Kuran’da adı geçen bitkiler

(0 oy) 0/5 35
Yorum Yaz


Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bitkiler ve onların insan hayatındaki yararları üzerinde duracağız. Kuran’da adı geçen bitkiler’i  Türkçe isimlerine göre alfabetik sıraya göre ele alacağız.

Kuran’da adı geçen bitkiler şunlardır:

 • Acı ot (Dâri’): Kötü kokulu bir cehennem dikeni anlamında darî’ kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 •  Acur (Kıssa): Acur anlamındaki kıssâ kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 • Ağaçlar (Şecere): Kur’an’da ağaç anlamına gelen şecer kelimesi, türevleriyle birlikte 26 defa geçmektedir.
 • Bakl (Sebze, Yeşillik): Sebze anlamına gelen bakl ve kazb kelimeleri bir yerde geçmektedir.
 • Çayır (Ebb): Yonca, çayır anlamına gelen ebb kelimesi bir yerde geçmektedir.
 • Dane (Habbe): Dâne anlamında habbe kelimesi, dokuz yerde geçmektedir.
 • Sidr: Dikenli Arabistan Kirazı anlamına gelen sidr kelimesi, iki yerde geçmektedir.
 • Ekin ( Asf): Ekin yaprağı anlamına gelen asf kelimesi, toplam iki defa geçmektedir.
 • Fesleğen (Reyhan): güzel kokulu olan rayhân kelimesi, iki yerde geçmektedir.
 • Gül (Verde): Gül anlamındaki verde kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 • Hamt (Bir ağaç türü): Hamt kelimesi, dikensiz ağaç veya erak/ılgın meyvesi buruk bir ağaç, bir yerde geçmektedir.
 • Hardal: Hardal kelimesi iki yerde geçmektedir.
 • Hurma Ağacı (Nahl): Hurma ve hurma ağacı anlamındaki nahl, nahîl ve nahle kelimeleri, yirmi yerde geçmiştir.
 • İncir Tin: İncir anlamına gelen tîn kelimesi de bir yerde zikredilir. Aynı zamanda geçtiği surenin ismidir.
 • Kabak (Yaktîn): Kabak anlamındaki yaktîn kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 • Kâfur: Kokulu kâfur ağacı anlamındaki kâfûr kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 • Mercimek (Adese): Mercimek anlamındaki ades kelimesi, bir yerde geçmektedir. Meyve (Fakihe, Semere ve Kutûf ): Bu kelimeler, çoğullarıyla birlikte toplam otuz sekiz yerde geçer.
 • Muz (Talh): Muz anlamına gelen talh kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 • Nar (Rummân): Nar anlamındaki rummân kelimesi, toplam üç yerde geçmektedir.
 • Nebat kelimesi: ( Yerde Çıkan Bütün Ot) dokuz yerde geçmektedir.
 • Ot (Necm): Ot, anlamındaki necm kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 • Otlak (Mera): Ot, yeşillik anlamında merâ kelimesi, iki yerde geçmektedir.
 • Sarımsak (Fûm): Sarımsak anlamındaki fûm kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 • Soğan (Basal): Soğan anlamına gelen besal kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 • Üzüm (Ineb): Üzüm anlamındaki ıneb ve çoğulu a’nâb kelimeleri, on bir yerde geçmektedir.
 • Yaprak (Verâk): Yaprak anlamına gelen verak ve veraka kelimeleri, üç yerde geçmektedir.
 • Yeşillik (Hadr) Kur’ân-ı Kerim’de bir yerde geçmektedir.
 • Yonca (Kadb) bir yerde geçmektedir.
 • Zakkum: Zakkum kelimesi, cehennemdeki acı bir bitkinin adı olup, üç yerde geçmektedir.
 • Zencefil (Zencebîl): Bir baharat çeşidi olan zencefil anlamındaki zencebîl kelimesi, bir yerde geçmektedir.
 • Zeytin (Zeytûn): Zeytin anlamındaki zeytûn kelimesi, altı, zeytinyağı ise bir defa geçmektedir.(Mahmut Tekin-YLT)