Reiki sembolleri

(7 oy) 5/5 3649
Yorum Yaz


Reiki  sembolleri evrensel enerjiye uyum sağlayan antenler olarak değerlendirilmektedir. Enerji, piramit ya da spiral gibi bazı şekillerden ya da bu şekillerle rezonans kuran dalgadan türetilmektedir. Sembolleri kullanarak şifaya ulaşma tekniği “sembolleştirilmiş şifa” olarak adlandırılmaktadır. Reiki’de güç sembolü “ellerdeki yıldırım”, zihinsel duygusal sembolü olan “tanrıça”, uzaklık sembolü olan “uzaktan şifa”, üstatlık sembolü olan “spritüel soyun taşıyıcısı” olmak üzere dört sembol bulunmaktadır.

Sevgili burclar.net okurları bu sembolleri üçle sınırlayanlar da bulunmaktadır. Öte yandan, son yıllarda yeni bazı semboller öğretiye eklenmektedir. Bunların henüz denenmemiş ve güvenilirlikleri kanıtlanmamış olması nedeniyle evrene bilinçsiz, hatta yanlış mesajlar yollandığı, bu sebeple yeni sembollere yönelen uygulayıcıların ve bunları tanıtan eğitmenlerin çok dikkatli olmaları gerektiği uyarıları yapılmaktadır.

Reiki enerjisinin aktarma işlemi yapılmadan kullanıldığı zaman, sembollerin çok etkili olmadıkları ve yanlış kullanımlara yol açtığının gözlendiği söylenmektedir. Buna göre, yanlış kullanımlar insan sağlığında ciddi hasarlara yol açmaktadır. Sembollerin evrenin dili olduğu, evren diliyle konuşmayı öğrettiği ve bunların çok uzun yıllar denenip, birçok çalışma ile güvenliğinin tespit edildiği dile getirilmektedir. Sembollerle ilgili yaklaşıma göre, bunlarla çalışmak için değişik hallerde bulunmak gerekmez. Doğaüstü olduklarından, onlar her kullanıldıklarında yapılması gerekeni otomatik olarak yaparlar. Sembollerle çalışabilmek için doğru çizmeyi ve doğru kullanmayı öğrenmek gereklidir. Yine de zaman zaman hocalar arasında bu konuda küçük farklılıklar görülebilmektedir.

Güç Sembolü/Cho-Ku-Rei (Ço-Ku-Rey)

Her reiki sembolünün Japonca’dan İngilizce’ye çevrilmiş bir adı bulunmaktadır. Güç sembolü Japonca “Cho Ku Rei”nin tam çevirisi “İmparator Emri ya da Kral Fermanı” anlamına gelmektedir. Güç sembolü kullanıldığında “Evrenin gücünü buraya koy” niyeti aktiftir, ancak bu niyet dile getirilmez. Evrenin gücünü nereye yöneltmek istediğimizi belirtmek, güç sembolünü daha da güçlü kılmaktadır. Bu sembolün gücü evrenin gücünden kaynaklandığından ve evrenin şifa enerjisi olan reiki ile beraber kullanıldığı için sonuç her biçimde şifalandırıcı olmaktadır.

Güç sembolü reiki sembolleri içerisinde en yönlü olan semboldür. Çeşitli biçimlerde kullanılabilen sembol, daha çok dışımızdaki fiziksel dünya ile ilgili olarak kullanılmaktadır. Sembolün içgörüler ve spiritüel yardımlar sunduğuna inanılmaktadır. O mükemmelliğe ve bilgeliğe doğru uzanan yolu açmaktadır. Güç sembolünün kullanma biçimleri daha çok 2. derecedeki reiki seminerlerinde öğretilmektedir.

Güç sembolü diğer bütün sembolleri açtığı ve harekete geçirdiği için, elektrik düğmesi gibidir. Reiki’nin gücünü arttırmak için kullanılır. Genel olarak tüm olumsuz enerjilere karşı korunmayı sağlar. Aynı zamanda, uygulanan alanı çevreleyerek bir enerji alanı oluşturur. Oluşturduğu bu alanda dağılmayı önlediği için, enerji daha güçlü hissedilir. Bu sembol, evrensel bilincin yoğun bir şekilde insan boyutuna inmesidir. Bu şekliyle evrensel bilgiler ve yetenekler, çok yumuşatılmış haliyle kişiye yardımcı olurlar. Habersiz kullanılmasında bir sakınca

yoktur. Genel olarak gündelik hayatta ve kişinin tekamül planı içerisinde kendine has kolaylıklar ve bazı hafiflikler sağlar; ancak, ağır karmik ödevleri etkileyemez.

