlar ve boğalarla özdeşleştirilmiştir. Destanlarda Poseidon’a verilen sıfat “Enosigaios” yani yeri sarsan titretendir. Tanrıların kralı Zeus’la boy ölçüşmekten kaçınmayan güçlü bir tanrıdır. Hatta bir defasında Hera ve Athena ile birlik olup Zeus’u zincire bile vurmuştur.

Hades (Pluto)

Titan Kronos ve Rhea’nın oğulları, Zeus ve Poseidon’un kardeşidir. Dünyayı paylaşan üç tanrıdan biridir. Aidoneus ve Plüton (zengin) adlarıyla anılır. Hades’in kelime anlamı “Görünmez” dir. Bu sıfat hem Hades için hem de hükümdarı olduğu yeraltı dünyası için geçerlidir. Aynı zamanda görünmezlik özelliği olan bir miğferi vardır. Bu miğferi Perseus ve Herakles de takmıştır. Sembolleri görünmezlik miğferi ve Cerberus’tur. Roma mitolojisinde Pluto olarak geçer.

Demeter (Ceres)

Titan Kronos ile Rhea’nın kızlarıdır. Roma mitolojisindeki adı Ceres’dir. Homeros’un destanlarında “Güzel saçlı kraliçe” yada “Güzel örgülü Demeter” olarak yer alır. Tarımın, bereketin ve mevsimlerin tanrıçasıdır. Özellilkle buğdayı temsil eder. Homeros onun için “ Bir rüzgarın hafif ve tatlı buğday tanelerini kabuklarından ayırıp çıkaran, sarı saçlı, ela gözlü Demeter” diye bahseder.

Dionysos (Bacchus)

Tanrı Zeus ile Thebai prensesi Semele’nin oğullarıdır. Roma mitolojisindeki adı Baccus’tur. Yunan mitolojisinin en geç tanınan, en kıdemsiz fakat en gizemli tanrısıdır. “Boğa boynuzlu tanrı” olarak da bilinir çünkü genellikle boğa biçiminde görülür. Sembolleri, üzüm, asma, çita ve panter gibi büyük kedigiller.

Dionysos ilk önce ilkbaharda ağaçların bitkilerin besi suyunun tanrısı sayılırdı. Daha sonra şarabın tanrısı olarak kabul edildi. Şarabın sadece sarhoş edici özelliklerinin değil, aynı zamanda da sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Sayesinde temelleri atılan tiyatronun da tanrısıdır.

Hestia (Vesta)

Titan Kronos ile Rhea’nın kızları, Zeus’un en büyük kız kardeşidir. Roma mitolojisindeki adı Vesta’dır. Diğer tanrıçaların aksine Hestia Zeus ile evlenmemiş ve hiçbir olaya karışmamıştır. Sembolü ocaktır. Mitolojide aile ocağını temsil eder. İlk doğan tanrıça olması sebebiyle insanların saygısını kazanmıştır. Hestia hiçbir olaya karışmaz. (D.Karapınar-YLT)