Ley hatları nedir?

(3 oy) 5/5 690
Yorum Yaz


Sevgili burclar.net okurları uzun bir aradan sonra sizler için ilginç bir konu olan ley hatları nedir? sorusunu cevaplıyoruz. Seveceğinizi umuyoruz.

Dünyanın doğal bir gücü ve kendine özgü bir enerjisinin bulunduğu varsayılmaktadır. Dünya her şeyiyle yaşayan bir organizma gibi düşünülür ve havası, toprağı, mineralleri, suyu, canlıları ile bir bütün olarak değerlendirilir, onun biyoelektrik enerjisinin varlığı yadsınamaz kabul edilir. İnsan bedenini saran sinir sistemlerinde bulunan ve akış halindeki enerji gibi, dünya yüzeyi altında da negatif ve pozitif radyasyon akımları bulunmaktadır. Bunlar, yerin jeolojik yapısının elektriksel girdabından doğar ve enerji ağları olarak dünyayı sarar. İşte bunlar bir nevi yaşam gücü kabul olarak düşünülür. Bu güç sistemini Ley Hatları olarak ilk defa adlandıran arkeolog Alfred Watkins olmuştur. Watkins, Antik haritalarda, önemli yapıların hep aynı hatlarda hizalanarak, dönem dönem üst üste yapılandığını görmüştür. Bu durumda insanların topraktan akan enerji akımını tıpkı akupunktur yöntemiyle olduğu gibi belirlemeye çalıştıkları ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan, Batı’da Ley Hatları, Çin’de ise “Ejderha Patikaları” olarak anılan bu kanallar, iki ayrı enerji ya da girdabın akışı ile oluşur. Negatif hatlar kara akım, pozitif hatlar ise, beyaz akım hatlarıdır. Bedenimizde de benzer meridyenler vardır ve bu meridyenler akupunktur iğneleri ile uyarılarak harekete geçirilip, şifa sağlanabilmektedir. Belli kavşak veya noktalarda yapılan yapıtlar da, aynı şekilde enerji alanlarını kullanabilmekte etkindir. Vücudumuzda 12 enerji noktası  ve 8 özel meridyenle birlikte toplam 20 meridyen bulunmaktadır. Dünyamızda ise, 20 üçgen ve 12 beşgen enerji merkezi belirlenmiştir. Dünya, tıpkı insan aurası gibi bir aura yaymaya devam etmektedir. Negatif ley hatları; savaş, toplu kıyım benzeri hadiselerin yaşandığı yerlerde akış dengesini bozarak negatif enerjiyi oralarda toplar. Böylece o yerlerde bir kara akım hattı oluşturur. Bu hastalanınca enerji akışımızdaki tıkanmaya benzeyen bir durumdur. Buraların toprağı artık negatif enerji yayar. Pozitif enerji akımlar ise genellikle kutsal merkezlerin üzerinde bulunduğu alanlarda görülür. Örneğin  kutsal Mekke’de bulunan Kâbe ve Arafat Dağı’nın altı tüm beyaz akım hatlarının kesiştiği ve enerji santraline benzer şekilde enerji yayan en önemli merkezlerin başında geldiği kabul edilir.