Tatvan gezi rehberi – Tatvan gezilecek yerler

(0 oy) 0/5 98
Yorum Yaz


Bitlis’in en büyük ilçesi olan Tatvan için sizlere bir gezi rehberi düzenledik. Tatvan’da bulunan ve görülmesi gereken yerler Tatvan gezisi denildiğinde aklınıza ilk gelmesi gereken yerler olacak. İşte Tatvan Gezi Rehberi ve Tatvan gezilecek yerler:

Nemrut Dağı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van Gölü’nün batısında yer alan Nemrut Dağı’nı doğuda Van Gölü ve Tatvan ilçesi, batıda Muş Ovası, güneyde Bitlis ili, kuzeyde ise Ahlat ve Nazik Gölü sınırlamaktadır. Nemrut, uyuyan aktif bir yanardağdır ve en son lav çıkışı 1441 yılında olmuştur. Çember biçimli olan dağın yukarı bölümü şiddetli patlamalarla eski sivriliğini kaybetmiş, genişlemiş ve bir krater meydana getirmiştir. Genç bir yanardağ olan Nemrut Dağı’nın volkan bacasından püskürtülen lavlar, yanlarda eğimli olarak üst üste katlar oluşturmuştur. Tepesindeki kraterde, Nemrut Gölü yer alır. İklim koşulları nedeniyle kar kalınlığının fazla olduğu Nemrut Dağı’nda karın yerde bulunma zamanları Aralık ve Nisan ayları arasındadır. Dağ yamaçları eğim ve yönlenme özellikleri bakımından kış sporları ve kayak faaliyetleri için elverişlidir. Ancak Van Gölü’ne bakan yamaçların genellikle sisli olması kış sporları açısından dezavantajlı olmaktadır.

Nemrut kalderası ve Ilıgöl

Nemrut volkanının kalderası elips şeklinde olup doğu-batı yönünde büyük çapı 7500 metre, kuzey-güney yönünde küçük çapı ise 6000 metredir. Nemrut Dağı’nın çapı 6 metre kadar olan geniş ve derin krateri vardır. Suları tatlı olan göl, kraterin batı yarısını işgal etmektedir. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 2400 metre, yüzölçümü ise 10 km2’dir. Kalderanın doğu kesiminde çökmeler sonucu meydana gelen püskürmelerle oluşan obsidyen konileri bulunmaktadır ve bunlardan biri olan göl tepesi 2485 metre yüksekliğe ulaşır. Nemrut Gölü’nün kuzey ucuna yakın bir yerde Ilıgöl bulunmaktadır ve dairesel bir şekil göstermektedir. Gölün çapı yaklaşık olarak 500 metredir. En derin yeri 10 metre olarak ölçülmüştür. Bu gölün de suları tatlıdır. Kalderanın içerisinde 6 tane mağara, 5 tane göl, lav hunisi, birçok lav çıkış merkezi, sıçratma konisi ve sıcak su kaynakları bulunmaktadır.

Tatvan Kalesi

Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Zal Paşa tarafından 1550-1560 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Tatvan ilçesinin Çağlayan Mahallesi’nde bulunmaktadır. İran Şahı Tahmasb, Ahlat ve Adilcevaz kalelerini aldıktan sonra Van’a yardım gitmesini önlemek amacıyla bu kaleyi yıktırmıştır. Bu kalenin kalıntıları rivayetlere göre burada bulunan bir ilkokulun temelleri altında bulunmaktadır.

El Aman Hanı (Kervansarayı)

Bitlis-Tatvan karayolunun 13. km’sinde Rahva düzlüğünde bulunmaktadır. Kapladığı alan bakımından Anadolu’nun en büyük hanlarındandır. El Aman Hanı stratejik konumundan dolayı yüzyıllar boyunca Kervan Yolu, Hac Yolu ve İpek Yolu güzergâhlarında bulunur. Han, XVI. yüzyıl sonlarında H.1571-1572 yıllarında Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sonraki yıllarda kısmen tahrip olan han, IV. Murad’ın Revan Seferi sırasında yeniden onarılmıştır. El Aman Hanı inşa edildiği tarihten itibaren XX. yüzyıla kadar Rahva Geçidi’nin sert ve yıkıcı iklimine rağmen hizmet vermeye devam etmiştir. Fakat devlet karayolunun hemen yanında olmasına rağmen günümüzde ilgisiz kalmıştır.

El Aman Hanı’nın han mı kervansaray mı olduğuna dair çeşitli görüşler olsa da yapının vakfiyesinde kervansaray olarak yapılıp tasarlandığı belirtilmektedir. Bu vakfiyede yapının, Rahva Âlemler Nam mevkiindeki yolculara ve Han’da konaklayanlara bir sığınak olarak yapıldığı belirtilmiştir

Kotum baba türbesi

Yine sahabelerden olan Kotum Baba (Şeyh Abdulvahap)’nın türbesi Tatvan Küçüksu Köyü’ndedir. Bu sahabenin Ahlat’ta bulunan Abdurrahman Gazi’nin kardeşi olduğu rivayet edilmektedir. Abdurrahman Gazi, 640 yılında Hz. Ömer döneminde İyaz Bin Ganem komutasındaki bir İslam ordusu ile Doğu Anadolu’ya sefere çıkan Peygamber’in sancaktarı, Muaz Bin Cebel’in oğludur. Ahlat’ın fethi sırasında burada şehit düşmüştür. Günümüzde bu alan türbe ve mesire alanı olarak düzenlenmiştir

Tatvan Halk Plajı

Tatvan’ın kuzeyinde 1 km uzunluğundaki kıyı şeridinde yer almaktadır. Doğal plaj niteliğindedir. Alanda plaj tesisleri, giyinme- soyunma kabinleri ve günübirlik tesis bulunmamaktadır. Şehir merkezine yakın olması ve ulaşımının kolay olması sebepleriyle yaz aylarında yoğun olarak tercih edilmektedir.(Y.Araboğa-YLT)