Maya Burcu Jaguar

(5 oy) 4/5 5770
Yorum Yaz

Jaguar  – Kuzey ( Ix)

Temel Özellik: Tetkik ve şifa

Genel Özellikleri:

•             Sihirbaz

•             Kahin

•             Bütünlük

•             Şaman

•             Şifacı

•             Sırlar

•             Psişik

•             Kuvvetli içgüdü

•             Hassas

•             Görünmez

•             Sabır

 

Kişilik Özellikleri:

•             Gizemli

•             Duyarlı

•             Zeki

•             Psişik

•             Din ve ruhsal konularla ilgili

•             Agresif ama doğrudan cephe almayan

 

Temel Sorunu:

• Karmaşık insan ilişkilerine sahip olmak

Çözüm Yolu:

• Danışmanlık becerilerini geliştirmek

 

Maya astrolojisine göre Jaguar burcunda doğmuş olanlar çok yüksek bir görüş gücüne sahiptir. Jaguarın kendisinde olan gece görüş yeteneği, Jaguar burcu insanında ‘başkasının göremediği görme ‘ şeklinde ortaya çıkar. Bu özellik yüksek Şamanik ve psişik yeteneklerle birleşerek ortaya çıkar.

Jaguar burcu insanı zengin olmaya meyillidir ama bunun bedelini ödeyecektir. Zengin olmanı getirdiği değişime, dönüşüme direnç gösterebilirler bu burçlar. Bu değişme direnme, kabul etmeme mücadelesi onlarda hastalık olarak ortaya çıkar. Bu nedenle dönüşümü kabul etmesi ve bunu içselleştirmesi gerekmektedir.

Dini ve ruhsal konulara ilgi duyarlar Jaguar Burçları. Toprak anayla aralarında çok güçlü bağ ve sevgi vardır. Bu nedenle yeryüzü büyülerinin kaynağıyla direk bağlantı halindedir. Jaguar ayrıca Şükran tanrısı/ tanrıçasıdır. Bütünlükten doğan yoğun bir entelektüel güce ve güçlü bir karaktere sahiptir bu burçlar. Sahip olduğu enerji dişildir, ormanların, ovaların kısaca tabiat ananın yönetici ruhudur. Hem cesur hem de görünmez olan Jaguar sinirlendiği zaman doğrudan saldırmaz, gizemli ve ikincil yollardan intikamını alır. Jaguarın gücünün merkezinde dengede olmak ve bütünlük yatar. Jaguar burcu bu bütünlük ve dengeyi kaybettiği anda gücünü kaybeder, yalnızca para ve ünün peşinden koşmaya başlar.

 • Maya Burcu Yeryüzü

  Toprak- Yeryüzü- Deprem- Doğu  (Caban) Temel Özellik: Sınırları zorlamak Genel Özellikleri: •             Toprak – yeryüzü gücü •         …
 • Maya Burcu Maymun

  Maymun – Batı  (Chuen) Temel Özellik: Performans ve sanat yeteneği Genel Özellikleri: •             Doğaçlama, kendiliğinden •            …
 • Maya Burcu Gece

  Gece- Batı   (Akbal) :   Temel Özellik: Kişisel güvenliğin temelleri Genel Özellikleri: •             Boşluğun içine doğru •      …
 • Maya Burcu Yılan

  Yılan- Doğu ( Chicchan)   Temel Özellik: Meydan okuyan dönüşüm Genel Özellikleri: •             Gizem •             Tutku •    …
 • Maya Burcu Kamış

  Kamış-Saz- Sopa- Doğu  (Ben) Temel Özellik: Ne istediğini bilmemek, bütünlük Genel Özellikleri: •             Uzay- zaman yolcusu •       …

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.