Oğlak Burcu Gezegeni

(12 oy) 4/5 9653
Yorum Yaz

Oğlak Burcu Gezegeni Satürn kararlılık, hırs, verimlilik, yoğunlaşma, kalıcılık, sorumluluk, disiplin ve sabrın sembolüdür. Satürn doğasında çeşitli kısıtlamalar ve engeller barındırır. Ayrıca Oğlak Burçları’nın karakterine sinmiş olan kuralcı, despot ve otoriter yan da Satürn’ün acı veren, korkutucu, disiplinli ve kontrolcü yönünden gelir. Oğlak Burçları’nda sık sık gördüğümüz içe kapanık, depresyon ve dengesiz ruh halleri de bu gezegenden kaynaklıdır. Bunlar gibi olumsuz yönleri ağır basıyor gibi görünse de aslında Satürn ilerleme ve gelişmenin büyük destekçisidir. Özetle Oğlak Burcu Gezegeni Satürn’ün yıkıcı tarafları olduğu kadar yapıcı tarafları da vardır. Bu gezegen biraz da erkeksi olduğu için korkaklığa taviz vermez, bizleri gerçekçi olmaya iter. Hayatımıza kontrol ve standart koyan Satürn, bizleri bir keşmekeşin içinde yaşamaktan kurtarır. Yıldız haritanızda belirdiği noktalarda ani ve sert değişikler görürseniz şaşırmayın. Oğlak Burcu Gezegeni Satürn, ikinci dereceden de Kova Burçları’nı yönetir ancak Yengeç ve Kova Burçları’nda güçsüzdür. Vücudumuzda kemikler, dişler, dalak, safra kesesi ve deri Satürn’ün kontrolündedir. Bu gezegenin olumlu yönlerini ihtiyatlılık, sorumluluk, yapıcılık, sabır ve disiplinlilik olarak sayarken, olumsuz yönlerini de bencillik, ümitsizlik ve tutuculuk ve dar görüşlülük olarak sayabiliriz. Hayatımızda temel olarak kabul ettiğimiz her şeyi kurmada fazlasıyla etkilidir.