Malatya Darende gezi rehberi – Darende gezisi

(0 oy) 0/5 48
Yorum Yaz


Darende Malatya ilinin en güzide ilçelerinden bir tanesidir. Bu yazımızda Darende gezi planı oluşturmak isteyen okuyucularımız için bir Darende gezi yazısı oluşturmak istedik.

Günpınar Şelalesi

Günpınar şelalesi Malatya şehrinin 118 km. kuzeybatısında, Darende ilçesine bağlı Günpınar köyünün sınırları içerisinde ve Tohma çayının bir kolu olan Şuhul deresi üzerinde yer alır. Su kaynağından üç kademe halinde, yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelalenin sol tarafında ana dereden bağımsız gelen kaynak suyu, kış mevsiminde donarak şelaleyi adeta Pamukkale’ye benzetir. Ayrıca suyun kaynağına doğru 1,5 kilometre kadar yürüyüş imkânı vardır. Söz konusu şelale, Darende ilçesinin 8 km. batısındadır. Malatya-Kayseri karayoluna 5 km.’lik bir asfalt kaplama yol ile bağlanmaktadır. Şelalenin yakınında bulunan yiyecek içecek tesislerinin yanı sıra bir alabalık tesisinin de bulunması turistik anlamda çekicilik oluşturmaktadır. Günpınar özellikle yaz aylarında genellikle yerli turistlerin uğrak yeridir. Kimi turistler şelalenin yakınındaki köylerden ev kiralayarak ve bölgedeki alabalık tesisi ve çevresindeki işletmelere gelerek bölgeye ekonomik katkı sağlamaktadır.

Tohma Kanyonu ve Kudret Havuzu

Tohma çayının adının nereden geldiği bilinmemektedir. Çay Gürün topraklarından çıkar. Sazcağız suyu ile birleşerek Darende sınırına ulaşır ve Hacılar Mahallesi civarındaki kayalıklardan geçerken bünyesine başka suları da katarak yoluna devam eder. Yöredeki tarım alanlarına can vererek Karakaya baraj gölüne ulaşır.

Gâvur Hamamı olarak adlandırılan Kudret havuzu Zaviye mahallesinde bulunmakta, Somuncu Baba ile Köprügözü mevkii arasında Ayvalı Tohma çayının kenarındadır. Yıl boyu ılık kalarak her mevsim girilebilmesine imkan sağlamaktadır. Kayaların arasındaki konumu ile muhteşem manzara eşliğinde yüzmenin keyfine varılabilmektedir.

Balaban İçmeleri

D/300 karayolu üzerinde, Balaban kasabasına 2.5 km uzaklıkta, Darende’ye 18 km uzaklıkta olan Balaban içmecesi İstanbul ve Ankara’daki laboratuvarlarda tahlil edilmiş ve 12 derde iyi geldiği tespit edilmiştir. Uyuz, çıban, kepeklenme gibi cilt hastalıklarına, askarit, ülser, karaciğer bozuklukları, safra kesesi taşları, kolit ve hemoroit gibi sindirim sistemi hastalıklarına, böbrek taşı ve kumu gibi boşaltım sistemi hastalıklarına astıma, romatizmaya ve diğer kadın hastalıklarına iyi geldiği 1955 yılında Dr. Abdullah Ertem tarafından teşhis edilmiştir.

Somuncu Baba Külliyesi ve Mesire Alanı

Zaviye Mahallesi, Hulusi Efendi Caddesi mevkiinde yer almaktadır. Somuncu Baba Külliyesi dâhilinde; Somuncu Baba Türbesi, Hulusi Efendi Haziresi, Somuncu Baba Müzesi, Hamidiye Çarşısı, Abdesthaneler, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Kudret Havuzu, Somuncu Baba Çilehanesi, Tohma Kanyonu ve mesire alanları bulunmaktadır.

