Makedonya Ohri gezi rehberi – Ohri gezisi

(0 oy) 0/5 43
Yorum Yaz


Makedonya’nın incisi Ohri şehri ve bu şehre ait güzellikler Makedonya gezisi yapmak isteyenlerin en önemli tercihleri arasında yer alıyor. Bu sayfamız Ohri gezisi ile ilgili aradığınız birçok bilgiyi içermekte. Ohri gezi rehberi adlı yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.

Ohri Gölü ve Plajlar

Ohri şehrini turistik açıdan popüler hale getiren en büyük etken, Ohri Gölü kıyısında bulunuyor olmasıdır. Ohrid Gölü ve çevresi, Makedonya’nın en çok turist çeken bölgesini oluşturmaktadır. Ohri Gölü adeta deniz gibi kullanılmaktadır. Oldukça büyük, aynı zamanda temiz ve berrak suya sahip olan gölde yüzülebilmektedir. Gerek Ohri şehir merkezinden gerekse çevresindeki plajlardan göle girilebilmektedir. Ayrıca Ohri Gölü, su sporları ve tekne gezintisi amacıyla da tercih edilmektedir.

Plajlar

Ohri şehrinde birbirinden güzel plajlar bulunmakla birlikte, özellikle Gradiste Plajı çok sayıda insan tarafından tercih edilen, bölgenin en popüler plajı durumundadır. Labino Plajı ile Ljubanista adlı plaj da gerek yerli halk gerekse yabancı turistler tarafından ilgi gören plajlar arasında bulunmaktadır.

Ohri’de yer alan Kaneo Plajı, Nemo Plajı, Akapulko 1 ve Akapulko 2 plajları, Kadmo Plajı da turistlerin tercih ettiği diğer önemli plajlardandır.

Kemikler Körfezi ve Su Müzesi

Ohri gezi planında önemli bir yer olan Kemikler Körfezi, Gradiste yarımadasının güney kıyısında balıkçı ve turistik köy olan Peştani yakınlarında yer almaktadır. Bu koyda suyun üzerinde çok ilginç bir müze bulunmaktadır. Su Müzesi olarak bilinen bu yapı, 1997 – 2005 yılları arasında bu koyda yapılan sualtı arkeoloji çalışmalarında ortaya çıkan buluntularla oluşturulmuştur. Çalışmanın yapıldığı koya da bütün bu buluntulara gönderme niteliğinde bir isim konulmuş; Kemikler Koyu veya Kemikler Körfezi. Yapılan çalışmalar sonucunda, burada tarih öncesi çağlardan Maden Devri’nin bir bölümüne tekabül eden, M.Ö. 1200 ile 600 yıllarına ait bir yerleşimin varlığına dair buluntulara rastlanmıştır. Su Müzesi, Kemikler Körfezi’ndeki bu tarih öncesi yerleşimin yeniden inşa edilmiş halini ziyaretçilere sunmaktadır.

Galiçica Milli Parkı

Galiçica Milli Parkı, Ohri ve Prespa gölleri arasında bulunan Galiçica Dağı’nda yer almaktadır. Parkın içinde birçok mağara, nehir kaynağı ve Makedonya’nın kültürel eserleri arasında önemli yeri olan çok sayıda manastır bulunmaktadır.

Sara – Pind sıradağlarının üyesi olan Galiçica Dağı sınırlarında yer alan Galiçica Milli Parkı, Galiçica Dağı’nın eşsiz doğal güzelliği ve oldukça zengin endemik türdeki flora ve faunasından dolayı 1958’de milli park ilan edilmiştir.

Bilyana ve Aziz Naum Kaynakları

Ohri Gölü’nü besleyen önemli kaynaklardan biri olan Bilyana kaynakları hakkında çok sayıda şarkı ve efsane yazılmaktadır. Suları oldukça temiz olan bu karstik kaynaklar içmeye uygundur.

