Rüya ayetleri

(4 oy) 5/5 512
Yorum Yaz


Sevgili burclar.net okurları İslamiyet, Kuran ve hadisleri en önemli kaynaklar olarak kabul eder. İslamiyet’teki olguların tümü için bu iki kaynağa mutlaka bakılmalıdır. Bu yüzden İslamiyet’teki rüya olgusunun anlaşılabilmesi için öncelikle rüya ile ilgili ayet ve hadisler incelenmelidir.

Kuran’daki rüyalar, peygamberlerin hayatları etrafında geçenler ve peygamberlere vahiy iletenler olarak ikiye ayrılabilirler. Yusuf suresinde Hz. Yusuf’un ve Mısır hükümdarının; Saffat suresinde Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’in hayat hikâyeleri anlatılırken gördükleri rüyalara yer verilir. Enfal, İsra ve Zümer surelerinde de rüyaların bazı özellikleri verilmiş ve rüyalarla vahiylerin gelebileceği bildirilmiştir. Çalışmada, sureler Kurandaki sıralarına göre, rüya ile ilgili ayetler de numaralarıyla verilmiştir. Kuran’da rüya kelimesi ilk olarak 8.sure olan Enfal’de geçer.

“Hani o vakitler Allah sana uykunda (rüyanda) onları az gösteriyordu. Eğer Allah sana onları kalabalık gösterseydi korkacaktınız ve savaş konusunda anlaşmazlığa düşecektiniz. Fakat Allah böyle bir şeyden sizi uzak tuttu. Çünkü O, gönüllerde yatanı da bilir. ” (Enfal /43)

Enfal suresinde Bedir savaşından bahsedilir. İlgili ayette Allah, Hz. Muhammet’e rüyasında kâfirlerin sayısını az gösterdiğini bildirir. Bu ayet, Kuran’da gösterildiği gibi, Hz. Muhammet’in bilgileri rüyasında aldığının işaretidir.

Hz. Yusuf kıssası üç kutsal kitapta da yer alan önemli bir konudur. Kuran’ın kendisi, rüyaların önemini kabul ederek kendinden önceki kutsal kitaplara atıfta bulunur. Daha önce Kutsal Kitapta ilgili bölümler aktarıldı. Yusuf suresi Kuran’da

 1. Surede rüya ile şu ayetler yer alır;
 2. Bir zaman Yusuf, babasına demişti ki, Babacığım! Gerçekten ben on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederlerken gördüm.
 3. Yavrum! dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar.

Çünkü şeytan, insana apaçık bir düşmandır.

 1. Ve İşte böyle Rabbin seni seçecek, sana hadiselerin yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak’a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna nimetini tamamlayacaktır. Şüphe yok ki Rabbin Alîm’dir, hakîm’dir!
 2. “Ey benim zindan arkadaşlarım! Gelelim rüyanıza; biriniz efendisine yine şarap sunacak, diğeri de asılacak, kuşlar başından yiyecek. İşte sorduğunuz mesele hallolmuş bitmiştir. ”
 3. Bir gün Melik “Ben, dedi; rüyada görüyorum ki, yedi semiz inek, bunları yedi zayıf inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi de kuru. Ey efendiler! Siz rüya yorumlarsınız bu rüyanın yorumunu bana haber verin. ”
 4. Dedi: “Yedi sene adetiniz üzere ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz yiyeceğiniz hariç… ”
 5. “Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önce biriktirdiklerinizi yeyip götürecek, biraz sakladıklarınız hariç. ”
 6. “Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki, halk onda sıkıntıdan kurtulacak, sıkıp sağacak. ”
 7. Ve babasını anasını taht üzerine çıkardı, hepsi onun için secdeye kapandılar ve “Ey babacığım, dedi, işte bundan önceki rüyamın yorumu budur! Hakikaten Rabbim onu gerçekleştirdi, muhakkak bana ihsanda bulundu. Çünkü beni zindandan çıkardı ve sizi çölden geçirerek getirdi.
 8. “Ey Rabbim! Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana olayların (rüyada görülen) yorumunu öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim! Benim dünya ve ahrette velîm sensin! Beni Müslüman olarak al ve Salihlerin arasına dâhil eyle” (Yusuf Suresi/4-101)

