Kalde numerolojisine göre isminize göre karakteriniz

(13 oy) 4/5 11867
1 Yorum


Sevgili burclar.net okurları Kalde Numerolojisinde sayılar ve  harflerin  karşılığını ve isimlerle olan ilişkisini sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu çalışmda kişilerin sahip oldukları isimlerin sahip olduğu harflerden yola çıkarak kişisel sayının bulunması ve bu sayının karşılığı olan rakama göre karakter incelemesi yapılacaktır. İlgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

kaldeliler ve numeroloji

Kaldeliler ve numeroloji

Kaldeliler – Keldaniler’e göre yıldızlar gökyüzünün yazılan olup, milletlerin ve insanların kederlerini yansıtmaktadır. Önemli olayların ortaya çıkışında yıldızların konumunu belirleyerek, benzer durumlarda da aynı vakıaların meydana gelmesini beklerlerdi. astrolojinin atababası sayılan bu kavim aynı zamanda sayıların ilmi dediğimiz numeroloji ile de ilgilenmişlerdir. Günümüzde kalde numerolojisi olarak bilinen bu yöntem tüm dünyada kişilerin karakterini belirlemede hatta doğan çocuğa isim koymada göz önünde bulundurulmaktadır.

Kalde numerolojisinde sayılar 

Kalde Numerolojisinde 1’den 52’ye kadar olan tüm sayılar yer almaktadır.  Kalde alfabesinde ise 0 ve 9 sayılarının değeri bulunmamakta ve bu sayılar başlangıç ve son sayıları olarak düşünülmektedir.  Şöyle açıklayalım: hangi sayıyı 9 ile toplarsak toplayalım tıpkı 0 sayısında olduğu gibi kendine dönüşmektedir.

5+9=14=(1+4) = 5

7+9=16=(1+6) = 7

Harflerin sayısal karşılıkları 

1. A, I, J, Q,Y Öğretme, Yaratıcılık, Teşebbüs, Önde Olmak, Dominant Karakter
2. B, K, R Öğrenme, Empati, Hayal Kurabilme, Analık Veya Anaçlık, İkilemde Kalma
3. C, G, L, S Uyumluluk, İdealizm, Büyüme, Felsefe, Kişisel Gelişim
4. D, M, T Kader, Mücadele, Bencillik, Ben Merkezcilik, Uyumsuzluk, Köşeli Olma
5. E, H, N, X Hareket, İlgi, Canlılık, Kritik Yapma, Mantık, Akıl, Zeka
6. U, V, W Aşk, Dişilik, Şefkat, Acıma, Zevk Sahibi Olma, Yumuşak Huyluluk, İlişkiler
7. O, Z Bilinmezlik, Ruhsallık, Empati, Gizli Olana İlgi, Araştırma, Felsefi Derinlik
8. F, P Kadercilik, Tecrübe Ve Zorla Öğrenme, Denetim, Yasaklama

Dilimizde kullanılan
Ç, Ğ, İ, Ö, Ü, Ş,
C, G, I, O, U ve S olarak düşünülmelidir

Sayıların astrolojik karşılığı 

1 .Güneş,

2.Ay,

3.Jüpiter,

4.Uranüs,

5.Merkür,

6.Venüs,

7.Neptün,

8.Satürn ile bağlantılıdır.

9 sayısı Mars gezegeni ile ilişkilidir.  Başlangıç ve son anlamına gelir. Bu sayı cesurluk, çatışma, amaca doğru kararlılık ve mücadele etme anlamına gelir.

10 Şans dairesi:
Kişisel çıkarlar nedeniyle gelgitler olabilir bunlar da sevgi ya da nefret ortaya çıkarır. Bu kişiler disipline gereksinim duyar. İçindeki gücü ortaya çıkarması için bu gücü hayal etmeleri gerekmektedir.

11/38 Ağzı kitlenmiş aslan, yumruklu el: 

Çabuk aldanmaya ve sahtekarlıkları simgeleyen rakamdır. Karşılıklı durumları içeren bir sayıdır. Üçüncü kişilerden kaynaklanan olumsuz durumlara da işaret edebilir.

12  Kurban: 

Başkalarının hileleri yüzünden yapılan fedakârlıklara işaret etmektedir. Bu nedenle kişinin tatlı diline inanmamak gerekir. Kolay bir sayı değildir. Endişe, aşırı duygulu olmaya işaret eder.

