Nazardan korunma yolları

(7 oy) 4/5 16549
Yorum Yaz


Ülkemizde kullanılan başlıca nazarlık çeşitleri ve nazardan korunma yollarını şöyle sıralamak mümkündür:

 1. Boncuktan işlenmiş kertenkele, çörekotu, hurma çekirdeği, göz boncuğu, yedi delikli boncuk, şap, darı tanesi, delikli para gibi şeyleri omuza takmak
 2. Sarı kehribar, sarılık taşı, dardağan ağacı, küçük mavi boncuk gibi şeyleri boyna asmak
 3. Kartal iskeleti, okunmuş yumurta, süpürge çöpü, üzerlik otu, geyik boynuzu, at veya eşek nalı, kendiliğinden delikli taş gibi nesneleri evin görünen bir bölgesine asmak
 4. Salyangoz, balık, kertenkele, kendiliğinden delikli taş, kurt aşığı gibi nesneleri bebek beşiğine takmak
 5. Kötü gözlü birini gördükten sonra çocuğu yıkamak
 6. Çocuğa kötü elbiseler giydirmek veya kirli gezdirmek
 7. Çocuğun yüzüne veya kulağının arkasına kazan karası çalmak
 8. Bebeklerin başucuna Kur’an, balta, tabanca koymak
 9. Çocuğu ziyarete götürmek veya hocaya okutmak
 10. Çocuğun yüzüne mavi bez örtmek veya mavi takkeli elbise dikmek
 11. Çocuk dışarı çıkarılırken koynuna ekmek dilimi koymak şeklinde tedbirler ve yöntemler uygulanır.

Halk arasında nazardan doğan korkulardan kurtulmak ve ona karşı koyabilmek için en yaygın kullanılan yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

Nazarlık

Nazar değmesini önlediğine inanılan bir simge olarak kullanılan göz resmi, göz biçiminde boncuk ya da bu amaçla hazırlanan her türlü tılsımlı nesneye nazarlık denir. Göz biçiminde yapılmış nesnelerin en eskilerinden biri M.Ö. VI. asırda siyah figür tekniği ile yapılmış “ göz kupaları” adı verilen Eski Yunan içki kâseleridir.

Kurşun Dökme

Eski dinlerde kutsal sayılan kurşun kutsallığı sebebiyle nazarın zararlı etkilerinden koruyucu özellikte kabul edilir. Halk arasında eski zamanlardan beri loğusalar, hastalar ve nazara gelenler için kurşun dökmek, şifa verici ve hafifletici bir çözüm olarak kabul edilir. Loğusalara ve çocuklara hasta olmadıkları halde, ziyaretçilerin nazar değdirme ihtimali sebebiyle kurşun döktürmek uygulanan bir gelenektir. Bu kişiler dışında gerekli durumlarda her yaştaki insana kurşun dökülebilir.

Tütsülemek

Nazara karşı eski dönemlerden beri uygulanan en eski tedbirlerden biri de tütsüdür. Tütsü hem nazardan korunma amaçlı hem de nazara uğrayanları tedavi amaçlı kullanılır. Tütsülemede esas, nazara karşı gücü olduğu kabul edilen bazı maddeleri yakıp dumanını koklamaktır. Tütsü için üzerlik otu, çörek otu, karanfil, kabe süpürgesi, günlük, tuz, biber, soğan, sarımsak, nazara uğramış kimseden gizlice alınan tüy veya saç gibi maddeler yakılır. Üzerlik ve çörek otu çeşitli hastalıkları tedavi etmeleri sebebiyle totem inancının güçlü olduğu dönemlerde sihirli olduğu düşünülen bitkilerdendir.

