Yoga uygulamaları

(3 oy) 5/5 269
Yorum Yaz


Patanjali, Yoga’yı sekiz temel uygulamadan oluşan belirgin bir öğreti olarak tanımlamıştır. Yoganın basamakları şunlardır:

1-Yama

 Kişinin topluma karşı ilişkilerinde yükümlü olduğu ahlaki prensipler;

  • Ahimsa; zarar vermeme
  • Satya; doğruluk
  • Asteya; dürüstlük
  • Brahmacharya; nefse hâkim olma
  • Aparigraha; açgözlü olmama

2-Niyama

Kişisel arınma, kendine hâkim olma bireyin ahlakını ve davranışını biçimlendiren davranış kuralları;

  • Saucha; saflık
  • Santohsa; tatminkârlık
  • Tapas; çaba ya da disiplin
  • Svadhyaya; içe bakış ve çalışmak
  • Ishvara-pranidhana; hiçbir mezhebe bağlı kalmaksızın kâinatın altında yatan birliğe adanmak.

3-Asana

Fiziksel egzersizler

4-Pranayama

Nefes kontrolü, fizyolojik, psikolojik ve zihinsel sağlığa yardımcı olan temel çalışmalarla bedeni ve zihni disiplin altına almak.

5-Pratyahara

Dış dünyadan uzaklaşmak, hisleri dünyevi zevklerden alıkoyarak bu hislerin akışını durdururken, pranayama ile temel içgüdüleri uysallaştırarak zihni kontrol altında tutmak.

6-Dharana

Bilincin, dikkatini keskin bir biçimde bir noktaya odaklamak.

7-Dhyana

Uzun süreli odaklanmak, zihin varoluşun kaynağına nüfuz edene ve bilinçli enerji ruhun merkezinde yok olana kadar zihni beslemek.

 8Samadhi

Mutlak olanla birleşme, kişinin benliğinin merkezinde ruhtan başka hiçbir şey kalmaması.

İlk iki basamak dış etkenlerden başlamakta ve artan bir şekilde iç etkenlere yönelmekte ve yeni bir Yoga öğrencisi için bile azami fayda sağlamaktadır. Ahimsa (zarar vermeme) uygularken Yoga öğrencisi çok çalışmamaya ve zorlanmamaya dikkat etmelidir. Ahimsa kendine ya da başkasına eşit şekilde uygulanması gerekmektedir. Birey kondisyonu ve fiziksel sınırından emin olduğunda Satya (doğruluk) uygulaması Yoga’ya akılcı bir yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Kişi hemen sonuç beklemeden öğrenme sırasında sağlam bir sabır geliştirmektedir.

Bilinç geliştikçe, Santohsa (tatminkârlık) ile insanın hayattan daha kolay zevk almasını sağlamaktadır. Klasik Yoga’nın sınıf uygulamalarına dâhil edilen bu iki kolu, Yoga uygulamasının tatbik edilmesinde ve sonuç alınması arasında çok büyük bir fark yaratmaktadır. Üçüncü basamak, fiziksel bakış açısından Asana kişinin, ses dengesini, sağlık direncini, uyumunu, tam hareket alanını ve her koldaki becerisini elde etme aracıdır. Dengeli çalışma gücü, esnekliği, odaklanmayı ve uyumu çeşitli yollarla ortaya çıkaran duruşları içermektedir. Yoga egzersizleri uygulayıcıyı meditasyona hazır hale getirerek vücudu ve zihni dengelemeye yardımcı olmaktadır. Asanalar bireyi içinde var olan gizil gücü açığa çıkartmak ve ayrıca vücuttaki gizli enerjiyi ve iç dünyaya giden yolu aydınlığa kavuşturmak için bol çeşitli bir yöntem sunmaktadır.

Bir sonraki basamak yüksek olgunluk ve huzur getiren ve nefes alma hareketine ustalık getirme teknikleri olan Pranayama (solunum çalışmaları)’dır. Sevgili burclar.net okurları Pranayama teknikleri astım, depresyon ve psikiyatrik durumların tedavisinde başarılı bir biçimde uygulanmaktadır. Fakat Pranayama’nın asıl amacı öğrencileri sağlık alanında geliştirmekten ziyade yüksek ruh bilincine ulaştırmaktır. Beşinci basamak olan Pratyahara kişinin dikkatini özüne yöneltmesi ve duygulardan arınması ile başlamaktadır. Görme, koku alma, işitme, hissetme ve tat alma Yoga yapan kişiyi cazibe dünyasına çekerken Pratyahara ile öze dönme Yogi’yi özüne açık, iç yaşantı dünyasına daha yönelmiş yapmaktadır. Dharana, odaklanma, beden Asana ile hafifledikten, zihin Pranayama ile güçlendikten ve baştan çıkarıcı hisler Pratyahara ile kontrol edikten sonra gelmektedir.

Dhyana (meditasyon) kelimelerle anlatılması kolay olmamaktadır. Ancak yaşanarak en iyi şekilde öğrenilebilmek gerekir. Bazı tanımlar “daha yüksek bilinç oluşumu”, “zihindeki makineden ve kalpteki durgunluktan bizi kurtaran bir odaklanma çeşidi”, ”bilinç ile bağlantıya geçme” , “ kim olduğumuzu anlamamıza yardım eden ve varlığımızın merkezinde sağlam bir şekilde ayakta kalma gücü veren tüm iç dünyamızın kaynağı” şeklindedir. Herkesin bildiği şekilde dikkatimizi ve isteğimizi kendi içimize yöneltmek, hepimizin içinde var olan huzur ve mutluluğu anlamak ve hiç kullanılmamış rezervleri keşfetmektir.

Sekizinci ve en son kol aydınlanma, mutluluk ya da birlik anlamlarına gelen Samadhi’dir. Klasik görüşe göre Samadhi, özgürlüğe kavuşmak için günlük yaşamın sürekli değişen dünyasından ayrıldığımızda gerçekleşmektedir. Bu öğretide bedeni ve aklı hayatımızdaki bir vasıta ve ruhtan ayrı ya da ruha bağlı olmayan “işletim sistemi” olarak yorumlanmaktadır.(Mert Güler-ylt)