Bugün Galiçica Dağı’nın altından geçen Prespa Gölü’nün sularından kaynak bulan Bilyana kaynakları, Ohri Gölü’nü besleyen yüzlerce kaynağın en ünlüsüdür. Gölde bulunan endemik canlıları araştıran Ohri şehrindeki Hidrobiyoloji Enstitüsü, bu amaçla Bilyana kaynaklarının sularını kullanmaktadır. Kaynak, geleneksel şarkı ve türkülere konu olmuştur. Galiçica Dağı ve Raça köyünün eteklerinde bulunan bu kaynakların etrafında parklar, spor alanları ve restoranlar yer almaktadır.

Aziz Naum’da da kayıkla ve ya karadan ziyaret edilebilen çok sayıda kaynak mevcuttur. Ohri Gölü’nü besleyen diğer bir kaynak olan Aziz Naum kaynaklarının saf ve temiz suları oldukça soğuktur. Manzarası çok güzel ve resmedilmeye değerdir. Bu kaynakların olduğu alanda güzel bir plaj (Aziz Naum Plajı), dini bir kompleks (Aziz Naum Manastırı) ve birkaç ada bulunmaktadır. Makedonya’ya yolu düşenlerin Ohri gezi planı içerisinde turistik cenneti mutlaka ziyaret etmeleri tavsiye edilir.

Milli park Galiçica’ya ait olan Aziz Naum kaynaklarında turistler sadece motorsuz kayıklarla gezebilmektedir. Gezi, Aziz Naum’daki Ostrovo restoranından başlamakta ve yaklaşık olarak 20 – 30 dakika sürmektedir.

Ohrid Kalesi

Samuel Kalesi olarak da bilinen kalenin çoğu tarihsel kaynakta güçlü bir savun ma rolü oynadığından bahsedilmiştir. Tarih boyunca birçok kez yıkılan kale, her seferinde yeniden inşa edilmiş ve genişletilmiştir. Hisarın büyük kısmı Çar Samuel zamanında (976 – 1014) yapılmış ve aynı zamanda onun krallığının merkezi olarak seçilmiştir. Bugün Ohri şehir merkezinde bulunan yapı, şehre hakim durumdadır. Stratejik konuma sahip kale, 3 km. uzunluğundaki ve 3 ile 16 metre arasında değişen yükseklikteki duvarlarıyla şehir üzerinde yükselmektedir.

Antik Tiyatro

Ohri Kalesi’nin aşağı tarafında yer alan antik tiyatro, şehrin en eski yapılarından biridir. M.Ö. 3. yüzyılın sonunda drama, müzikal ve şiirsel performansların sergilenmesi amacıyla inşa edilmiştir. Bu amfitiyatro bir zamanlar yaklaşık 4000 kişilik oturma kapasitesiyle bölgenin en büyük tiyatrosu durumundaydı. O dönemdeki saygın ve zengin kişiler kendileri için buradaki oturaklarda yer kiralamaktaydılar ve bugün hala o şahısların adları oturulan taşların üzerinde yazılı halde bulunmaktadır.

Aziz Kliment ve Panteleymon Manastırı

Aziz Kliment Manastırı, erken Hristiyan bazilikasının temeli üzerinde 893’te Aziz Kliment tarafından yapılmış ve Aziz Panteleymon’a adanmıştır. Eskiden Ohri Edebiyat Fakültesi’nin bulunduğu bu yer, 3500’den fazla öğrencinin eğitim aldığı, Slavlar’ın edebiyat ve kültürel faaliyet merkeziydi. Aziz Kliment Manastırı, aynı zamanda Balkanlar’ın ilk Slav üniversitesi durumundadır. Aziz Kliment, Plaoşnik’teki Aziz Panteleymon ismiyle adlandırılan ilk Slav – Makedon kilisesinin kurucusu olarak bilinmektedir. Aziz Kliment ve Panteleymon Manastırı, 4. yüzyıldan kalma eski bir Hristiyan bazilikasının kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.