Yusuf Suresindeki ilgili ayetlerde, Hz. Yusuf’un gördüğü müjdeci rüya, fırıncı, saki ve Firavun’un rüyalarının yorumlanmasına yer verilmiştir. Daha önce Tekvin’de geçen rüyalar, Kuran’da da değişmeden yer almaktadır. İlgili ayetlerden, doğru yorumlanması durumunda, rüyaların geleceğe ışık tutabileceği anlaşılır. Bu özellik Hz. Yusuf’a Allah’ın verdiği bir yetenektir.

İsra suresinin 60. ayetinde Allah, gece vakti insanlara bir manzarayı gösterdiğini söyler. Ayet şöyledir;

 1. Ve unutma ki vaktiyle sana, “Haberin olsun ki, dedik; Rabbin o insanları kuşatmıştır. Geceleyin o sana gösterdiğimiz manzarayı ve Kuran ’da lanet edilen ağacı da sırf insanlara bir imtihan için yapmışızdır. (İsra Suresi/42)

Müfessirler ilgili ayette geçen “Geceleyin o sana gösterdiğimiz manzarayı.. .’’kısmını rüyada göstermek olarak kabul etmişlerdir.

Kuran’ın 37. suresi Saffat’ta Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail’den bahsedilir. Rüya ile ilgili ayetler ve rüyanın ayetlerdeki şöyledir;

 1. Biz de ona uslu bir oğul müjdeledik.
 2. Ne zaman ki yanında koşmak çağına erdi, “Ey yavrum! dedi, ben rüyamda görüyorum ki, ben seni boğazlıyorum. Artık bak ne dersin?” “Ey babacığım, dedi; ne emrolunuyorsan yap! Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın!”
 3. Ne zaman ki bu suretle ikisi de teslim oldular ve onu tuttu şakağı üzerine yıktı;
 4. Ve ona şöyle seslendik: “Ey İbrahim!”
 5. “Rüyayı gerçekten tasdik eyledin! Biz böyle mükâfat veririz işte Muhsinlere!” (Saffat/101-105)

İlgili ayetlerde Hz. İbrahim’in verdiği sözü tutması için rüyasında uyarıldığı anlatılmaktadır. Hz. İsmail, babasına ve rüyanın ilahi bir mesaj olduğuna inandığından kendisinin kurban edilmesine hazırlıklıdır. Allah, Hz. İbrahim’in rüyasına girerek emirlerini bildirir. Hz. İbrahim de, rüyanın gerçekliğinin farkında olduğundan oğlunu kurban etmeye hazırdır. Allah, Hz. İbrahim rüyasında kendisine bildirilenleri yapmaya hazır olduğundan onu ödüllendirir.

İslam âlimleri, rüya hakkındaki görüşlerini Zümer suresinin 42.ayetine dayanarak açıklarlar.

“Allah, o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır. ” (Zümer /42)

İlgili ayetlerde, ruhun bedenden ayrılması anlatılmaktadır. Âlimler, ruhun seyahat etmesini rüya olarak açıklarlar.

Kuran’da rüya hakkındaki en açık bilgiler Fetih suresinde geçer. Allah 48. ayette Hz. Muhammet’e rüya yoluyla vahiy yolladığını söyler. İlgili ayet şöyledir,

 1. “Andolsun ki Allah gerçekten Rasûlüne o rüyayı hakkıyla sadık gösterdi; Andolsun ki İnşallah Mescid-i Haram’a emniyetler içinde, başlarınızı tıraş ederek, kısaltarak, korkunuz olmayarak kesinlikle gireceksiniz. Fakat sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de ondan önce yakın bir fetih yaptı” (Fetih/27)

Hudeybiye savaşı esnasında Hz. Muhammet’in gördüğü bir rüyadan bahsedilir. Değerli burclar.net okurları rüyada fetih müjdesi vardır. İslamiyet’in rüya düşüncesi, bu ayete dayanır. Allah, ayette, gerçek bilgiyi rüya yoluyla verebileceğini bizzat söyler.(M.S. Celepi-DT)