Somuncu Baba ismini Kayseri’de doğan ve Bursa’da kaldığı süre içerisinde geçimini sağlamak için somun yapan ve “Somunlar Müminler” nidasıyla ekmek satan Hamid B. Musa’dan almaktadır. Hamid B. Musa 1331 yılında Kayserinin Akçakaya köyünde doğmuştur. Osmanlı devletinin Yıldırım Bayezid padişahı döneminde yetişmiş ilim adamıdır. Şam, Erdebil, Bursa, Akşehir, Ankara, Malatya gibi şehirlerde kalmış ve birçok öğrencisi olmuştur. 1412 yılında ölmüştür. Kabri ise kesin olarak bilinememekle birlikte Darende’de Somuncu baba türbesinde olduğu düşünülmektedir.

Somuncu baba külliyesi eski dönemlerde Zaviye ve medrese olarak hizmet vermiştir Somuncu Baba’nın ölümünden sonra ise türbe halini almış ve zamanla cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Külliyenin hemen önünde yer alan havuzda kutsal olduğu düşünülen balıklar vardır. Somuncu Babanın dini motiflerinin yanında kudret havuzu, mesire alanı gibi rekreatif çekicilikler de vardır. Güzel bir hafta sonu geçirilebilecek mesire alanına ilaveten kayaların arasında akıp giden Tohma çayının hemen yanında yer alan Kudret havuzu muhteşem manzarasıyla turistik bir cazibe merkezidir. Burada ayrıca Tohma çayı boyunca kayaların arasında güzel manzara eşliğinde doğa yürüyüşü yapılabilmektedir.

Zengibar Kalesi

Darende’ye 5 km. uzaklıkta ve kuzey yamaçlarında kalan Zengibar kalesi Hititler veya Urartular zamanından kalma bir eser olarak bilinmektedir. Buna karşın Seng-Bar (taş kale) ismi Farsçadan gelmektedir. Diğer bir görüşe göre ise Maraş çevresinde var olan “Zengi” adında bir aşiretin bir müddet Darende’nin idaresini ellerinde tutmuş ve Kalenin ismini de Zengibar olarak belirlermiş oldukları söylenmektedir.

Hasan Gazi Türbesi Şehitlik Anıtı

Hasan Gazi, Hz. Muhammed’in torunlarındandır ve Battal Gazi’nin Amcasıdır. Abbasiler döneminde Zengibar kalesinin kuşatılmasında şehit olmuştur. Türbe Darende’yi tepeden gören bir yere kurulmuştur. 2005 yılında çevre düzenlenmesi yapılmıştır. Ayrıca türbede Osmanlı-Rus savaşında, Kore savaşında ve iç savaşlarda Trablusgarp savaşında ve terörler mücadelede şehit olan kişilerin isimleri mermere yazdırılmış ve isimleri ölümsüzleştirilmiştir.

Darende ve Balaban Kerpiç Evleri

Eski zamanlarda Darende ilçesinde yağışların az, havanın da nemsiz olduğu için kerpiç evler kullanılmıştır. Günümüzde bu evlerin bir bölümü varlığını hala korumaktadır. Geleneksel Darende evleri evleri, Hacı Derviş, Heyiketeği, Beybağı, Günpınar, Aşağıulupınar ve Balaban Mahallelerinde yoğunlaşmıştır Geleneksel Darende evleri yörelere göre farklılıklar göstermektedir örneğin Balaban’daki evler birbirine çok yakın inşa edilmiştir, birbirine ulaşılması için köprüler kuruludur, yer altından selamlık adı verilen geçitler bulunur, sokaklarında belirli bir düzen yoktur bazı sokaklar çıkmazdır, bazı mahallelerde ise evler yine kerpiçten yapılmıştır, evler birbirine uzakta konumlandırılmıştır ve birbirine ulaşan geçit veya köprüler yoktur.

Darende Gezi Ozan Anıt Mezarı

Burası Milattan Önce 8. Yüzyıldan kalma taş yapılı bir kilise olarak kullanılmaktaydı. Daha sonra Seyyid Battal Gazi tarafından mescide çevrilmiştir. Burası Ozan Mescidi olarak bilinir.(Ömer Dalyan-YLT)