Okunmak ve Dua Okumak

Nazardan korunmak ve kurtulmak için diğer yöntemlere göre çok daha fazla kullanılan yöntem okunmak veya dua okumaktır. Okuma olayını gerçekleştirecek kişilerde ocak ailenden olma özelliği aranır. Dua edecek kişi okumayı yaparken elini nazara uğramış kişiye sürer ve “bu el benim değil, Fatma anamızın elidir” der; böylece elindeki sihirli gücü hastaya aktardığı kabul edilir. Fatma anadan kasıt Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatıma’dır. Hz. Fatıma’nın adı anılarak edilen duanın daha etkili olması ve onun duası gibi kabul edilmesi amaçlanır. El sürerek yani dokunarak yapılan bu dua, okumanın ilk şeklidir. !kinci şekil ise, hastanın çeşitli sebeplerden okuyanın yanına gelememesi durumunda uygulanır. Bu durumda okuma gıyaben yapılır veya bir kap içindeki suya ya da yiyeceğe okuma yapılarak hastaya yedirilir, içirilir.

Hz. Muhammed kötülüklerden ve kötü kimselerin şerrinden korunmak için sık sık bazı dualar okumuştur. Bir hadisinde “Sizden biriniz gerek kendisinden gerek de

mallarından, gerek kardeşinden yana hoşuna gitmeyeceği bir şey görürse onun bereketine dua etsin. Zira nazar haktır” demiştir. Değerli burclar.net okurları bu hadis islam dininin okuma konusuna negatif yaklaşmadığını aksine teşvik ettiğini gösterir. Nazara karşı dua olarak Kalem suresinin 51- 52. ayeti, Muavizeteyn adı verilen Felak ve Nas sureleri, Fatiha suresi, Ayet-el Kursi gibi ayet ve sureleri okumak tavsiye edilmiştir.

Muska Taşımak

Halk arasında nazardan korunmanın diğer bir yolu da muskadır. Hastalıkları sağaltma ya da görünür görünmez bütün düşman ve kötülüklerden korunmak için kullanılan bir araç olan muska nazardan korunmak veya nazarı tedavi etmek maksadıyla taşınır. Muska için bir kâğıda kutsal kitaplardan alınan cümleler, peygamber sözleri, mistik güce sahip olduğu düşünülen kişilerin duaları veya ne olduğu tam olarak bilinmeyen şifreler yazılır. Bu kâğıtlar genellikle üçgen biçiminde katlanır ve gümüş,  deri veya bez gibi koruyuculara sarılır. Muska boyuna asılarak ya da giysilerin içine görünmeyecek şekilde saklanarak kullanılır.

Nazardan korunmak için diğer yöntemler

Kendisine nazar değdiği düşünülen insan, hayvan veya eşyayı nazarın etkisinden kurtarmak için uygulanan başka yöntemlerde mevcuttur. Nazar değmesi sonucu sancılandığı düşünülen insan veya hayvan için uygulanan bir yöntem de düğüm çözmedir. Bu işlem için çok ince olmayan bir ipi, genellikle yaşlı bir kadın dua okuyarak ilmek şeklinde iç içe üç defa düğümler. Sonra da yaptığı bu düğümleri çözer. Bu işlem üç defa tekrarlanır.

Nazara karşı sık kullanılan bir yöntem de tuz çevirmedir. Ocaklık özelliğine sahip olan bir kadın, nazardan etkilendiği düşünülen kişiyi önüne oturtur. Eline biraz tuz alıp hastanın başında çevirerek dualar okur. Elindeki tuzun bir kısmını hastanın alnına sürer; bir kısmını da ateşe atarak işlemi bitirir.

Bu uygulamalar dışında, nazara uğramış kişinin yanında kömür söndürmek, tarlaları nazardan korumak için atın kafatasını tarlaya yerleştirmek, 41 tane çörek otuna dua okuyup hastaya yedirmek, koruyucu nitelikte el hareketleri yapmak, nazarı değdiğine inanılan kişiye hediye vermek, o kişiye ait saç, tırnak, giysi benzeri bir şeyi yakmak gibi birçok yöntem nazardan korunmak ve tedavi maksatlı kullanılır. (CeydaBurçin aydın-ylt)