Reiki nedir?

(3 oy) 4/5 439
Yorum Yaz


Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelen Reiki, bir şifacılık yöntemi olarak özellikle büyük şehirlerde, kentli nüfus arasında yayılmakta olan akımlardan biridir. Yirminci yüzyılda Japonya’da ortaya çıkan bu akım, Reiki adı verilen evrensel yaşam enerjisini yönlendirerek canlı ve cansız varlıklara şifa verme tekniği üzerine kuruludur.

Japonya’dan sonra Amerika’da tanınan Reiki, bir alternatif tıp tekniği olarak tüm dünyaya yayılmıştır. Son yıllarda Türkiye’de de çeşitli dernekler vasıtasıyla tanıtılan Reiki gelir seviyesi ortalamanın üstünde, iyi eğitimli kentli nüfus arasında benimsenmiştir.

Reiki Kavramı ve Tarihçesi

Reiki, Kanji Japoncasında “evren” anlamındaki “Rei” ve “ruh”, “yaşam gücü enerjisi” anlamındaki “Ki” kelimelerinden meydana gelen bir tamlamadır. Değerli burclar.net okuyucuları reiki genel olarak “evrensel yaşam enerjisi” şeklinde tercüme edilmektedir. Günümüzde Doğu kökenli, birçok farklı türü olan bir şifacılık tekniğinin adı olarak kullanılır hale gelmiştir.

“Reiki” kelimesine yazıda ilk kez M.Ö 300’de Mencius tarafından yer verilmiştir. Mencius’a göre Ki, “en yüksek, en büyük güç, doğanın temelini oluşturan can”dır. “Rei-ki” kelimesi Japonca yazımı göz önünde bulundurularak incelendiğinde “Ki” sözcüğünün maneviyat, ruh, kalp, niyet, ruh hali anlamlarına geldiği, yazım karakterinin Çin’in en yaşamsal gıdasını ifade eden “pirinç” kelimesinin yazım karakterini de içinde bulundurduğu, dolayısıyla “yaşam için en temel enerji” anlamını taşıdığı görülmektedir. Japonca’da “Ki” olarak ifade edilen yaşam enerjisinin her toplumda kabul edildiği ve farklı şekilde ifadesini bulduğu ileri sürülmektedir. Söz gelimi, yaşam enerjisini anlatmak için Çinliler Chi, Hintliler Prana, Kuhunaslar Mana, Kabalacılar Jesodu kullanmışlardır. Türkçe’de ise “Ki” tabirinin ruh, öz ya da can şeklinde ifade edildiği görülmektedir. Müslüman kültürde bir takım araştırmacılar Ki’nin Allah’ı Teala’nın insana üflediği nefesden gelen enerjiyi ifade ettiğini ileri sürmüşlerdir.

“Rei” ise gizli, gizli güç gibi anlamlara gelmektedir. Ki insan bedeninde, yedi formda dolaşım yapar: Kekki, Shioke, Mizuke, Kuki, Denki, Jiki ve Reiki. Ki enerjisini yönlendiren organize eden Reiki’dir.

Reiki temelde Ki’den daha öte bir şifa enerjisidir ve Tanrı, Yüksek Varlık, Büyük Ruh, Buda, Krişna, Evren olarak adlandırılan yüksek güç tarafından yönlendirilmektedir.

Farklı bir açıklamaya göre ise Reiki büyük evreni doğuran, tüm canlıları yaratan, evrendeki düzeni sağlayan bir güçtür. Bu yönüyle Reiki bazı araştırmacılar tarafından Tao kavramı ile özdeş kabul edilmektedir.

Bir teknik olarak Reiki, Ki’yi olumlu bir şekilde insan bedenine yönlendirerek şifa vermeyi amaçlar. 20 yy’da Mikao Usui tarafından ortaya konulan bu sistemin, 5000 yıl önce Tibet’te bir şifa verme tekniği olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar Reiki’nin kökenini Mu ve Atlantis medeniyetlerine dayandırmaktadırlar. Bu teknik nesilden nesile sözlü olarak aktarılmıştır.

1920’lerin Japonyası spritüel cemiyetler ve çeşitli şifacılık yöntemleri ile dolup taşmakta idi. Bu faaliyetlerden birçoğunun da içerisinde Rei sözcüğünü içerdiği bir ortamda, Mikao Usui, kendi sistemini kurmuş ve Reiki’yi yeniden ortaya çıkaran kişi olarak kabul edilmiştir. Bazıları onun esas öğretiyi M.S. 8. yy’da ortaya koyan Budist rahip Kukai’nin bir reenkarnasyonu olduğuna inanmaktadır. Usui’nin sistemine Reiki isminin kendisi tarafından mı, yoksa öğrencileri tarafından verildiği tartışmalı olmakla birlikte, Usui’nin sisteminin şifacılık yönünün daha sonradan ön plana geçtiği, Usui’nin sisteminin “kişisel mükemmellik” üzerine kurulu olduğu ve öğrencilerinden hayat boyu bağlılık beklenen bir yol olduğu bilinmektedir. Walter Lübeck gibi araştırmacılar, günümüzde Reiki’nin Dharma aktarımının eksik olduğunu belirtmekte, Dharmasız bir Reiki’yi, tırnaksız kaplana benzetmektedirler. Onlara göre Reiki’nin dini bir deneyimden doğmuş, kişinin kendisini bulmasını sağlayan ruhsal bir öğreti olduğu göz ardı edilmektedir sevgili burclar.net okurları. Aydınlanmaya kavuşabilmek için Budist gelenekte 2500 yıldır Dharma adı altında ustadan öğrenciye aktarılmış olan Buda’nın öğretilerinin uygulanması şarttır. Günümüzde Dharma aktarımının ve uygulamasının göz ardı edilmesi Reiki eğitiminin en can alıcı kısmının eksik kalmasına neden olmaktadır. Reiki’nin eksik kalmaması için Dr. Usui’nin Dharma adına geride bıraktığı prensiplere riayet edilmelidir.

Usui tarafından yeniden keşfedilmiş bu sistem II. Dünya Savaşı öncesine kadar Japonya dışına çıkmamış, Usui’nin Hayashi isimli bir öğrencisinin, Amerikalı Bayan Takata’ya, Reiki öğretmesi ile önce Amerika’ya daha sonra Takata’nın öğrencileri tarafından kurulan Reiki Alliance ile çoğalan farklı Reiki anlayışları ve uygulamaları ile tüm dünyaya yayılmıştır. Bu yayılma sırasında Reiki’nin gördüğü ilgi daha fazla kişi tarafından uygulanılmasını sağlamakla birlikte aynı zamanda aslından uzaklaşmasına ve Reiki’nin felsefesi ve temeli ile ilgili birbiri ile çelişen birçok bilginin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Reiki birçok ülkeye yayılmışken, Japonya’da son yıllara kadar unutulmaya yüz tutmuş, 90’lı yıllarda Batı Reiki’si yabancılar tarafından Japonlara sunulmuştur.

Günümüzde Reiki özellikle büyük şehirlerde, ekonomik durumu genellikle iyi olan kentli nüfus arasında her türlü hastalığın tedavisi için kullanılabilecek bir şifacılık yöntemi olarak görülmekte ve yayılmaktadır. Reiki adı altında uygulanan birçok teknik olmakla birlikte, genel olarak Reiki ile ilgili çalışmaların temelinin kurucusunun ismiyle anılan, Usui Reiki teşkil eder.(İlknur Uğurlu-YLT)