Yunan mitolojisi ve Kassandra

(0 oy) 0/5 55
Yorum Yaz


Kassandra Apollon tarafından kehanet yeteneği bahşedilmiş bir kâhine olan, Troia kralı Priamos ile Hekabe’nin kızı Kassandra oldukça trajik bir hikâyeye sahiptir. Anlatılan farklı hikayelerden birine göre, Kassandra ve ikiz kardeşi Hellenus henüz küçük bir çocukken ebeveynleri tarafından Apollon Thymbraean tapınağında unutulmuş, ertesi gün gelip baktıklarında bir yılan tarafından sarılmış çocuklar, gözleri ve kulakları yalanmış vaziyette bulunmuşlardır. Bu olay çocukların duyularının açılmasına neden olmuş, sıradan insanların bilemeyeceği, anlayamayacağı ya da göremeyeceği olaylara karşı onları yetenekli kılmıştır. Artık ikisi de Apollon tarafından bahşedilmiş yeteneğe sahip kâhinlerdir. Çocuklar büyüdüğünde, bir gece tapınakta bulunan Kassandra’nın yanına Apollon gelir ve onunla birlikte olmak ister. Ancak Kassandra tanrıyı reddeder ve bunun bedelini, olacakları görmesine karşın gördüklerine kimseyi inandıramamakla öder. Diğer hikâyeye göre ise, olay Apollon’un aşkı etrafında şekillenir. Rahibe olmak için bakire kalmayı tercih eden Kassandra’nın en büyük arzusu geleceğin bilgisine sahip olmaktır. Ona aşık olan Apollon, kendisiyle birlikte olması karşılığında ona bu yetiyi kazandıracağını söyler ve Kassandra da bunu kabul eder. Ancak Kassandra bu ayrıcalığı elde ettikten sonra kararından vazgeçip sözünü tutmaz ve Apollon tarafından lanetlenir. Artık o çok istediği yeteneğe sahip olmuştur ancak olacakları görmesine rağmen kimseyi inandıramamaktadır.

En Ünlü Kassandra Kehaneti

En ünlü kehaneti şüphesiz Troia Savaşı için söyledikleridir. Kentin bir kadın yüzünden felakete sürükleneceğini, Paris’in öldürülmesi gerektiğini, Tahta At’ın içeriye alınmamasını kısacası savaştan önce yaklaşan felaketi ve bu sona neden olacak herşeyi herkese anlatmış fakat tüm çabasına rağmen doğruyu söylediğine kimseyi ikna edememiştir. Kentin alınışından sonra Athena Tapınağı’na sığınır fakat Ajax tarafından kaçırılır ya da orada tecavüze uğrar. Sonrasında ise esir olarak Agamemnon’a verilir. Onunla birlikte Mykenae Sarayı’na götürüldüğünde Agamemnon’un karısı Klytemnestra tarafından her ikisinin de öldürüleceğini söyler ancak çığlıklarına yine kayıtsız kalınır ve acılar içinde ölümü beklemekten başka elinden hiçbir şey gelmez.

Ödülü cezaya dönüşen bir kadındır Kassandra, çok istediği ve sahip olduğu yetiye lanetler okuyan bir kadın. Onun bu trajik hikayesi farklı disiplinlerde pek çok kişiye ilham olmuş, hakkında çeşitli yazılar kaleme alınmasına neden olmuştur. Bazıları, herkese ve herşeye rağmen gerçekleri haykırmaya devam eden bu bilge kadını feminist söylemlerine konu ederken,  bazıları da onu tablolarına konu olarak seçmiştir. (H. Susamcı-YLT)