Nemo karesi

(2 oy) 5/5 365
Yorum Yaz


Yahudi inancı içerisinde yer alan sihirli karelerden olan bu kare “içerideki kudretli kurtarıcı” manasındaki “Mika Soesa”nın sayısı olan 516 toplamını verir. 516 ayrıca 129×4’tür ve 129 “mutluluk” manasına gelen “Moz”un sayısıdır. Bundan başka 516 12×43’e eşittir ve 43 “adalet içinde” manasına gelen “Balt-za”’nm sayısıdır. AIQ BKR 516 ve 129’u 12’ye indirger. 12 de göksel baba olan “bir” ve göksel anne olan “iki”nin oğlu veya özü olan 3’e indirgenir. Bu “Magister Templi” yani “Mabedin Efendisi” olan NEMO’nun karesidir. Mabed Enoch büyüsünde “insanın evreni” anlamına geldiği için burada “Mabedin Efendisi” ibaresinden kasdın Tanrı olduğunu çıkarabiliriz.

loading...
loading...
 • Ror karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Ror karesi “yanan pencere” anlamına gelen IALKOMO ve “maddeyi birleştiren tekerlek” manasındaki …
 • Amma karesi

  Yahudi inancında yer alan sihirli karelerden olan Amma karesi “ölümün ayrılması” manasına gelen YRPOIL- TELOKH’un sayısı olan 625’i verir. Ayrıca 625 …
 • Graa karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan GRAA karesi “şelale” manasındaki ZIN-DOBIX’in ve “bakire kanı” manasındaki PARADIZ-KNILA’nın say…
 • Enoch büyüsü

  Enoch kimdir? Enoch Eski Ahit’te Tanrı’yla birlikte yürüyen ve daha sonra Tanrı’nın, kendisini yanına aldığı peygamber olarak geçmektedir. Yahudi rab…
 • Babalon karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Babalon- babylon karesi “gelişmek için ilişkiye girmek” manasındaki KA-KAKOM-ZORGE’nin sayısı ol…

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.