Sigaranın içeriğinde yer alan başlıca zararlı maddeler nelerdir?

(0 oy) 0/5 173
Yorum Yaz


Sevgili okurlar sigaranın ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki sigaranın zararlarının hangi maddelerden kaynaklandığını biliyor muyuz? İşte bu yazımızda Sigaranın içeriğinde yer alan başlıca zararlı maddeler nelerdir? Sorusuna cevap arıyoruz.

Sigaranın içinde 4 temel zararlı madde bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Nikotin
 2. Karbon monoksit (CO)
 3. Toksik maddeler ve irritan partiküller
 4. Kanserojen etkili maddeler

Nikotin

Bir sigarada yaklaşık 20 mg kadar olan nikotin, tütünün bileşiminde en yüksek oranda bulunan alkaloittir. Çoğu yanma sırasında havada dağılır. Bu yüzden içe çekilerek içilen bir sigarada yaklaşık 2 mg nikotin kana geçmektedir. Santral sinir sistemine de kolayca girebilmesi nedeniyle, nikotinin farmakolojik etkileri çok çeşitli ve karmaşıktır. Nikotin karaciğerde hızla detoksifiye edilerek vücuttan atılır.

Karbon monoksit (CO)

Karbon monoksit nikotinden sonra, vücudumuza etkileri ve zararları bakımında üzerinde en çok durulan ve üzerinde en çok çalışılan maddedir. Akut farmakolojik etkileri karbon monoksidi önemli hale getirmiştir. Karbon monoksitin sigara dumanı ile alınmasını ardından kan dolaşımına geçmesi ve sonra da oksijenden iki yüz kat daha fazla hemoglobinle birleşmesi zararlı etkisinin temelini oluşturur. Bu birleşme sonrasında karboksihemoglobin (COHb) oluşur ve kan ürünlerinin en önemlilerinden olan hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinde düşme gerçekleşir. Sigara içmeyen kişilerde COHb düzeyleri %2’ye kadar çıkabilmektedir. Oysa sigara bağımlılarının kanında bu oran, %15-20’lere kadar çıkarak, ciddi zararlara neden olabilmektedir.

Sigara bağımlılarında izlenen bu yüksek COHb düzeyi baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, koordinasyon bozukluğu, karar vermede bozukluk ve psiko motor bozukluklar, aşırı duyarlılık ve kardiyovasküler değişikliklere neden olabilmektedir. Bu kişilerde sadece bu etkiler oluşmamakta ayrıca efor kapasitesini de etkileyerek, kişilerde solunum sıkıntısı oluşturmaktadır. Bu durum aterosklerotik değişikliklere ve kalp-damar hastalıklarına ortam hazırlamaktadır.

Toksik Maddeler ve İrritan (zararlı) Partiküller

Sigara dumanında bulunan bazı maddeler, yanma ile ortaya çıkan partiküller ve irritan (zarar veren) maddeler, dumanın solunması sonrasında öksürüğe ve bronş daralmasına sebep olmaktadır. Bronş duvarında bulunan ipsi titrek ve taşıyıcı tüylerin yapısını bozarak bu tüylerin sayısını azaltan sigara dumanı aynı zamanda bronş mukozasındaki mukus salgısını uyararak artırır. Bu durum solunum yolu enfeksiyonları gibi tehlikeli durumlara zemin hazırlarken aynı zamanda Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik hastalıklara da neden olmaktadır.

Kanserojen Etkili Maddeler

Sigara dumanı ve içerdiği irritan maddeler aynı zamanda kanserojen etkiler de göstermektedirler. Bu etki sadece kanseri başlatıcı olarak değil, aynı zamanda başlamış bir kanser oluşumunun gelişimini hızlandırıcı olarak da etki edebilmektedir. Sigara dumanı yanında katranın da kanserojen etkisi bilinmektedir.

Sigaranın içindeki başlıca maddeler bunlar olmakla birlikte, sigaranın içinde 4 binden fazla kimyasal bulunduğunu biliyoruz.

İşte sigarada bulunan diğer tehlikeli 10 kimyasal madde:

 • Aseton: Kadınlar çok iyi bilir. Ojeleri de tırnaktan çıkarmada ve banyo, tuvalet temizliği için kullanılıyor.
 • Kadmiyum: Sigaranın filtresinde kullanılan kadmiyum maddesi, tütünün asitli topraktan çektiği metalik içeriklerden oluşuyor dahası mobil telefonlarının bataryalarının şarj edilmesi için de kullanılıyor.
 • Arsenik: Tütünün yetiştirilmesinde tarım ilacı formunda kullanılan arsenik, fareleri öldürme amacıyla da yaygın biçimde kullanılmaktadır.
 • Bütan gazı: Sigarayı ateşlemek için, Çakmak gazının temel maddesidir. Amonyak: Nikotinin emilimini artırmak için sigaraya koyuluyor. Amonyak sıvı gübrelerin de en önemli içerik maddelerinden birisi
 • Formaldehid: Sigara dumanının türev maddesi ve rengi bulunmayan bir gaz olan formaldehid, ölü bedenleri mumyalamak için faydalanılıyor.
 • Benzen: Yanmış sigaranın yan ürün olan benzen maddesini tarım ilaçlarında ve akaryakıtta bol miktarda kullanılıyor.
 • Kurşun ve nikel: Bu maddeler ilginçtir sigaranın içeriğinde de var.
 • Terebentin: Çoğunlukla mentollü sigaralarda kullanılan bu madde, boyaları inceltmek için ve tahtaların verniğini çözmek için kullanılıyor.
 • Propylene Glycol: Sigara bağımlılığını artırmak için sigaralara ekleniyor. Nikotinin beyne daha çabuk ulaşmasını kolaylaştırıyor.