Şamanizmde semboller

(5 oy) 4/5 1318
Yorum Yaz


Bugün zengin gelenekleri, ritüelleri ve mitleriyle ileri derecede gelişkin binlerce kayıp kültür ve din vardır ve bu kültürlerin aynı derecede gelişkin ifade ve anma yöntemleri vardır; ancak pek çok sözlü gelenek, aşınmaya uğradı. Bu gizemli geleneklere ise, geriye kalan parçalar ve sanat eserlerinden ulaşmak mümkündür.

Bu bağlamda, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren var olduğu düşünülen bir olgu olan ve Türkler’in de İslam’dan önce inandıkları dinler arasında olan Şamanizm bu etnik dinlerin bir örneği olarak ele alınmıştır.

Genel olarak Şamanlık, doğayla bir bütün olarak yaşayan ilkel toplumların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş bir ritüeller bütünüdür. Doğanın bir parçası olan insanların her türlü ihtiyaç ve sıkıntılarında, hastalıkta, ölümde, doğumda, gerek bereket için yağmur duasında, gerek avlanmanın başarılı geçmesi için başvurdukları yegane çaredir. Şaman, ilkel insanın doğayla ve ruhlarla arasında aracılık eden kişidir. Bu bakımdan aslında Şamanizm, Animizm ve Totemizm anlayışlarıyla ilintilidir.

Şamanist kültüründe hayvan esas unsurdur. Şaman hayvanına saygı duyarak hem onun yardımını kabul ettiğini ona bildirir hem de böylece onunla derin bir bağlantıya geçmiş olur. Şamanlara yardım eden yedi yardımcı hayvan ruhu genellikle ayı, geyik, kurt, at, yılan, balık veya kuş şeklinde görünür .

Şamanlar doğa ile iç içe yaşayarak doğadaki her şeye saygı duymaktadır. İnsanların hayvanlardan öğrendikleri çok şey olduğuna inanan Şamanlar aynı zamanda hayvanların, insanlara rehberlik ettikleri inancına sahiptirler. Hayvanlar hem insanlara birçok şey öğretmekte hem de onları korumaktadırlar.