Maya Burcu Rüzgar

(2 oy) 4/5 4714
Yorum Yaz

Rüzgar – Kuzey (ik) :

Temel Özellik: Uyum, zihin, iletişim

Genel Özellikleri:

•             Ruh

•             Nefes

•             Etkileşim, Tezahür

•             Motivasyon

•             Romantizm

•             Sadelik

•             Kutupların Birleşmesi

•             Aktif

•             Konuşkan

•             İdealist

•             Becerikli, Çok Yönlü

•             Artistik

•             Biraz kararsız

•             Fikir

•             Değişken

•             Uyumlu

 

Kişilik Özellikleri:

•             Konuşkan

•             Zihinsel

•             Çevik

•             Zeki

•             Çok Yönlü

•             İdealist

•             Romantik

•             Modaya düşkün ya da sanatçı ruhlu

 

Temel Sorunu:

•  Sorumluluklar ve mecburiyetlerle ilgili korkular, kararsızlık ve kendini adayamama

Çözüm Yolu :

• Daha iyi iletişim kurmak üzerine eğitim ve öğrenim görmek

 

Maya astrolojisine göre Rüzgar burçları ; tüm canlılara hayat veren ve onları zinde tutan ‘yaşamsal ruhu’ temsil eder. Maya kültürüne göre rüzgar ‘Tanrı’nın nefesidir’. Rüzgar gününde doğan insanlar da bu Tanrısal güce sahiptir. Yaşam enerjileri ve yaratıcı güçleri çok yüksektir. Rüzgar burcu insanı, içini dolduran bu enerjinin egosundan değil ilahi nefesten kaynaklandığına inanmalıdır. Aksi takdirde egosu kuvvetli bir rüzgar burcu insanı bir kasırga gibi yıkıcı olur ve bu gücünü, yanlış, veremsiz şekilde kullanır. Bu enerjinin ilahi güçten geldiğine inanan rüzgar burçları insanı ise bereketli, sonsuz bir enerji ile dolar.

Rüzgar tabiatı gereği taşıyıcıdır, bir şeyi bir yerden başka bir yere taşır ve yayar. Güçlü imgelem yeteneği ile hayalci ve plancıdır. Çok iyi konuşurlar ve belagatleri ikna edicidir.

Rüzgar aynı zamanda doğa da değişimlere neden olur. Erozyon, hava olayları gibi değişimlerin arkasında rüzgar vardır. Rüzgar burcu insanı da değişkendir ama yeni koşullara çabuk uyum sağlar. Başkaları için dışarıdan tutarsız ve değişken olarak algılanabilirler.Başarıları ve ürettikleriyle övünmeyi, hava atmayı severler. Estetik yetenekleri gelişmiştir, bu nedenle sanata ilgi duyarlar, etraflarında güzel şeylere yaratmaya çalışırlar.

 • Maya Burcu Baykuş

  Baykuş – Bilgelik- Güney (Cib) Temel Özellik: Otorite ve statü Genel Özellikleri: •             Korkusuz •             Cesur •         …
 • Maya Burcu Maymun

  Maymun – Batı  (Chuen) Temel Özellik: Performans ve sanat yeteneği Genel Özellikleri: •             Doğaçlama, kendiliğinden •            …
 • Maya Burcu Yılan

  Yılan- Doğu ( Chicchan)   Temel Özellik: Meydan okuyan dönüşüm Genel Özellikleri: •             Gizem •             Tutku •    …
 • Maya Burcu Köpek

  Köpek- Kuzey  ( Oc) Temel Özellik: Sadakat ve katılım Genel Özellikleri: •             Arkadaş •             Hizmet •             Sadak…
 • Maya Burcu Ölüm

  Ölüm- Dönüştürücü-Kuzey  ( Cimi) Temel Özellik: Toplum için fedakarlık ( kurban) Genel Özellikleri: •             Kontrolün teslimiyeti • …

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.