Sempatik büyü

(4 oy) 5/5 792
Yorum Yaz


Büyü çeşitlerinden sempatik büyü; birbirinden uzak olan nesnelerin, gizli bir bağ ya da sempati ile birbirlerini etkiledikleri anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda sempatik büyü, varlıklarda var olduğu düşünülen kuvvetin, temasla ya da o nesnenin düşünülmesi ile aktarılabileceği düşüncesini içermektedir.

Frazer,bu bakış açısıyla büyüyü iki şekilde değerlendirmektedir;

Bunlardan birincisi; “benzer benzeri getirir” anlayışı doğrultusunda, nesneler arasında bir bağ olduğunun düşünülmesi anlayışını ifade etmektedir.

İkincisi ise; birbirleriyle bağlantılı ve ilişkili olduğu düşünülen nesnelerin, fiziksel temas ortadan kalktıktan sonra bile, uzaktan da olsa birbirlerini etkileyebildikleri anlayışını ifade etmektedir.

Sempatik büyü, “Temas Büyüsü” ve “Taklit Büyüsü” olmak üzere iki bölümde incelenebilmektedir. Bu büyü çeşitlerine ilişkin değerlendirmelere ise, aşağıdaki anlatımlarda yer verilmektedir.

Taklit Büyüsü

Bir şeyin taklidini yapmakla, taklidi yapılan varlığı etkileme ve taklit yoluyla istenilen sonucu elde etme esasına dayandığı için, bu şekilde yapılan büyü çeşidine “taklit büyüsü” denilmektedir. Bu büyüye aynı zamanda, “analoji büyüsü” de denilmektedir. Bir şeyin benzeri ile taklidi arasında herhangi bir farkın olmadığına yönelik ilkel düşünceden kaynaklanmaktadır.

Bu büyü çeşidi halk arasında daha çok hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Hem iyi hem de kötü amaçlar için başvurulmaktadır. Hoşlanılmayan ya da korkulan bir kimsenin zarar vermeyecek hale getirilmesi için ilk akla gelen büyü taklit büyüsü olmaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için, söz konusu edilen kişinin resmi yeterlidir. Bu resmin yakılmasıyla istenilen sonucun elde edilebileceğine inanılmaktadır.

Taklit büyüsünde en çok kullanılan malzeme; iyiliği, kötülüğü ya da ölümü istenilen kimsenin resmi, tırnağı, saçı, kirpiği, kaşı ya da ağaçtan, çamurdan veya bal mumu gibi şeylerden yapılmış olan figürleri gerekmektedir.

Temas Büyüsü

İnsandan ayrılmış olan bir parçanın insanla arasında gizli büyüsel bir bağ bulunur. Bu bakış açısıyla, “parça bütüne aittir” ilkesini temele alan bir büyü çeşididir. En fazla başvurulan büyü şekillerinden birisidir.

Bu büyünün çıkış noktası olan düşünce şu şekilde açıklanabilmektedir;

“Bir zamanlar birbirine bağlı olan şeyler, sonradan birbirlerinden ayrılmış olsalar da; parçalardan birisindeki değişiklik, ötekini de etkilemeyi gerektirdiğinden aralarında etkin bir bağlantı oluşmaktadır. “Parça bütüne aittir” ilkesi gereğince, parçaya sahip olanın bütüne de sahip olabileceği düşüncesi doğmaktadır. Buna göre; herhangi birisinin saçına, tırnağına, elbise parçasına, dişine vb. gibi şeylerine sahip olan kimsenin, söz konusu şahıslar üzerinde olumsuz büyüsel bir etki yapma gücüne sahip olabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır.”

Temas büyüsünde; insanın giyim kuşam ve günlük hayatında kullandığı eşyalarının da büyüsel etkiyi ilettiğine inanılmaktadır. Bu ilkel düşünceden hareketle Polinezyalılar; bir kimsenin ölümünü istediklerinde, söz konusu şahsın elbisesinden bir parçayı mezara bırakmaktadır. Yerliler, özellikle hayvanlardan gelebilecek tehlikeleri uzaklaştırmak için, çekindikleri hayvanların boynuz, diş ve postunu zararlı hayvanlara karşı korunma amacıyla sempatik büyü objesi olarak kullanmaktadır.

 • Aktif ve pasif büyü

  Değerli burclar.net okurları büyü çeşitleri aktif ve pasif büyü olarak da ikiye ayrılır. Bunlar: Aktif Büyü Tabiat olaylarına etki ettikleri düşünce…
 • Kara büyü

  Önceki anlatımlarda da yer verildiği üzere; ak büyünün, kişilerin yaşamlarında olumluluklara neden olması amacıyla yapılması öngörülmekteydi. Oysa ak …
 • Ak Büyü

  Ak büyü (pozitif büyü) aşağı yukarı tüm büyü kitaplarında, ak büyünün şifa amacıyla kullanıldığı üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda da genel olarak i…
 • Kırmızı büyü

  Kırmızı büyü; olumsuz amaç ve niyetleri ve uygulamaları ile kara büyü ile aynı yönde bir büyü türü olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda da kırmızı…

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.