13 Değişim: 

Güce ve değişim ihtiyacına işaret eder. Bilinenin aksine kalde numerolojisinde bu sayı uğursuz değildir. Ne var ki güç olumlu ve kollektif biçimde kullanılırsa başarı; kişinin kendi çıkarı için tek başına kullanılırsa yıkım getirecektir.

14 Aktivite, Mücadele: 
Bu sayıya sahip kişiler yaşamlarında editör basım yayım ya da medyaya ilişkin olacak ve toplumla sürekli bir iletişime sahip olacaktır. Gelgitlere sahiptir. Seyahat ve yabancılarla yapılan işlerde kazanç sağlayacaktır. Her söze itibar edilmemelidir.

15 Majisyen-Büyücü:
Bu numerolojiye sahip kişiler  hitabet ve yazı, sanat, kişileri etkileyebilme ve güçlü ve nüfuzlu kişilerin yardımlarını sağlayabilmede başarılı kişilerdir. En önemli özellikleri insanları yönlendirebilmesidir. Fakat bu güçlerinin farkında olmaları ve kötü ve mantıksız amaçlar için kullanmamaları önerilir. Aksi halde yıkım olabilir.

16 Yıkılan kale ya da kule: 
Numerolojide 16 sayısı  tarot falındaki yıkılan kuleye denk gelir. Bu sayıya sahip kişiler kötü durumlar ya da planlarındaki başarısızlıkla karşılaşabilir. Bu nedenle planlarında dikkatli olmaları ve bu planları detaylıca ve titizlikle hazırlamaları önerilir.
17  Mecusi ya da magus yıldızı: 

Çok önemli mistik ve ruhani bir rakamdır 17 sayısı. Kişiye yaşamında çok önemli tecrübeler yaşatır fakat sonunda başarılı bir sonla sonuçlanacak bir yaşam verir. Numerolojide 17 sayısına sahip olan kişiler güçlüklerden çıkıp geldikleri için çok karakterlidirler. Örneğin: Mustafa Kemal Atatürk’ün kalde numerolojisinde karşılığı olan sayı 17’dir.

18  Maddiyat-Maneviyat çatışması: 

İdealler ile çıkarlar arasındaki çatışmalar olarak da sembolize edebiliriz. Maddiyat çok fazla olduğunda ruhaniyeti ortadan kaldırabilir. Bu sayıya sahip kişilerin aile içinde mal paylaşımı konusunda sıkıntıya düşmesi muhtemeldir. Bu yüzden kişilerin isimlerini değiştirmesi tavsiye edilir.

19 Göklerin Prensi: 

Numerolojide 19 sayısı en talihi açık ve olumlu sayılardan birisidir. Bu sayıya sahip kişiler güçlüklerden çabucak kurtulup hayatta başarı kazanabilirler. Tıpkı 10 rakamında olduğu gibi kişiler güç ve kariyer başarısı sunar. Fakat düşüş yaşadığında bundan kurtulması kolay olmaz.

20 Uyanış: 

Tarot falındaki yargı kartının karşılığıdır. İsminden de anlaşıldığı gibi yeni bir düzen, hedef ve stratejiyi simgeler. Planda gecikme yaşansa dahi, sabırlı olunduğunda mutlaka hedefler yakalanacaktır. 20 sayısı kişileri kuvvetli bir hayal gücüne sahiptir. Paraya fazla önem vermediğinden finansal konularda o kadar başarılı değildir.

21 Mecusi tacı: 

Numerolojide 21 sayısı başarı kazanma, kariyerde ilerleme ve şeref-ödül alma başarısı olarak yorumlanır. Buradaki başarı çoğu zaman uzun çaba, çalışma ve istikrarın neticesinde ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte kazanılacak son zafer her zaman bulunmaktadır. Şanslı bir rakam olduğunu söyleyebiliriz.

22 İtaat etme ihtiyat: 

Bu sayıya sahip kişilerin son derece sabırlı ve hoşgörülü kişiler olduğu söylenir. Genellikle tehditler başladığında önlem alma ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle ihtiyatlı olmak bu sayının kişileri için bir zorunluluktur.

23 Aslan’ın kraliyet yıldızı: 

En şanslı ve talihi açık sayıdır. Kişilere çok fazla fırsat sunar ve zor duruma düştüğünde birilerin yardımı mutlaka sağlanır. Fakat bu sayıya güvenip yanlış işlerden kaçınılması gerekir. Çünkü tehlike her zaman tehlikedir. Bu sayı tanrının lütfudur.

