Kova Burcu Çocuğu

(9 oy) 4/5 3594
Yorum Yaz

Kova Burcu Çocuğu son derece sosyal, meraklı ve etrafında olup bitene duyarlı bir bireydir. Ancak bu sosyalliğin sınırlarını bilir, insanlara temkinli ve mesafeli yaklaşır ki onları rahatsız etmesin. Kurduğu ilişkilerin bir tarafın diğer tarafa fazla bağlanıp ezildiği veya hükmettiği ilişkilerden olmasındansa eşit bir arkadaşlık seviyesinde olmasını tercih eder. Bu yönleri bile eşitlikçi, adil ve soğukkanlı yapılarını gözler önüne sermeye yeterlidir. Karşı tarafa aşırı bir çaba göstermeden de kendini sevmeyi becerebilmeleri sosyal yetenekleri sayesinde gerçekleşir. Batılıların “cool” olarak tanımlayacağı insanlardandır. Fazla kafa yormadığı, rahat ilişkiler kurar. Bu özellikleri hemen hemen her insan tipine uyum sağlamasına, karşı tarafı da rahatlattığı kolay arkadaşlıklar kurmasına yardımcı olur. Dış dünyaya dönük olmaları iç dünyalarının boş olduğunu düşünmenize yol açmasın. Onlar eşitlik, kardeşlik, insanlık ve bencillikten uzak durmak gibi özellikle de insani konularda önemli değerlere sahiptirler. Karakterlerini algısallık ve mantıksallık İlkerleri üzerine oturtmuş Kova Burçları, bir olayın ardında yatan nedenlere büyük bir ilgi ve merak besler. Bu nedenleri çabucak kavrayabilmek gibi bir yetenekleri de vardır. Entelektüel yapıları olaylar hakkında teoriler üretmelerine yardımcı olur. Bir olayı incelediklerinde birden fazla açıdan bakmayı, özellikle de bir karar vereceklerse her yönünü iyice araştırıp keşfetmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu adımların hepsini uygulamadan karar vermezler. Zihin yapıları oldukça esnek ve yeniliklere açık olduğundan geleneksel kalıplardan nefret ederler. Onları katı bir şekilde disipline sokmaya çalışırsanız ters tepebilir. Yapmanız gereken kendisinin arayıp bulmasına izin vermektir. Zaten doğuştan getirdikleri merak onları çalışmaya motive edecektir. Değişik fikirlere kucak açmış Kova Burçları, farklı öğrenme stilleri görmek, yeni bakış açıları edinmek ve keşfetmek ister. Fakat bu merak maceracılıktan çok uzaktır. Onları önem verdiği mantık ve sağlamcılıktır, bu nedenle ayakları yere basmayan hayalci fikirlerden uzak dururlar. Kova Burçları’nın çoğu matematiksel, mantıksal ve teknik zekâ ile doğarlar. Doğuştan getirdikleri bu teknik zekâ özellikle de son teknolojiyi kavramalarında yardımcı olacaktır. Bilgisayarlara hissettikleri ilgi de bu teknik zekânın sonucudur. Pratik işlemlerdense bir olaya açıklama getiren teoriler kurmaya ve bu tarz teorileri kavramaya daha yatkın bir zekâ yapıları vardır.

