Yahudilerin Kutsal Mekanı: Nebo Dağı

(0 oy) 0/5 102
Yorum Yaz


Nebo dağı Madaba’nın yaklaşık 9 km kuzeybatısında bulunan bir tepedir ve yörenin en ilgi çeken yerlerinden biridir. Özelliği; Musa peygamberin Mısır’dan kavmi ile çıkıp, Kızıldeniz’in ortadan ayrılarak geçit vermesi sonucu buraya gelip, Ürdün Nehri kıyılarındaki toprakları bu tepeden, Nebo Dağı’ndan ümmetine göstermiş, ömrünün sonuna kadar da burada yaşamış olmasıdır. Hz. Musa’nın mezarı da burada bulunmaktadır. O günden beri de bu topraklar, tüm dünyaca tanınan kutsal mekanlardan biridir.

Siyagha

Nebo Dağı üç tepesinden biri olan Siyagha, bu özelliği yüzden Hristiyanlığın ilk yıllarından buyana hacıların Kudüs’ten başlayıp Jerico’dan (El Halil) geçerek izledikleri yolda önemli bir uğrak yeri olmuştur. Siyagha tepesinde bir kilise bulunur.

Musa kilisesi ve seyir tepesi

Nebo Dağı  en önemli mekanlarından Musa Kilisesi, 4. yy’da yapılmıştır. Bu kilise yapısı, tarihte de buranın önemli bir yerleşim merkezi ve ilgi odağı olduğunu göstermektedir. Kilisenin önünde bugün çok az bir kısmı ayakta duran manastır binaları ve şehre ait yapılar vardır. Kilisenin yanında bir seyir terası bulunur.

Burası, Hz. Musa’nın vaat edilmiş topraklara (Kudüs) baktığı yer olarak bilinir. Havanın pussuz ve berrak olduğu günlerde Lut Gölü’nü hatta Kudüs’teki kiliselerin kubbelerini görmek bile mümkündür.

Kilisenin yanındaki küçük müzede, civardaki Bizans kiliselerinden gelmiş mozaikler sergilenir.

Siyagha tepesinde Bizanslılar tarafından MS 6. yy’da yapılan bir kilise daha bulunur.Kilise içerisinde zemini kaplayan mozaiklerin neredeyse tamamı tüm orijinalliği ile durur. Bu mozaiklerde; yanlarındaki hayvanları ile yolculuk yapan insanlar canlandırılmıştır. Bina restorasyonda olduğu için, 27 metrekare alan kaplayan bu mozaikleri görmek mümkün değildir.

Papa Jean Paul’un burayı ziyareti ve barış dilekleri anısına diktiği zeytin ağacı ve bir anıt da burada bulunmaktadır. Bu anıt, Hz. Musa’nın Firavun’un önüne atınca yılana dönüşen asasını temsil etmektedir. Uzaktan bakılınca bir Haç görünümündedir. Anıtın hem Hristiyanlık hem de Musevilikle ilgili imgelerin izlerini taşıyor olması, iki dinin kardeşliğini simgelemektedir.