Kızılderili mitolojisinde hayat ağacı

(3 oy) 5/5 777
Yorum Yaz


Kızılderili topluluklarında da insanlar yaratılmadan önce yaratıldığına inanılan kozmik ağacın üç alemi birbirine birleştirdiğine ve bu ağacın, insanların Tanrıyla iletişim kurmalarına imkan sağladığına inanılmıştır. Kızılderili inanışlarında, dünyanın merkezinde olduğuna inanılan kutsal yaşam ağacı, insan ve yaratılışın gerçekleşmesinde, şeytanların ya da kötü ruhların kovulmasında, hastalıkların iyileştirilmesinde ve ölülerin defnedilmesinde önemli bir yere sahiptir. Kuzeybatı Amerika kıyılarında yaşayan Tlingitler’in taptıkları totem direkler kozmik ağacın temsilinden başka bir şey değildir. Kızılderililerin yaşadığı yer isimleri incelendiğinde kutsal ağaçla ilgili isimlerle karşılaşmak her zaman mümkündür. Koca” büyük, ulu, heybetli ve yaşlı anlamlarına gelir. Sevgili burclar.net okurları bunlar aynı zamanda kozmik yaşam ağacının vasıflarındandır. Çeyeni kabilesinin yaratılış mitinde ağaçlar, “Toprak Büyük annenin” saçları olarak Tanrı’nın emriyle yeryüzüne çıkmıştır ve bu nedenle kutsal kabul edilmektedir.

“Çoktaw ve Çikosav kabilelerinin göçlerinde onlara yol gösteren sırık, nesiller boyu onları zamanda yolculuğa çıkarmış, hayatlarına yön vermiştir. Hopilerin “Öteki Dünya” mitinde gördüğümüz kutsal orman, Tanrı’nın ya da Tanrısalın görüldüğü ve yaşandığı yerdir. Ormandaki en büyük ağaçlar mavi ladin, ardıç, dağ maunları ve fıstık çamları aynı zamanda kutsal ağaçlardır. Cherokee yaratılış mitinde, “Ulu Güç”, insanları yaratmadan önce bitkileri ve hayvanları yaratır. Tanrı’nın yedi gün yedi gece uyumadan bekleme emrini yerine getiren sedir, çam ve defne ağacı mükafat olarak yapraklarını dökmeme, dolayısıyla daima canlı kalmasıyla ödüllendirilmişlerdir. “Kozmik” ya da “kutsal” ağaçların özellikleri arasında yapraklarını dökmemeleri de yer almaktadır ve bu mitsel metinde Kızılderili topluluklar arasında kutsallıklarıyla bilinen sedir, çam ve defne ağaçlarının ebedi yeşilliklerinden, yani Tanrı’nın ebedi oluşunu temsil etmelerinden söz edilmektedir.”

“Brule Siouks yaratılış mitinde de dünya üzerinde ilk canlı olarak çam ve sedir ağaçları ekilir. Crowların yaratılış mitinde, her şey suyun altından çıkarılan “kök” vasıtasıyla yaratılır. Tanrısal olan kartalın yuvası sarp ve dik bir dağın tepesindeki çok büyük bir ağacın yani kozmik ağacın üzerindedir. Madoc yaratılış mitinde bastonuyla yeryüzüne inen Gök Tanrı’nın parmağının dokunduğu yerlerde ağaçlar belirir. Kozmik ağaç ve kuvvetin sembolü olan bastonun parçaları yeryüzündeki canlıların yaratılmasına kaynaklık eder. Snohomisk Kızılderilileri, gökyüzünü yukarı kaldırmak için dev köknar ağacından yaptıkları değnekleri kullanırlar. Acoma Kızılderililerin inanışlarına göre, yaratılan ilk insanlar, yer altından gökyüzüne Tanrı’nın gönderdiği çam ve köknar ağaçlarına tırmanarak çıkarlar. Nez Perce Kızılderililerine göre insanlar yaratılmadan önce yaratılan, konuşabilen, gezebilen ve bazı sırları bilen çam ve sedir ağaçları bugüne kadar yaşayarak ölümsüzlüğün sembolü olmuşlardır.(Evrim Kılç-YLT)