Toplumlara göre yılbaşı

(2 oy) 5/5 194
Yorum Yaz


Sevgili burclar.net okurları sizler için toplumlara göre yılbaşının ne anlama geldiğini araştırdık.

Süryanilere Göre Yılbaşı

Süryanilere göre yılbaşı ekim ayıdır. Çünkü bu ay gelince bağ, bahçe ve tarladaki bütün mahsuller toplanır; ambarlar yağ, bal, tahıl ve meyveyle doldurulur. Ağaçlar yemişlerini verip yapraklarını döker. Yani tabiat büyük bir değişim geçirir. Kimi çiftçiler yeniden işe başlayıp tarlalarım ekerken kimileri de nadasa bırakır.

Türklere ve Farslara Göre Yılbaşı

Rum ilinin müslümanlarına [Türklere] ve Farslara göre senenin ilk günü nevruzdur. Nevruz ilkbaharın ilk günüdür. Nevruzun yılbaşı addedilmesinin sebebi, güneşin devrini tamamlayıp koç burcuna geri dönmesi, tabiatın uyanarak bitkilerin ve ağaçların yaprak ve çiçeklerini açmasıdır. Çünkü tabiatın uyanmasıyla dünya büyük bir değişim geçirir, âdetâ yeniden canlanır. Bu ise insanların ve hayvanların sevinç kaynağı olur. Zira hareketleri ve imkanları kısıtlayan kış artık bitmiştir.

Araplara Göre Yılbaşı

Araplara göre yılbaşı muharrem ayından başlar. Yılbaşının bu aydan başlamasının sebebi, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye bu ayda göç etmiş olmasıdır. Hicret îslamiyetin gelişip yayılması açısından bir dönüm noktasıdır ve bu sebeple hicret edilen ay, yılbaşı olarak kabul edilmiştir.

Rum / Yunanlara Göre Yılbaşı

Rum / Yunanlara göre yılbaşı eylül ayıdır. Çünkü onlara göre âlem bıı ayda yaratılmış, Adem’le Havva bu ayda halk edilmiştir. Yine bu ayda Adem’e eşyanın ismi öğretilmiş ve vahiy gelmiştir.

Yahudilere Göre Yılbaşı

Yahudilere göre altı ay kış, altı ay yazdır. İlkbaharı yaza, sonbaharı da kışa eklemişlerdir. Bunlar yılbaşı konusunda iki gruba ayrılmışlardır. Bir grup ekim ayına, diğeri de nevruza yılbaşı demektedir.

Hristiyanlara Göre Yılbaşı

Hristiyanlara göre yılbaşı ocak ayıdır. Çünkü İsa peygamber bu ayda dünyaya gelmiştir.

Görüldüğü üzere Süryaniler eski yılın mahsulünün toplandığı ve yeni yılın mahsulünün tohumlarının atıldığı zaman dilimi olduğu için ekim ayını yılbaşı kabul etmektedirler. Bu, tarım toplumunun ihtiyaçlarını ve dünya görüşünü yansıtan bir yılbaşı uygulamasıdır. Çünkü yılbaşı, egemen üretim biçimine göre ayarlanmıştır.

Dikkat edilecek olursa yılbaşı zamanının belirlenmesinde Süryani, Türk, Fars ve Yahudilerde tabiatın durumu ve dolayısıyla üretim tarzları, Arap, Rum / Yunan ve Hristiyanlarda ise dinî inançlar rol oynamıştır.(Şeref Boyraz-DT)