Aya Sofya Kilisesi

Aziz Kliment ve Panteleymon Manastırı yakınlarındaki bu yapı, Makedonya’nın en önemli kiliselerinden biridir. Eser, doğu Hristiyan dünyasındaki en eski yapılar arasında yer almaktadır.

Aziz John – Kaneo Kilisesi

Kaneo Plajı üzerindeki kayalıkta yer alan yapı, Ohri’deki en çekici ve en eski kiliselerden biridir. Kilisenin inşa edildiği zaman hakkında yazılı herhangi bir belge olmamasına rağmen, 13. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Göl kıyısındaki kilisenin benzersiz konumu, şehri büyüleyici bir manzaraya dönüştürmektedir.

Aziz Naum Manastırı

Ohri şehrinden 29 kilometre uzaklıkta bulunan Aziz Naum Manastırı, Ohri Gölü üzerindeki kayalıklarda etrafını saran yeşillikler ve göl manzarası ile büyüleyici bir lokasyona sahiptir. Binlerce yıldır bu manastır Makedonya’nın kültürel tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Manastır, Aziz Kliment’in manevi kardeşi Aziz Naum tarafından yapılmıştır. Manastırda aynı zamanda Aziz Naum’un mezarı gömülü halde bulunmaktadır.

Ali Paşa Camii

Ali Paşa Camii, Ohri Çarşısı içinde ünlü Çınar ağacına yakın bir yerde yer almaktadır. 1573’te Süleyman Paşa tarafından yapılan cami, 1823’te Belgrad veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarımı yapıldığı için onun adıyla anılmıştır. Cami bugün Ohri şehir merkezinde yer alan çarşı içinde sağlı sollu dükkanların arasında kalmış bir görüntüde olup, kare planlı bir yapısal özellik taşımaktadır. Bahçesinde son yıllarda inşa edilmiş bir şadırvanı da bulunmaktadır. Ayrıca minaresinin yıktırılmış olduğu anlaşılan caminin, dışarıdan bakıldığında sadece kubbesinin belli bir bölümü görülebilmektedir.

Haydar Paşa Camii ve Türbesi

Haydar Paşa Camii, dışarıdan 8,40 metre genişliğinde ve son cemaati ile beraber 12,30 metre derinliğindedir. 1456’da inşa edilmiş olup, Ohri’nin en eski camilerindendir. Caminin sağ tarafında bir türbe yapısı bulunmaktadır. Bu yapı, caminin temelleri üzerine inşa edilmiştir. Türbede Haydar Paşa’nın da içinde bulunduğu üç derviş yatmaktadır. İçerideki ahşap kubbenin üstü, çatı ile örtülüdür. Minareye içeriden çıkılmaktadır.

Ohri Saat Kulesi

Ohri Kalesi’nin doğusundaki bir bayırda yer alan Saat Kulesi, 1726’da İşkodralı Çavuşdere Süleyman Ağa tarafından yapılmıştır. 1912’ye kadar özellikle düzenli olarak namaz vakitlerini bildirme işlevi görmesi sebebiyle Müslümanlar için önemli bir yer teşkil etmiştir.

Ohri Geleneksel Evleri

Altı yüzyıla yakın bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalan Balkan ülkelerinde bugün Osmanlı kültür ve medeniyetinin izlerini görmek mümkündür. Tıpkı Anadolu yerleşmelerinde görüldüğü gibi Balkanlar’da da cami, türbe, medrese, tekke, han, hamam gibi yapılarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ayrıca bu topraklarda Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örnekleri olan ve ‘’Osmanlı – Türk Evi” olarak adlandırılan konut tipleri de önemli bir yer teşkil etmektedir.

