Tılsım çeşitleri hayvan tılsımları

(3 oy) 4/5 4101
Yorum Yaz


Ayı, akrep, aslan, arı, balık, baykuş, boğa, bok böceği, boynuz, çekirge, çeşitli hayvanların diş, tırnak ve tüyleri, deniz kabukları, geyik, güvercin, kaplumbağa, keçi, kedi, kırlangıç, koç, köpek balığı dişi, kuzu, mercan, tavşan ayağı, yılan, yumurta, yunus bilinen hayvan tılsım çeşitleri arasındadır.

Geçmişten günümüze pek çok toplumda bu tılsım çeşitleri insanların üzerlerinde taşımak veya bir yere asmak sureti ile kullandıkları tılsımlı nesnelerdir. Bu nesneler adı geçen hayvanların diş, tırnak, pençe, boynuz ve tahta veya taştan yapılmış şekilleridir. Adı geçen internet adresinde hayvan tılsımları hakkında toplumların inançlarını yansıtan değerli bilgiler verilmiştir. Konumuz açısından önemli olan bu bilgileri özetlemek yerinde olacaktır:

Hayvan tılsım çeşitleri şunlardır:

Akrep: Kötülüklerden ve düşmanlardan koruduklarına inanılır.

Arı: Doğurganlık, mutluluk, refah ve aklı temsil eder.

Aslan: Sağlıklı bir hayat, bol para, başarı, güç ve cesaretin sembolüdür.

Ayı: Kadınlarda ağrısız ve rahat bir doğumun gerçekleşmesine yardımcı olur.

Balık Tılsımları: Hristiyanlıkta haçın sembol olarak kullanılmasından önce balık bu dinin sembolü idi. Aradan geçen asırlar sonrasında 20. yüzyılda balık tılsımları yeniden ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca cinsel bir sembol olarak kullanılır. Günümüzde Hristiyan olmayan bazı ülkelerde bile kısırlığa ve cinselliğe yardımcı bir tılsım olarak kullanılmaktadır. Yaygın olan inanışa göre, üzerinde balık tılsımı taşıyan insan cinsel yönden zevk alarak yaşar. Türkiye’de olduğu gibi bazı Kuzey Afrika ülkelerinde şans getirmeleri, cinleri, kötü ruhları uzaklaştırmaları için dükkânların önlerine asılır.

Baykuşlu Tılsımlar: Çok küçük bir Akdeniz adası olan Minorka’da kullanılan bir tılsımdır. Bugün bile varlığını sürdüren bu tılsım Minorka’da evlere asılır ve bu sayede evlerin büyük felaketlerden korunduğuna inanılır. Baykuş uğursuz bir hayvan olarak kabul edildiği için yaygın bir tılsım değildir. Sadece adı geçen adada bilinmektedir.

Boğa: Boğa boynuzu yatmadan öne yatağın altına konulur. Cinsel iktidarsızlıklar için kullanılır.

Bokböceği: Eski Mısır’da kutsal olarak kabul edilen bir hayvandır. Günümüzün en önemli tılsımlarından biridir. Bu tılsım hemen hemen dört bin yıllık yaşam süresi olan ve dünyadaki tılsımların içinde en uzun geçmişe sahip olan bir tılsımdır. Mısırlılar bu tılsımı yaratılış, erkeklik gücü, üreme, bilgelik, reenkarnasyon, ölümsüzlük ve yenilenme ile özdeşleştirirler.

Boynuz: Bugüne kadar pek çok toplumda üzerinde taşımak ya da bir yere asmak sureti ile kullanılan tılsımlardan biridir. Boğanın iriliği ve vahşiliği gücü temsil ettiği için antik çağ toplumlarındaki insanlar boynuz tılsımını ideal bir koruyucu olarak algılamışlardır. Türkiye’de de yaygın olan kullanıma göre insanlar evlerine boynuz tılsımı asarak koruma altında olduklarına inanırlar.

Çekirge: Çiftçilikle uğraşanlar için bol ürün ve kazanç getirdiğine inanılır.

