Pers kültüründe hayat ağacı

(4 oy) 4/5 520
Yorum Yaz


Pers kültüründe yedi dalı olan hayat ağacı, gezegen motifleriyle birlikte betimlenmektedir. Kutsal dağın tepesinde bulunan ağaç, birçok kültürde olduğu gibi, Perslerde de Tanrısallık ve kutsallıkla ilişkilendirilmektedir. Ölüleri canlandıran ve ölümsüzlük verdiğine inanılan Soma ağacı, Perslerin yaratılış mitinde önemli bir yere sahiptir.

Perslerin yaratılış mitlerinde de kutsal ağaç, ana, “ölülere can veren”, “ihtiyarları gençleştiren” ölümsüzlük ağacı olarak tasvir edilmektedir. Perslerin yaratılış mitinde, dünya yaratılırken üç ağaç büyük önem taşımaktadır. O, yaşlıları gençleştiren, ölüleri canlandıran, ölümsüzlük ağacı Gaokerena, Beyaz Haoma (Sanskritçe Soma) ağacıdır.

 İran kültüründe kozmik ağacın yedi dalı olup, bunlar altın, gümüş, bronz, bakır, kalay, çelik ve demir metallerini temsil ederek her biri yedi gezegen temalarını temsil etmektedir. Ayrıca dünya eksenini oluşturan kutsal dağ olan Alborj tepesinde gök evrenini temsil eden ağaç olan beyaz haoma ile bu ağacın yansıması olan yeşil ağaç, iki ağaç sembolizmini oluşturmaktadır. Badem ağacı da hayat ağacı diye bilinmektedir. Zerdüştlükte iki ağaç bulunmaktadır. Bunlardan biri ilkel okyanusta gelişen ağaç, diğeri de tüm canlı hayatın oluşumunu temsil eden tohum ağacıdır.