Yoga türleri

(3 oy) 5/5 287
Yorum Yaz


Hindu düşünürler tarafından ne kadar insan türü varsa o kadar yoga türü bulmanın mümkün olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte tarih içerisinde birçok yoga türleri diğerlerine göre öne çıkmıştır. Karma yoga, Jnana yoga, Bhakti yoga, Raja yoga, olarak dört klasik yoga çeşidiyle birlikte en bilinenleri şunlardır:

Karma Yoga

Eylem yogası denilebilecek olan bu yogada esas olan her yapılan fiilin tanrı ya da ruh tasavvuru ile yapılmasıdır. Böyle davranıldığında yapılan her işin olumlu bir karmik sonuç doğuracağına inanılır. Eylemler insanlığın iyiliği ya da Tanrı aşkı için adak olarak yapılır. Her rastgele hareket bir kurban haline dönüşür.

Bhakti Yoga

Sevme, tapma ya da bağlanma yogası demektir. Tek kurtuluşun Tanrı’yı sevmek ve onun inayetine sığınarak ibadet etmek olduğunu ileri süren, Bhakti yoga öğreticisi ünlü Ramajuna, gerçek anlamda Tanrı sevgisinin gelişmesi için zorunlu olan hazırlıkları yedi maddede toplayarak bunları uygulayan kişinin Tanrı sevgisine ulaşacağını belirtir. Bunlar:

 1) Beslenmeye dikkat etme: Bitkisel diyet tercih edilir.

2) Maddi istekleri dizginleme.

3) Tanrı’ya tapınan kişi ibadet temrinlerinden yorulmamalı ve sebatkâr olmalıdır.

4) Diğerkâmlık.

5) Ruh temizliği.

6) Korkaklığı yenme.

7) Aşırı sevinçten korunma.

Ayrıca, Bhakti yogada mantralar (sözler, dualar, şarkılar v.s) sürekli tekrarlanarak Tanrı aşkı canlı tutulur.

Jnana (Bilgi) Yoga

Bilgi ve bilgelik yogasıdır. Atman-Brahman birliğini bilerek kurtuluşa erme esasına dayanır. Jnana yoga, düşünme, tefekküre dalma ve bazı eğilimlerden vazgeçme suretiyle uygulanır. “Doğumdan, ölümden… Kurtulmuş olan, evrenin oluş nedeni… Brahmasın sen. Sonsuz ve değişmez Brahma’sın sen” sözleriyle Brahma’nın yegâne gerçek olduğu vurgulanır.

Bunun yanında, Jnana yoganın, Ben (Atman)i tanıma yogası olduğuna inanılmaktadır. Jnana yoganın en ünlü ustası Hindu filozof Shankara’dır. Bunun ifadelerine göre de Ben asla ölmez. O doğmamış ve değişmez nitelikte olduğundan ilkel beden öldüğü zaman ölmez. Ben’in üstün niteliği ve Brahman ile birleşmesi, yoganın hedefini oluşturur. Vedanta, Dhayana yoga olarak da bilinen Jnana yoga, meditasyon yogasını çağrıştırır. Bugün Batı’da uygulanan yoga biçimlerinden biridir. Jnana yoga farklı bir şekliyle Maharishi tarafından Transandantal Meditasyon adı altında Batılılara sunulmuştur.

Raja Yoga

Raja yoganın kurucusu Patanjali’dir. Astanga yoga da denir. Muhteşem yol anlamındadır. Devamlı surette çalışma ve her şeyden kopmuş duruma gelme ile başarıya ulaşılacağı üzerinde durulur. Pek çok yoga öğretisinin kaynağının Şiva olması gibi Raja yoganın da kaynağı Şiva’dır. Raja yoganın Patanjali’nin kitabında anlatıldığı gibi sekiz basamağı vardır ve amaç samadhi haline yani üstün bilince erişmektir.

Hatha Yoga

Bir tür beden eğitimi mahiyetindedir. Batı’da bir spor şeklinde görülerek hızla yayılan bir yoga çeşididir. İki ana temrine dayanmaktadır. Bunlardan biri teneffüs temrinleri, diğeri de bedenin çeşitli duruş ve şekilleri ile ilgili temrinlerdir. Her duruşun (asananın) bir adı vardır. Yaklaşık kırk sekiz duruş şart koşulmaktadır. Duruşlar bilhassa özel bir nefes alma şekline sıkıca bağlıdır.

Öte yandan, Hatha yogada uygulanan egzersizlerin spiritüel olmayıp tamamen dünyevi olduğu iddia edilmektedir. Diğer yöntemlere göre daha yeni sayılan Hatha yoga, Batılılar için en uygun yöntem olarak gösterilmektedir. Türkiye’de de yoga ile ilgili kitaplarda bu yöntem anlatılmaktadır. Bir sağlıklı yaşam biçimi şeklinde sunulsa da, bu yöntemin esasında diğer yoga sistemlerinden daha katı bir ruhsal öğreti olduğu, yapılan bedeni egzersizlerin ruhsal gelişime hazırlık olduğu bilinmektedir.

Kundalini Yoga

Hatha yoganın bölümlerinden biri olarak da kabul edilir. Kundalini (uyuyan yılan) omuriliğin en alt kısmında olan sakrumda uyur konumda bulunan enerjidir. Amaç bu uyuyan enerjiyi uyandırmaktır. Bu yoga çeşidinde kundalini uyandırılarak taç çakraya kadar yükselmesi sağlanır ve böylece meditasyon gerçekleşir. Kundalini gücünü (uyuyan yılanı) uyandırmaya ağırlık verilir. Bu amaçla bedensel pozisyonlardan ve mantralardan yararlanılır. Son yıllarda Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır. (Emre Uysal-YLT)