Deniz Kabukları: Bilinen koruyucu tılsımların en eskilerindendir. Dünyanın pek çok yerinde ya tılsım amacı ile ya da süs olarak kullanılırlar. Deniz kabukları hem nazara karşı koruyucu olduğu için hem de doğurganlığı temsil ettiği için kullanılmışlardır. Yumurta şekilli deniz kabukları gözün şeklini anımsattığı için bazı toplumlarda ölülerin gözlerine yerleştirilir. Burada amaç ölünün öteki dünyayı çürümeyen gözlerle görmesini sağlamaktır. Güçlü bir doğurganlık sembolü ve bir tılsım olduğu için doğum sancıları ve kısırlığa karşı kullanılırlar. Türkiye’nin bazı bölgelerinde olduğu gibi bazı Asya ve Afrika ülkelerinde de hayvanların koşum aksesuarlarına takılarak onları nazardan korumak için kullanılır. Günümüzde hala varlığını devam ettiren bir tılsımdır.

Diş ve Tırnaklardan Yapılan Tılsım çeşitleri: Genellikle ilkel toplumlarda avlanan hayvanların dişleri ya da pençe ve tırnakları çok güçlü bir tılsım çeşitleri olarak kabul edilirdi. Bunların tılsımlı olduklarına inanmaktaki sebep olarak da hayvanlardaki müthiş gücün bu tılsımı kullananlara geçeceğine olan inançtı. Fil, ayı, domuz ve kurt dişleri, kaplan pençesi çok rağbet gören ve tılsımlı olduklarına inanılan nesnelerdi. Bazı toplumlarda ayı pençesi doğum sırasında kadının en büyük yardımcısı olarak kabul edilmektedir. Kurt dişinin bebekleri korkudan uzaklaştırdığına ve diş ağrılarını kestiğine inanılır. Dünyanın bazı ülkelerinde kaplan dişi ya da pençesi kumarbazların etkisine inandıkları bir uğur tılsımıdır.

Geyik: Cinsellik sembolü olarak bilinir. Kısırlığa iyi geldiğine inanılır.

Güvercin: Kutsallığın ve barışın sembolüdür. Çeşitli yangınlar, yıldırım düşmeleri ve sevgisizliğe karşı kullanılır.

Kaplumbağa: Ani ölümler, cehalet, acele verilen kararlar ve zaaflardan korunmak için kullanılır.

Keçi: Kısırlığa ve cinsel iktidarsızlığa karşı kullanılır.

Kedi: Kedi tılsımı denince akla Japonların en gözde uğuru olan Neko gelir. Kedinin sahibine şans getirdiğine ve kötü talihi uzaklaştırdığına inanılır. Beyaz renkte olanları mutluluğu, sarı renkte olanları zenginliği, siyah renkte olanları ise sağlık ve sıhhati çağrıştırır. Çeşitli boyutlarda yapılabilen kedi tılsımları eskiden tahtadan yapılırken artık günümüzde çiniden yapılarak çeşitli renklere boyanır.

Kırlangıç: Şans ve mutluluk getirdiğine inanılır.

Koç: Doğurganlık ve güç sembolü olarak kullanılır.

Köpekbalığı Dişi: Kökeni Orta Çağlara dayanan bir tılsımdır. Bu tılsım “Aziz Paul’un Dili” adıyla bilinir ve bu adı alması ile ilgili olarak şu efsane anlatılır: Şiddetli fırtınalı bir günde gemisi küçük bir adaya sürüklenen Aziz Paul’u karaya çıktığı zaman bir yılan sokar. O da bu olaya tepki olarak yılanları lanetler ve adayı kutsar. O anda adadaki bütün yılanlar zehirlerini kaybedip zararsız birer hayvan olurlar. Bu yılanların zamanla ölmesi sonucunda kayaların içinde fosilleşen üçgen şekilli dişleri ada halkı tarafından “Aziz Paul’un Dili” olarak adlandırılır. Bunlar bulundukları yerlerden çıkartılarak küpe, kolye olarak kullanılırlar. Ama bunların yılan dişleri değil, zamanla kayalarda fosilleşen köpekbalıklarını dişleri oldukları çok sonraları ortaya çıkar.

Kuzu: Kuzu şeklinde yapılmış tılsımı takan insana bu tılsım koruma yapar, kısırlığı önleyerek huzur sağlar.

