Ror karesi

(3 oy) 5/5 344
Yorum Yaz


Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Ror karesi “yanan pencere” anlamına gelen IALKOMO ve “maddeyi birleştiren tekerlek” manasındaki KHR TOANT BESZ’in sayısı olan 524’ü verir. AIQ BKR 524’ü “ilahi irade”nin sayısı olan 2’ye indirger. ROR Enoch dilinde “güneş” ve ODO “açmak” manasındadır. Mısır güneş tanrısı Ptah’ın ismi, açıcı manasındadır ve bu büyüsel kare Ptah’la bağlantılı olan aynı yaratıcı güçleri ifade eder. Bu kare güneş akımının güçlerini somut bir halde dışa vurur.

 • Enoch büyüsü

  Enoch kimdir? Enoch Eski Ahit’te Tanrı’yla birlikte yürüyen ve daha sonra Tanrı’nın, kendisini yanına aldığı peygamber olarak geçmektedir. Yahudi rab…
 • Sator karesi

  Hıristiyanlıkta sihirli kareler – vefkler ile ilgili en çok dikkat çeken unsurlardan birisi  büyülü “SATOR” karesidir. Bu bölümde sator karesi nedir s…
 • Babalon karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Babalon- babylon karesi “gelişmek için ilişkiye girmek” manasındaki KA-KAKOM-ZORGE’nin sayısı ol…
 • Graa karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan GRAA karesi “şelale” manasındaki ZIN-DOBIX’in ve “bakire kanı” manasındaki PARADIZ-KNILA’nın say…
 • Amma karesi

  Yahudi inancında yer alan sihirli karelerden olan Amma karesi “ölümün ayrılması” manasına gelen YRPOIL- TELOKH’un sayısı olan 625’i verir. Ayrıca 625 …

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.