Tralleis Üçgözler Antik kenti

(0 oy) 0/5 24
Yorum Yaz


Aydın’ın (artık) içinde kalmış, Güzelhisar Tepesi, Tralleis antik kenti kalıntılarının bulunduğu alandır. Ama ören yerinin % 70’ine yakını jandarma taburuna ait askeri bölgeye dahil olduğu için gezilebilecek alan da sınırlıdır. Kentin Helenistik Dönem öncesi (M.Ö. 3. yy öncesi) tarihiyle ilgili kayıtlar hem az, hem de yetersizdir. Bu yetersizlik arkeolojik olarak da doğrulandığı için, Büyük İskender öncesi çağlarda, en fazla kendi halinde bir yerleşim olduğu söylenebilir. Bununla birlikte MÖ 3. yy’ dan sonra çok hızlı bir gelişim evresine girmiştir. Tralleis’in bu tarihten sonra, mimari gelişiminde, gelişen endüstri kollarında ve atılım yaptığı sanat dallarında, Pergamon’la bir birliktelik ve uyum gözükür. Kendisini ilk gösterilen ise, Tralleisli heykeltıraşlardır. Pergamon heykel ekolünün ve Helenistik baroğun en nitelikli eserlerinden biri olan Zeus Sunağı’nda, Tralleisli heykel ustalarının da katkısı olduğu düşünülür. İlk pratiklerini Pergamon’da gerçekleştirmiş Tralleisli ustalar, bu tarihten itibaren ortaçağa kadar dönemin en zengin kentlerini tarihin en muhteşem eserleriyle donatmışlardır.

Tralleis Antik Kenti Buluntuları

Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin çarpıcı bölümlerinden birini, Osman Hamdi Bey’in kardeşi Ethem Bey’in Tralleis’ten getirdiği heykeller oluşturur. Kalıntılarının niteliğinden dolayı halk arasında Üçgözler olarak adlandırılan yapı, kazıcısına göre, M.Ö. 1. yy. da yapılmaya başlanmıştır. Bugün gelinen şekline ise yüzyıllar boyunca çeşitli bölümlerin eklenmesi ile ulaşır. M.S. 5. yy. dan sonra ise, gymasion bölümü kullanımdan kalkmış ve sadece hamam olarak işlevini sürdürmüştür. Ören yerine Aydın’dan gelirken, gymnasion’un bulunduğu bölümü geçtikten sonra yer alır. Burası da çeşitli farklı dönemlerde eklemeler görmüş bir yapıdır. Arsenalin yanından devam edilince akropolün bulunduğu alana gelinir. Burada parça parça kalmış olan surlar ve Roma yıllarına ait bir oda mezar yer alır. Ayrıca hamam-gymnasion yapısının ilerisinde de Roma yıllarına ait konut temelleri ortaya çıkarılmıştır. Tralleis’in nekropolünden gelen etkileyici buluntular Aydın Müzesi’nde görülebilir.