Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Gezi Rehberi

(0 oy) 0/5 41
Yorum Yaz


Soğuksu Milli Parkı, Ankara şehir merkezine yaklaşık 80 km mesafededir. Ankara-İstanbul eski ana güzergâhı olan E-5 (D750) devlet karayolu üzerinde, Kızılcahamam ilçe merkezinin 1 km kuzeybatısında bulunmaktadır. Yükseltisi 1030 m ile 1790 metreler arasında değişen milli parkın alanı 1195 hektardır.

Soğuksu Milli Parkının yakın çevresinde, Karacaören, Sazak, Saraycık ve Alveren köyleri bulunmaktadır. Bu köyler 10-20 hanelik küçük köylerdir. Soğuksu Milli Parkı Tolubelen Tepe’de 1776 m ve Arhut Tepesi’nde ise 1789 m ile en yüksek noktasına ulaşır.

Soğuksu Milli Parkı içindeki belli başlı tepeler;

  • Arhut Tepe (1789 m),
  • Tolubelen Tepesi (1776 m),
  • Harmandoruk Tepe (1648 m),
  • Doruktepe (1530 m.),
  • Samrıdoruk Tepe (1447 m),
  • Kayabelen Tepesi (1400 m.),
  • Kel Tepe (1393 m.)
  • Kara Tepe (1300 m)’dir.

Önemli sırtlar ise;  Domuz Göleti Sırtı, Yanıksırtı, Çakmağın Doruk, Eğerbelen Sırtı, Kocagüney Sırtı, Kızılset Sırtı, Gölün Doruk, İncegeliş Sırtı ve Uzunkayalık’tır.

İç Anadolu steplerinden Kuzey Anadolu’nun gür ve yeşil ormanlık bölgelerine geçiş kuşağında yer alan Soğuksu Milli Parkı, iki ana vadiye açılan pek çok yan vadi ve vadiler arası düzlüklerden meydana gelen jeomorfolojik bir yapıya sahiptir. Yöre ormanlarının bulunduğu saha volkanik kayaçlardan oluşmuştur. Bu nedenle yörede sıcak su ve soğuk su kaynakları bulunmakta, sıcak su kaynakları kaplıca olarak değerlendirilmektedir.

Soğuksu Milli Parkı Bitki Çeşitliliği

Soğuksu Milli Parkı, flora yönünden oldukça zengindir. Milli parktaki hâkim ağaç türlerini; karaçam, sarıçam, köknar ve gürgen oluşturur. Ayrıca, ardıç, meşe, titrek kavak, söğüt, gürgen, akçaağaç, kızılcık, yalancı akasya, alıç, karaçalı, ahlat ve yabani fındık ağaçları da mevcuttur. Genel olarak sahanın hemen her bölümünde çeşitli çayır otları ve çiçekler mevcut olup, ayrıca yabani çilek, yabani gül, dağ lalesi ve adi böğürtlen gibi bitkiler de vardır. Milli Parkın 930 hektarı alanı ormanlıktır.

Yaban hayatı – Kara Akbaba

Soğuksu Milli Parkı faunası; kuşlar, memeliler ve sürüngenler olarak sınıflandırılır. Alanda, hem koru hem de baltalık orman karakterlerinde ormanların oluşu ve diri örtünün bulunması nedeniyle fauna önemli sayılabilecek yaban hayatı çeşitliliğine sahiptir. Milli park sahasında yaban domuzu, ayı, tilki, çakal, kurt, sincap ve tavşan gibi memeli hayvanlar ile nadiren de olsa kızıl geyik ve karaca türü memeli hayvanlar da bulunmaktadır. Çoğunlukla görülen sincaplar ile ayılar, gelen ziyaretçilerin ilgi odağıdır. Ayrıca, milli parkta, 160 civarında kuş türü bulunmaktadır. Bu kuş türlerinin en önemlisi dünya çapında koruma altına alınan Kara Akbaba (Aegypius monachus) dır. Kara Akbaba kuş çiftleri, İspanyadan sonra en çok ülkemizde, ülkemizde de Eskişehir’den sonra en çok Soğuksu Milli Parkı’nda gözlenmektedir. 2009 yılı sonunda Soğuksu Milli Parkı Kayabeleni Tepesi yamacına, Kara Akbaba Gözetleme İstasyonu, Yanık Sırtı mevkiine ise Kara Akbaba Besleme İstasyonu yapılmıştır. Türkiye de ilk olarak böyle bir proje gerçekleştirilmiş olup, bu sayede hem kara akbabalar koruma altına alınmış hem de gelen ziyaretçilere tanıtımı sağlanmıştır.

