Sabetayizmin temel prensipleri

(0 oy) 0/5 83
Yorum Yaz


Sevgili burçlar.net okurlarımız Sabatay Sevi kimdir? Sabetayizmin temel prensipleri konulu yazımızı sizlere sunuyoruz.

Sabetay Sevi, yaşadığı hayat tarzıyla bazı prensipler belirlemiştir. Bu prensipler adeta Sabataycıların, izlemeleri gereken yolu belirtmektedir. Bunlar:

 1. Allah birdir, Ondan başka Tanrı yoktur.

 2. Onun hakiki Mesih olduğuna, Ondan başka kurtarıcı olmadığına, Sabatay Sevi’nin Davud neslinden geldiğine iman edilsin.

 3. Yalan yere yemin edilmesin.

 4. Tanrı’nın adı anıldığı zaman saygı gösterildiği gibi, Mesihin adı anılınca da saygı gösterilsin.

 5. Mesihin sırrını anlatmak için toplantıdan toplantıya gidilsin.

 6. Sabatayistler arasında katiller bulunmasın.

 7. Kislev ayının (Yahudi yılının dokuzuncu ayı) on altıncı günü herkes bir evde toplanarak Mesih hakkında ve “Mesihin imanının sırrı” hakkında duyduklarını birbirine anlatsın.

 8. Aralarında zina hüküm sürmesin.

 9. Yalancı şahitlikte bulunulmasın.

 10. Hiç kimse sarık imanına (islamiyete) inansa dahi zorla sokulmasın.

 11. Aralarında kıskançlar ve kendilerine ait olmayan şeylere göz dikenler olmasın.

 12. Kislev ayının on altısındaki bayram sevinçle ilan edilsin.

 13. Birbirine karşı merhametle davranılsın ve kendine yakın olanların arzularına kendi arzusu imiş gibi gayret gösterilsin.

 14. Her gün gizlice Mezamir (Hz. Davud’un mezmuru) okunsun.

 15. Her ay, ayın doğuşu tetkik ve müşahede olunsun ve ayın yüzünü güneşe çevirmesi, ayla güneşin karşı karşıya, yüz yüze bakışmaları için dua edilsin.

 16. Türklerin adetlerine, onların gözlerini örtmek için dikkat edilsin. Ramazan orucunu tatbik etmek için sıkıntı gösterilmesin ve aynı şey kurban için yapılsın. Gözün gördüğü her şey ifâ edilsin.

 17. Müslümanlarla nikah yapılmasın.

 18. Çocukları sünnet etmek için itina olunsun. Bu, mukaddes milletten hayasızlığı kaldırmak içindir.

Görüldüğü gibi Sabatay Sevi’nin ortaya attığı prensipler Yahudiliğin on emrinden mülhem olarak tespit edilmiştir. Buna göre en önemli hadise “Müslüman gibi görünüp Yahudice yaşamak” Sabatay Sevi hareketinin ana felsefesi olarak görünmektedir. (İ. Daşbadem-YLT)