Günümüz Makedonyası’ndaki Osmanlı – Türk Evi örnekleri, Anadolu’dakiler ile aynı plan, malzeme ve cephe özelliklerine sahiptir. Genellikle iki katlı, zemin katı kâgir, üst katı ahşap iskelet sisteminde kerpiç dolgulu, çıkmalı, dış ve iç sofalı plan tiplerinde inşa edilmiş örneklerdir. Özellikle tavan ve dolap süslemeleri Anadolu’daki evler ile benzerlikler göstermektedir.

Robevi aile evi

Günümüzde arkeolojik müze vazifesi gören Robevi aile evi de, 19. yüzyıla ait geleneksel Ohri mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. 1863 yılında inşa edilen yapı, bugün Ohri Ulusal Müzesi’ne ev sahipliği yapmaktadır.

Ohri geleneksel şehir mimarisinin korunmuş örnekleri, Makedonya’nın Osmanlı Dönemi’ne ait büyüleyici yapıları arasında yer almakta ve bugünün modern mimarisine ilham kaynağı olmaktadır. UNESCO’nun kültürel miras olarak koruma altına aldığı bu Osmanlı evlerinde şimdi zengin Makedonlar yaşamaktadır. Ohri gezi aktivitesi içerisinde yer alması gereken ambiyansı hoşunuza gidecek evlerdir.

Ohri’de Ne Yenir

Ohri, yemek anlamında da çok zengin bir yerdir. Şehir hem uluslararası hem de yerel yemekler sunan restoranlarla doludur. Makedonya’nın en kaliteli restoranları bu şehirde toplanmıştır. Özellikle balık sevenler için Ohri tam yeridir. Ohri Gölü’ne özgü bir balık olan Belvica, eşsiz bir lezzete sahiptir. Ayrıca özel balık restoranlarında ve diğer restoranlarda Ohri alabalığı ve yılan balığı sıklıkla tercih edilmektedir. Yerel yemeklerini tatmak istiyorsanız restoranlarda sizin için ızgara et çeşitleri, fırında toprak tavada pişmiş kuru fasulye ve sacda pide geleneksel bir şekilde hazırlanmaktadır. Ayrıca çok sayıda börek ve çorba çeşidi mevcuttur. Ribna Corba, Ohri’ye özgü bir çorba çeşididir ve genelde restoranlarda yemeklerden önce başlangıç olarak sunulmaktadır. Başlangıçta sunulan bir diğer lezzet, Makalo adlı yemektir. Bu şehre Osmanlı’dan kalan bir yiyecek ise tüm Makedonya genelinde popüler olan Burek adını verdikleri bir çeşit börektir. Özellikle kahvaltıda yenen bu börek, isteğe göre ıspanaklı veya peynirli yapılmaktadır. Yerel yemekler dışında Ohri şehir merkezinde bulunan İtalyan restoranlarında, otellerde, eski şehrin pizza restoranlarında vb. yerlerde uluslararası yemekler bulunmaktadır.

Ohri’nin geleneksel alkollü içecekleri arasında rakı ve mastika yer almaktadır. Ayrıca boza sıcak yaz aylarında sıklıkla tercih edilmektedir. Diğer popüler içecekler, Makedonya’ya özgü şaraplar ve biralardır. Türk kahvesi ve çaya da birçok kafede rastlanmaktadır.

Ohri gezi – Gece hayatı

Ohri eğlence olanaklarının da bol olduğu bir şehirdir. Barlar ve kafeteryalar gece gündüz açık vaziyettedir. Özellikle akşam saatlerinde bölge oldukça kalabalıklaşmaktadır. Kentte Bodrum’u anımsatan bir gece hayatı vardır. Şehirde müzik zevkinize ve ruh halinize uygun eğlenme ve sosyalleşme amaçlı yerler bulunmaktadır. Sahil boyunca sabahın erken saatlerine kadar parti ve eğlencelerin düzenlendiği gece kulüpleri, gazino ve diskolar yer almaktadır.(necibe N. Alaydın-ylt)