Kuranda renkler

(6 oy) 5/5 819
Yorum Yaz


Sevgili burclar.net okurları Kur’an’ı Kerim, Allah’ın kelamı ve insanlar için hidayet rehberi olduğundan, ondaki her ifadenin ve her kelimenin ayrı bir anlamı ve önemi vardır. Onda ne bir eğrilik ne de bir çelişki söz konusudur. Çünkü o Allah’ın kitabıdır. Allah, dünyevî ve uhrevî yönden insanların yararına veya zararına olabilecek şeyleri kitabında zikretmiş, göndermiş olduğu peygamberler vasıtasıyla gerekli mesajları kullarına iletmiştir. Kullarına düşen ise bu mesajları iyi okumak ve bunlardan gereken dersleri çıkarmaktır.

Kuranda ilahi mesajların insanlara iletilmesinde ve anlaşılmasında kimi zaman renkler kullanılmıştır. Yaşam ve ölüm, umut ve hayal kırıklığı, iman ve küfür, hidayet ve dalalet, sevinç ve üzüntü gibi soyut veya somut birçok hakikat, durum ve olay, renkler vasıtasıyla tasavvurumuza ve idrakimize sunulmuştur.

Kur’an Ayetlerinde renkler

 1. Kuranda renkler, dikkatlerimizi Allah’ın eşsiz yaratıcılığına, tabiattaki estetik ve güzelliğe yöneltir. Allah’ın her şeyi mükemmel ve kusursuz yarattığını, insanı da en güzel şekilde yaratarak, çeşitli renklerdeki meyveyi, bitkiyi ve hayvanı, onun istifadesine sunduğunun mesajını verir. (Bkz. Nahl,16/13 ve 69, Rum,30/22, Fatır 35/27-28, Enam 6/99, Hacc 22/63)
 2. Kur’an, hakiki renk vericinin yalnızca Allah olduğunu en güzel şekilde ortaya koyarak O’nun rengiyle boyanmak gerektiğini ifade eder. “Sibgatullah” deyimi Allah’ın vurduğu boyayı, verdiği rengi ve doğuştan gelen bir inancı, fıtratı ve tevhidi yansıtmaktaydı.(Bkz. Bakara 2/138) M.Hamdi Yazır’a göre bu ifadeyle bizlere şu mesaj verilmiştir:

“Deyiniz ki, biz, Allah boyası olan ve yaratılıştan gelen iman ile iman ettik, sudan imana, sun’î (yapay) boyaya tenezzül etmeyiz. Allah boyasına bakınız, Allah boyasına! Zira Allah’ın boyasından daha güzel kimin boyası vardır? Maddiyata, tabiata ve bütün kâinata dikkat ediniz. O’nun boyasından daha güzeli var mıdır?”

 1. Kuran, renklerin varlıkların tanıtıcı ve ayırt edici özellikler olarak insanların işlerini kolaylaştırdıklarını ve onlar için hayati önem taşıdıklarını ima eder. (Bkz. Bakara 2/69)
 2. Tabiattaki çeşitlilik ve renklilik insanı tefekküre ve tezekküre sevk etmektedir. Tabiat renklerindeki ahenk ve bu ahengin meydana getirdiği eşsiz güzellik insan gönlünü yumuşatacak niteliktedir. (Bkz. Nahl, 16/13)
 3. Kuranda renkler, Allah’ın varlığının, kudret ve azametinin delillerinden biri olarak zikredilmiştir. Kuran ayetlerinde, renklerin meydana gelmesinin, tabiatın var etmesiyle olmayıp, hür ve irade sahibi bir failin düzenlemesiyle olduğuna delalet var. Renkler dikkatlerimizi bir yandan tabiatın ihtişamına diğer yandan da bu muhteşem görünümü meydana getiren farklılıkların tek kaynaktan neşet ettiğine ve bunu sağlayan yüce kudrete çekmektedirler (Fatır, 35/27-28)
 4. Kuran, renklerle hayatın geçiciliğini, kemalden sonra zevalin olduğunu tasavvurumuza sunar. Canlılığın, tazeliğin, diriliğin ve gençliğin kaybolmasını simgeleyen “ekinin sararıp solması” Kur’anın zaman zaman işlediği temalardandır. Bununla, hem insanoğlunun içinde yaşadığı hayatın geçici olduğu hatırlatılmakta, hem de muhatapları bu oluşumun arkasındaki varlığa, O’nun kudret ve azametine, ezeli ve ebedi olduğu inancına götürmektedir. Hayat ve ölüm, ikisinin de aynı kudretin ellerinde olduğu vurgulanmaktadır. (Bkz. Zümer 39/21, Hadid57/20, A’la 87/5)
 5. Kur’an, renklerle mümin ve kâfirlerin ahiretteki durumlarını ikili bir anlatım içinde sunar. O gün bazı yüzlerin ağaracağını, bazı yüzlerin de kara­racağını, yani bazı kişilerin sevineceği ve bazılarının da üzüleceği belirtilmiştir. Böylece insanın karşılaşacağı muhtemel iki akıbetine dikkat çekilmiş, insana muhasebe yapma fırsatı verilmiştir.( Bkz. 3/Ali İmran. 106-107)
 6. Renkler bazen de, inkârcıların ve günahkârların mahşerdeki durumlarını, yüzlerindeki hüzün ve dehşeti, içinde bulundukları ruhi bunalımı belirtmek için kullanılmıştır. ( Bkz. Taha 20/102)
 7. Bazen de renkler kıyametteki sahneyi ve sıkıntılı durumu tasavvurumuza sunmaktadır.(Bkz. Müzemmil 73/17, Karia 101/5)
 8. Renklerle, kimi zaman, mükâfat yurdu olan cennet ve cennetteki nimetler vasfedilmiştir. Cennet ehlinin bulundukları ortamın ve giydikleri libasın güzellikleri, cennetteki şarabın lezzet ve berraklığı, cennetteki eşlerin(hurilerin) fiziki güzellikleri bu nimetlerden bazılarıdır. (Bkz. Kehf 18/31; İnsan 76/21; Rahman 55/64 ve 76, Saffat 37/46 ve 49)
 9. Bazen de renklerle azap yurdu olan cehennem tasvir edilmiştir. (Bkz. Mürselat 78/33)

Eşsiz güzellikleriyle doğal çevre ve doğadaki renk ve çeşitlilik insanlık için büyük önem taşımaktadır. Doğada mükemmel bir ekolojik denge mevcuttur. Kur’anın renklerle verdiği en önemli mesajlardan birisi bu dengeye dikkatimizi çekmesidir. Kur’anda,     ‘farklı renkler ve türler’  tabirinin sık kullanılmış olmasından bu ekolojik dengenin bozulmaması ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğini anlıyoruz. (bkz.Nahl 16/13-69; Zümer, 39/21) (B.çelik-ylt)