Üniversitede ve yurt dışında alacağı eğitimde başarılı olması, yeni teknolojileri çabucak kavrayabilmesi ve geliştirebilmesi zeka yapısıyla açıklanabilir. Kova Burcu Çocukları’nı ileride bilim adamı, matematikçi, bilgisayar programcısı, mühendis ve bunlar gibi pek çok kariyer fırsatı bekliyor. Başta bu yönlerini fazla belli etmeyen donuk çocukları gibi dursalar da Kova Burcu Çocukları iyi huylu, orijinal, zeki, özgür ruhlu ve serinkanlıdır. Güneş Kova Burçları’nda zayıf durumda kalır. Bu da Kova Burcu Çocuğu’nda nispeten daha zayıf bir yaşam enerjisi, canlılık, atılganlık ve kendi yolunu çizme gücü görülür. Etrafındakilere neredeyse hiç önem vermiyor gibi gözükürler. Kova Burcu Çocukları’na kendilerini keşfetmeleri için uzun bir zaman dilimi ve özgürlük verilmelidir. Bu yolda yavaş ilerleseler de kendinden emin adımlar atarlar. Kova Burcu Çocuğu gelişimini diğer burçlara göre daha farklı ama hızlı bir yolda gerçekleştirir. Ani ve beklenmedik değişimler karakterlerine sinmiştir, hayatları boyunca peşlerini bırakmaz. Örneğin ilköğretim hayatının ilk dört senesi ilgisiz ve tembel gözüken bir Kova Burcu Çocuğu, beşinci senesinde takdir alabilir. Bu derslerin mantığını bir anda kavramasından kaynaklanır. Bu yönden Kova Burçları’nı yıllarca kök salmayıp birden birkaç ayda boy atan Bambu ağaçlarına benzetebiliriz. Kova Burçları kendine özgü bir gelişim yolu izler, ancak birkaç istisna dışında halleri tavırları pek umut verici durmaz. Okuldan alacağı sonuçlar başkalarının dikkatini çekebilir. Kurallara karşı gelen tavırları ödev gibi rutin görevlerde de ortaya çıkar bu nedenle derslerine de hocalarına da pek dikkat etmez. Kova Burcu kendi merakını tatmin için öğrenmek ister. Orijinalliklerini baskı altına almaya çalışmazsanız onları kendi çaplarında farklı yönlerini zaten ortaya koyacaktır. Kova Burcu Çocukları’ndan hiperaktif, asi ve uyum zorluğu yaşayan çocuklar çıkabilir. Bu tipleriyle büyüklerinin gözüne girmek veya uyum göstermek gibi bir dertleri olmadığı için başa çıkmak bir hayli zor olacaktır. Ona “Akıllı ve uslu ol, yoksa kimse seni sevmez” diye milyon defa deseniz de umursamayacaktır. Her seferinde “Sevmezse sevmesin” diye cevap vermekten çekinmezler. Ancak gösterdikleri kadar umursamaz değildirler, tek yaptıkları mantıklarının almadığı kural ve ödevlere tepki göstermektir. Rutinler Kova Burçları için ayrı bir boğucudur. Onlar zekâlarını kullanabilecekleri yeni alanlarla ilgilenmek ister, gelişimlerini bu yönde tamamlamak isterler. Yenilikler Kova Burçları’nı heyecanlandıracak, araştırmacı ve deneyimci yapılarını kamçılayacaktır. Kova Burcu Çocuğu sürprizlere bağlanır, her yenilikle tekrar canlanacaktır. Bireysel çalışmalarda sorumluluklarını kendi yöntemleriyle halledip başarıya ulaşırlar çünkü son derece gelişmiş bir konsantrasyon yeteneğine sahiptirler. Ayrıca başarılı olmaya azim duyarlar. Tek eksikleri motive edecek güdü ve duygulardır. Kova Burçları yaşları ilerledikçe içine kapanık bir imaj çizebilir. Çoğunlukla somut veya duygusal bir şeye istek duymadıklarından isteklerini dile getirdiklerini görmeniz zordur. Kova Burçları ne düşündüklerini bile çok nadir dile getirir. Toplumun değerleri olarak görülen şeyler onun için eleştiriye açıktır. Örneğin çoğumuzun uğruna öldüğü başarılı olma, aferin alma, ödül kazanma ve alkışlanma. Kova Burcu böyle şeylerin peşine düşmeyi çirkin bulur. Bunun sebebi Kova Burcu Çocuğu’nun akranlarından çok daha önce olgunluğa erişmesidir. Manevi ve insani hedefler onlara daha cazip gelir. Bir Kova Burcu Çocuğu’na “Derslerine çalış yoksa baban sana çok kızar” demek yerine derslerine çalışırsa istediği tarzda bir eğitim alabileceğini söylemek çok daha mantıklı olur. Hatta aldığı eğitim sayesinde teknolojiye ve çevreye katkıda bulunabileceğini söylerseniz o kendini böyle büyük amaçlara motive edecektir. İnsan ilişkilerinde başkalarını incitmekten korkup kaçtıkları için sosyal yetenekleri yavaş gelişebilir. Kova Burçları’nı görev bilincine ve sosyal kurallara alıştırmak ebeveynlere düşen zor bir görevdir. Bu görevi yerine getirmedikleri takdirde Kova Burçlar’ı gelecekte iş ve evlilik hayatlarında olsun sosyal hayatlarında olsun problemlerle karşı karşıya kalacaktır.