Kara büyü

(2 oy) 4/5 896
Yorum Yaz


Önceki anlatımlarda da yer verildiği üzere; ak büyünün, kişilerin yaşamlarında olumluluklara neden olması amacıyla yapılması öngörülmekteydi. Oysa ak büyünün aksine kara büyü yani negatif büyü; kişilere kötülük yapmak ya da zarar vermek amacıyla yapılan büyüleri ifade etmektedir.

Bu bağlamda kara büyü; kişilerin yaşamına, sosyal statüsüne, kazancına ve/veya sahip olduklarına zarar verilmesi amacıyla yapıldığı gibi, sevgili olanların ya da karı – kocaların birbirlerinden soğutulması ya da ayrılmasının sağlanması, cinsel gücün artırılması, konuşma yeteneğinin geliştirilmesi, uykunun bağlanması, yani kişilerin uyuma da zorluk çekmesinin sağlanması, düşmanların hasta edilmesi ya da sakat bırakılması vb. durumlar için de başvurulan bir büyü türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bununla birlikte; ak büyü ile uğraşanlar, amaçlarına ulaşmak için dinden ve dini sistemlerden olumlu yönde faydalandıklarını belirtmektedirler. Kara büyü ile uğraşanlar da, aynı sistemleri olumsuz yönde kullanma yoluna gitmektedirler. Çünkü kara büyü ile uğraşanlar, dinin yasakladıkları yönünde hareket etmekten çekinmemekte ve hatta amaçlarına ulaşabilmek adına her yolu mubah görmektedirler.

Kara büyü yapanlar, istediklerine ulaşmak için tabiatüstü güçlerden de faydalandıklarını savunmaktadırlar. Tabiatüstü güçler olarak nitelendirdikleri bu güçlerin başında; cinler, şeytanlar ve kötü ruhlar gelmektedir. Bu bakış açısıyla da kara büyü yapanlar, dinlerin kutsal saydıkları değerleri de saygısızca kullanmak konusunda hiçbir tereddüt duymamakta ve kısacası, dini düşünce ve değerlerin karşısında olduklarını ortaya koymaktadırlar.

Kara büyü, aşağıda belirtilen durumları sağlamak adına yapıldığı savunulan bir büyüdür;

  • Kara büyü, “dil bağlamak” için yapılmaktadır. Bu çerçevede kara büyü yapılan kişinin, konuşamaz duruma geleceğine inanılmaktadır.
  • Kara büyü, “uyku bağlamak” için yapılmaktadır. Bu çerçevede kara büyü yapılan kişinin, büyü bozulmadıkça uyuyamayacağına inanılmaktadır.
  • Kara büyü, cinsel gücün ortadan kaldırılması amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede kara büyü yapılan kişinin, çocuğu olmayacağına inanılmaktadır.
  • Kara büyü, düşmana zarar vermek için yapılmaktadır. Bu çerçevede kara büyü yapılan kişinin, herhangi bir şekilde cezalandırıldığına inanılmaktadır.
  • Kara büyü, hırsızların yakalanmasını sağlaması ve cezalandırılması amacıyla yapıldığına inanılan bir büyüdür.
  • Kara büyü, “yol bağlamak” amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede kara büyü yapılan kişinin, gitmek istediği bir yola gidemeyeceğine ya da gittiği bir yoldan geri getirilebileceğine inanılmaktadır.

Kara büyü, Babil Uygarlığı’ndan bu güne, ismi sıkça zikredilen bir büyü türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta İslamiyet’in kabulüne rağmen, kara büyü tarihsel süreç içerisinde kullanılmaya devam etmiştir.

Bu nokta itibariyle kara büyünün, Kuran-ı Kerim’de dahi adının geçtiği görülmektedir;

“Ey Muhammed… De ki; Haset ettiği zaman, hasedin şerrinden düğümleri nefes eden büyücülerin şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, tan yerini ağartan Rabb’ime sığınırım.”

Kara büyü, bununla birlikte aşağıda verilen uygulamalar çerçevesinde yapıldığına inanılan bir büyüdür;

Sabun ve Saç Kullanılarak Kara Büyü Yapılması

Sabun ve saç kullanılarak yapılan bu büyünün, öldürücü olduğuna inanılmaktadır. Bu tür büyü, büyü yapılmak istenilen kişinin saçından birkaç tel alınması ile yapılmaktadır. Bu birkaç tel, hiç kullanılmamış bir kalıp sabuna sarılı ve sabuna bir iğne batırılır. Bu büyü için belirlenen dualar okunur ve sonra sabun bir kuyuya atılır. Sabun kuyuda eridikçe, büyü yapılan kişinin de evinde erimeye başlayacağına ve gittikçe eriyeceğine inanılır.

Kaşık Büyüsü

Karı – kocayı, sevgilileri ya da bir aileyi / kardeşleri ayırmak için yapıldığına inanılan büyüdür. Bu büyünün uygulanmasında; iki tahta kaşığa ayrılması istenilen kişilerin adı yazılır ve kaşıklar arka arkaya getirilir. Yeni ölmüş birinin mezarı açılarak, kefeninden bir parça yırtılır ve kaşıklara sarılır. Bu büyü için belirlenmiş olan dualar okunur ve kaşıklar başka bir mezara gömülür. Bu doğrultuda ayrılması istenilen kişilerin, birbirleri için adeta ölü gibi olmaya başlayacaklarına ve yaşadıkları sürece de, bir daha yüz yüze gelmeyeceklerine inanılır.

Domuz Yağı Büyüsü

Eşlerin birbirlerinden ayrılmasını sağlamak için uygulanabileceğine inanılan bir büyüdür. Bu büyünün uygulanmasında; büyüyü yapacak olan kişinin, bir parça domuz yağını kullanarak, bu yağ koynunda uyuması yoluna gidilir. Sonra bir kilisede, bu kişiye rahibin dua okuması istenir. Eğer rahip, bu isteği yerine getirirse, öngörülen dileğin yerine geleceğine inanılır. Çünkü rahip kişiye dua okurken, okunan duanın domuz yağına da tesir ettiğine inanılır.

Okunmuş bu domuz yağı da, çiftin uyuduğu yatağa konulduğunda, o zaman karı – kocanın birbirini domuz gibi görmeye başlayacaklarına ve birbirlerinden nefret edeceklerine inanılır. Sevgili burclar.net okurları büyüyü yapan kişi, eğer domuz yağını karı – kocanın yataklarına koyamayacağını düşünüyorsa; o zaman domuz yağı karı – kocanın yaşadığı evin sokak kapısına sürülür ki, bu durumda da karı – kocanın sık sık tartışacaklarına ve kavga edeceklerine inanılır.

Ölü Toprağı Büyüsü

Yine karı – kocanın ya da birbirlerine seven insanların ayrılmasını sağlamak için yapıldığına inanılan bir büyü türüdür. Bu büyünün uygulanmasında; ölü toprağı bir mezardan alınır ve ayrılması istenilen kişilerin yatağına serpilir. Çift, ölü toprağı serpilen yatakta uyumaya başladıktan sonra da, birbirlerinden ayrılacaklarına inanılır.

Büyünün uygulanmasında ayrıca, belirli duaların okunması ve sözler söylenmesi de söz konusudur.(Serbülent aydın-ylt)