Mercan (Kırmızı): Asırlardan beri tılsım yapımında kullanılan mercanların taşıyanı nazardan, büyüden, cinlerden ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklardan koruduğuna inanılır. Hormon düzensizlikleri olan ve doğumda zorluk çekmek istemeyen kadınlar üreme organlarının yanında mercan taşırlar. Bebekler için de yararlı bir tılsımdır. Onların diş çıkarmalarında yardımcı oldukları bilinir. Tılsımlı etkisi ile süs eşyası olarak da kullanılabilirler.

Tavşan Ayağı: En popüler ve ilginç tılsımlardan biridir. Bu tılsım için pek çok rivayetler üretilmiştir. Kimi insanlar onun uğuruna yürekten bağlanmışlar ve onu uğurları olarak kabul etmişlerdir. Tavşan ayağı tılsımını kaybetmek kimilerine göre ölüm, kimilerine göre zamansız bir felaket, kimilerine göre de büyük bir şanssızlık olarak kabul edilmektedir. Tavşan tüyünün nazar değmesine karşı kullanılması Azerbaycan Türklerinde karşımıza çıkmaktadır. Buna göre bir çocuğu kem gözlerden ve bazı hastalıklardan korumak için şapkasına tavşan tüyü asılır.

Tüy: İş hayatında bol kazanç ve refah getirdiğine inanılır.

Yılan Figürlü Tılsımlar: İnsanlar tarafından hep korkulan zehirli bir hayvan olan yılanın aynı zamanda koruyucu özellikleri de vardır. Çağlar boyunca önemli bir tılsım simgesi olarak kullanılmıştır. Türkiye’de yılan tılsımlarının önemli bir yeri vardır. Yılanın kemikleri küçük muskaların içine konarak üstte taşınır. Bu nazara karşı kullanılır. Özellikle hastalıklara karşı kuvvetli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Yılanı ölümsüzlük simgesi olarak kabul eden toplumlar da vardır. Nitekim tıp ilminde sembol olarak kullanılması bunun en önemli göstergesidir.

Yumurta: Doğurganlık sembolüdür. Taştan yapılmış renkli yumurtalar evlerde sıkça karşımıza çıkar.

Yunus: Denizciler arasında yaygın olarak kullanılan bir tılsımdır. Denizden gelecek tehlikelere ve kazalara karşı denizcileri koruduğuna inanılır.

Hayvanlarla ilgili olan tılsımların sadece bu kadar oldukları düşünülmemelidir. Yukarıdaki özette yer almayan hayvansal tılsımlardan biri de yengeçtir. Azerbaycan Türkleri arasında yaygın olan bir uygulamaya göre çocukları kötü ruhlardan, çeşitli hastalıklardan ve cin ve şeytan şerrinden korumak için yengecin kıskaçları bez parçalarına sarılıp çocuğun omzuna asılır.

Köpek tılsımı Van ilinin Erciş ilçesi halkı tarafından halen kullanılan bir tılsımdır. Buna göre, kurutulmuş bir miktar köpek pisliği ya da köpek dişi nefesi kuvvetli bir kişiye okutulduktan sonra çocuğun omzuna asılır. Köpeğin yanı sıra kurt da koruyucu bir tılsım olarak karşımıza çıkmaktadır. At, kurt, köpek gibi hayvanların koruyucu özelliklerinin olduğu, insanların bu hayvanların ölülerine ait bazı parçaları üzerinde taşımaları sureti ile nazardan, kötü ruhlardan koruyacağına dair inançlarda totemik unsurlar karşımıza. Yine Erciş ilçesindeki bir inanışta akrep tılsımı karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, akrep öldürülüp kuyruğuna ip bağlayarak duvara asılırsa o eve bir daha akrep gelmezmiş.

Bütün bu tılsımların dışında özellikle deniz kenarındaki yerleşim yerlerinde salyangoz kabuğu da tılsım olarak kullanılmaktadır.

Kötü ruhlardan, nazardan korunmak ihtiyacı içinde olan insanlar çok çeşitli tılsımlar kullanmışlardır. Sevgili burclar.net okurları her ne kadar bazı hayvanların koruyucu özellikleri olduğu bilinse de bunların insanlar üzerindeki koruyuculukları insanların onlara yükledikleri anlamlar ile ilgilidir. Tıpkı falda olduğu gibi bunların etkileri ya da korumaları insanların psikolojik durumlarıyla bağlantılıdır.(Elif Dülger-YLT)