Nemo karesi

(2 oy) 5/5 406
Yorum Yaz


Yahudi inancı içerisinde yer alan sihirli karelerden olan bu kare “içerideki kudretli kurtarıcı” manasındaki “Mika Soesa”nın sayısı olan 516 toplamını verir. 516 ayrıca 129×4’tür ve 129 “mutluluk” manasına gelen “Moz”un sayısıdır. Bundan başka 516 12×43’e eşittir ve 43 “adalet içinde” manasına gelen “Balt-za”’nm sayısıdır. AIQ BKR 516 ve 129’u 12’ye indirger. 12 de göksel baba olan “bir” ve göksel anne olan “iki”nin oğlu veya özü olan 3’e indirgenir. Bu “Magister Templi” yani “Mabedin Efendisi” olan NEMO’nun karesidir. Mabed Enoch büyüsünde “insanın evreni” anlamına geldiği için burada “Mabedin Efendisi” ibaresinden kasdın Tanrı olduğunu çıkarabiliriz.

 • Amma karesi

  Yahudi inancında yer alan sihirli karelerden olan Amma karesi “ölümün ayrılması” manasına gelen YRPOIL- TELOKH’un sayısı olan 625’i verir. Ayrıca 625 …
 • Sator karesi

  Hıristiyanlıkta sihirli kareler – vefkler ile ilgili en çok dikkat çeken unsurlardan birisi  büyülü “SATOR” karesidir. Bu bölümde sator karesi nedir s…
 • Graa karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan GRAA karesi “şelale” manasındaki ZIN-DOBIX’in ve “bakire kanı” manasındaki PARADIZ-KNILA’nın say…
 • Babalon karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Babalon- babylon karesi “gelişmek için ilişkiye girmek” manasındaki KA-KAKOM-ZORGE’nin sayısı ol…
 • Ror karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Ror karesi “yanan pencere” anlamına gelen IALKOMO ve “maddeyi birleştiren tekerlek” manasındaki …

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.