Zihinsel Duygusal Sembol/Sei-He-Ki (Sey Hey Ki)

İkinci sembol, mental semboldür, yani bilinç ile ilgili alanlarda çalışır. Bu sembolün kendine özgü ve daha ince bir frekansı vardır. Etkisi ise transformasyon ile gerçekleşir. Bilinçte oluşan her türlü değişiklik kişinin hayatına yansıyacağı için dikkatli kullanılmalıdır. Bu sembol, duygusal ve zihinsel şifa için uygulanır. Kullanımı, beynin sağ ve sol tarafındaki enerjiyi dengeler. Duygusal ve zihinsel bütün problemlerde, istenmeyen alışkanlıkların (sigara-alkol bağımlılığının, fazla kiloların vs.) giderilmesinde, hafıza güçlendirmede kullanılır. Bu sembolün kullanımında ana kural özgür iradeye müdahale etmemektir. Bu, iki tarafın tekamülü için de zararlıdır: Karma yaratır ve ruhsal gelişime etki eder. Ayrıca, bireysel olarak zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişim için yapılan çalışmalarda önemli bir kullanım alanı vardır.

Sevgili burclar.net okurları  Tanrıça sembolü olan bu sembol, Gupta alfabesindeki bir harften türetilmiştir. Pek çok alfabenin ilk harfi Tanrı’nın bir sembolü olarak kullanılmıştır. Budistler “a” sesinin beş biçimini kutsal olarak kabul etmektedirler. -a, â, am, ah, âh ve bunlar bir mandala olarak resmedilmektedir. Ah sesinin kullanımı, Hint dininin en erken dönemlerine kadar gerilere gitmektedir.

Zihinsel/Duygusal teknik 2. derece reiki seminerlerinde kullanılmaktadır. Bu teknik, zihinsel ve duygusal sorunlarda yardımlara gereksinim duyan insanlar içindir. Zihinsel/Duygusal sembolün “şifa ile birlikte ses” anlamına da gelebileceği ileri sürülmektedir.

Uzaklık Sembolü/Hon-Sha-Ze-Sho-Nen (Hon Şaz Ze Şo Nen)

Uzaklık sembolü, Reiki’de büyük öneme haizdir. Çünkü uygulayıcıların zaman ve mekana şifa enerjisi göndermelerini bu sembol mümkün kılmaktadır. Uzaklık sembolü, bir kalp-matrası oluşturmak üzere birbiri üzerine binen ve birleşen Kanji karakterler dizisidir. Budizm’e göre, hecelerin ya da karakterlerin birbiri üstüne gelmesi, tüm bedene açıklık, saflık ve daha yüksek bir farkındalık getirmektedir.

Sembolün adının tam çevirisi şöyledir: “Bu insan tam olarak düzeltir, düşünceleri/hisleri/ilgileri/kaygıları/arzuları”. Sembol ile amaçlanan, “aydınlık ve dinginlik sağlamak amacıyla içimdeki Buda’nın, içindeki Buda’ya ulaşmasıdır. Uzaklık sembolü eşit olarak her insanın Tanrı ya da Buda birliği potansiyelinin pırıltısını içerdiğini kabul etmektedir. Her insanın Tanrının bir parçası olduğunu fark etmesinden sonra aydınlık ve dinginlik içinde yürünebileceğine inanılmaktadır.

Farklı uzaklıktaki insanlara gereken enerjiyi aktarmakta kullanılan bu sembolle, geçmiş deneyimlere ya da gelecekteki faaliyetlere de reiki gönderilebilir. Uzaktan yapılması gereken şifa uygulamaları, uzaktan tedavinin kapısını açan anahtar durumundaki bu sembol ile yapılır. Bedene dokunulamayan rahatsızlıklarda, doğal afet ve kriz dönemlerinde, istenilen bölgeye enerji göndermek için bu sembol kullanılır.

Üstatlık sembolü

Bu sembol, reikinin ve onun uyumlama / inisiyasyon sisteminin üstattan öğrenciye aktarılmasını sağlamaktadır. Reikinin üçüncü derecesinde öğretilmektedir. Üstatlık sembolü, bütünselliği simgelemektedir. Oluşturduğumuz, kapsadığımız her şeyi, kim olduğumuzu oluşturan ve olabileceğimiz her şeyi içermektedir. Bu derecede Dai-Ko-Myo ve Raku olmak üzere iki sembol öğretilir. Raku yalnızca uyumlama esnasında kullanılır. Dai-Ko-Myo ise hem şifa sırasında hem de uyumlamada kullanılır. (dilek yücel-ylt)