 

Ekosistem

Soğuksu Milli Parkı sınırları içinde orman, step, çayır ve dere ekosistemi olmak üzere başlıca 4 ekosistem tipi olduğu belirlenmiştir. Çoğunlukta olan orman ekosistemi ise, kendi içinde yaprak döken ormanlar ve ibreli ormanlar olmak üzere iki farklı şekilde görülmektedir. Yaklaşık 930 hektarı ormanlık saha olan Soğuksu Milli Parkı’nda, ibreli ağaçlar çoğunluktadır. En belirgini de karaçam ağaçlarıdır. Step ekosistemi orman açıklıklarında, çayır ekosistemi eğilimi olmayan yaz aylarında suyu çekilen çok nemli alanlarda yayılış göstermektedir. Dere ekosistemi ise yazları suları çok azalan ya da kuruyan Batılganın Dere ve Küçük Soğuksu Deresi’nde eğimsiz düz alanlarda bulunur. Milli park, bitki coğrafyası bakımından Avrupa-Sibirya bölgesine ait türlerini barındırmaktadır. Bölgede hâkim olan vejetasyon tipleri ve bunların fizyonomik görünümleri bölge vejetasyonunun İç Anadolu’dan çok Karadeniz vejetasyonuna benzediğini göstermektedir.

Fosil Ağaçlar

Soğuksu Milli Parkı içerisinde herhangi bir yerleşim alanı bulunmadığı için geçmiş dönemlere ilişkin tarihsel ve arkeolojik bir kalıntı, tespit ve tescil edilmiş bir höyük bulunmamaktadır. Soğuksu Milli Parkı kuzeyinde “Kuzcapınarı Mevkii’nde; 10­12 milyon yıl önceki volkanik faaliyetler sonucu taşlaşmış ağaçların yer aldığı bir alan bulunmaktadır. Silişleşmiş ağaç gövdelerinden biri 170 cm çapındadır ve 2,5 m yüksekliğindeki bir bölümü korunmuştur. Bu örnekte, eski ağaca ait büyüme halkaları çok belirgindir. Yakındaki başka bir örnekte birbirine neredeyse bitişik 2-3 gövdenin birlikte silişleştiği anlaşılmaktadır.

Soğuksu Milli Parkı Dinlenme Amaçlı Kullanım

Soğuksu Milli Parkı, orman içi rekreasyon faaliyetleri içerisinde yer alan yürüyüş, kampçılık, doğa araştırmaları, kuş gözlemleri ve foto safari ile ekoturizme son derece elverişlidir. Ayrıca, bitki inceleme (botanik turizmi) açısından son derece önemli mantar ve geofit türleri içeren alan, kaynak değeri taşımaktadır. Dağcılık ise Osman Dede Tepesi’nin kuzey batısını içeren bölümde gerçekleştirilebilmektedir.

Soğuksu Milli Parkı, Ankara’ya yakın mesafede bulunması ve şifalı kaplıcaları ile tanınmıştır. Kızılcahamam ilçesine bitişik olmasının yanı sıra, insanların eğlenmesine, dinlenmesine ve kısa süreli tatil yapmasına imkân sağlamaktadır. Ayrıca; bilimsel ve eğitsel amaçlı çalışmalara olanak veren, orman, dağ ve su peyzajlarının bütünleştiği doğal kaynak değerlerin yanında, konaklama tesisleri, çadırlı kamp ve günübirlik kullanım alanları ile rekreasyonel kullanım taleplerini karşılayacak kaynak değerlerine sahiptir. Atatürk Çamı Alanı, Soğuksu Milli Parkı içerisinde tarihi değer ifade eden tek yerdir. 1934 yılında burada oturup dinlenen ve çay içen Gazi Mustafa Kemal Atatürk bölgeyi Ankara’nın akciğerleri olarak yorumlamıştır. Bu alanda her yıl 16 Temmuz tarihinde Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından organize edilen Atatürk Günü düzenlenmektedir.