24/42 Aşk, Para ve Yaratıcılık: 

Talihi açık sayılardan birisidir. Bir çok yönden aşk, para, ve zevk açısından şanslı özelliklere sahiptir. Güçlü çevrelerden de yardım alabilmesi çoğu zaman mümkün olur. Verilen imkânların kişiyi bencilleştirmemesi önerilmektedir.
25/34 Dikkat ve analiz: 

Uzun süre kişileri gözlemleme sonucunda başarı ve mutluluk getiren sayıdır. Geçmişte yaşanan deneyimler ve düş kırıklıkları kişinin muhakemesinin olağanüstü gelişmesine yol açar. Bu sayı maddiyata ilişkin değildir.

26/35/44 Ortaklıklar: 
Bu sayı genellikle şefkat ve özveriyi simgeler. Kişilerin yaşamında çelişkiler bulunur. Kişiler başkalarının yanlış telkinleri nedeniyle düş kırıklıkları ve zorluklarla karşılaşabilir. Kişi içgüdülerine güvenmeli ve kazancını dengede tutmaya çalışmalıdır. Her zaman cömert olmaya çalışmamalıdır.

27/36/45  Asa: 
Numerolojideki bu sayılar kusursuz ve talihli sayılar olarak bilinir. Kişilere her zaman cesaret ve güç sağlar. Kişi kendine has fikirlerini ve planlarını devam ettirmeli, işinde başkalarının telkinlerinden uzakta durmaya dikkat etmelidir. Bu sayı için de  karmik şanslı sayı diyebiliriz.

28 İnançlı kuzu: 
İnançlı kuzu sayısına sahip kişiler çok zeki ve popüler bir başarıya yakın olsalar da ileriki yaşamları  için güçlü  plan yapmaları önerilir. Çünkü başkalarına fazla güven, iş yaşamıdaki rekabet büyük zorluklara ve hukuki sıkıntılara neden olabilir. Bu durumlar nedeniyle hayata sıfırdan yeniden başlanmasını doğurabilir. Sırf bu yüzden bile isim değiştirilmesi tavsiye edilmekte.

29/38/47   Baskı altındaki zarafet: 
Çok büyük  zorluluklara neden olan  karmik bir sayıdır. Kişilerin ruhları açısından sıkıntılara neden olur ve bu durum kişileri olgunlaştırır. Güvenilmez dostluklar, entrikalar, umulmadık riskler ortaya çıkabilir. Yeni bir isim iyi olabilir.

30/39/48    Yalnız kişi, meditasyon: 
Bu sayı ruhsal gözlem, süzgün çıkarsamalar ve kişiler üzerinde bu açıdan zihinsel üstünlüğü simgeler. Kişiler bütünüyle zihinsel pozisyondadır, Bu durumdan memnundurlar. Bu durum. Bu ne iyi ne de kötüdür fakat kişilerin yalnız, içe kapanmalarına neden olabilir. Kişisel özelliklerini ve kabiliyetlerini kullanarak farklı alanlarda ödüller alabilirler.
31/40/49  İçe kapalı kişi: 
Numerolojide bu  sayı da 30’a benzer biçimdedir.  Fakat 30’dan farklı yönü,  kendi kendine yetme , içe kapanma ve kendini izole etme durumudur. Yüksek bir akıl bulunmaktadır. Kişi kendisini dış dünyanın hareketliliğinden ve aydınlığından uzak tutacak seçimler yapar. Bir şekilde bütün herşeyin  uzağında yer alma durumu bulunmaktadır. Bu kişiler bazen ön yargılı fikirlere sahip olabilir. Politik fikirleri genel umudan farklıdır.
32/41/50 İletişim: 
Bu numerolojiye sahip kişiler yazıları ve sözleri ile geniş kitleleri arkasından sürükleme ve onları büyüleme gücüne sahiptirler. Bir yönüyle “yazı yazma” sayısıdır. Başkalarını etkileyebilme güçleri, cazibeleri ve hitabet yetenekleri olabilir. Yazı yazmak, basın yayın ve tüm iletişim kanalları onlara açıktır. Ancak bu kişiler düşüncelerini çoğu zaman köşesiz tutmak ve hoşgörü göstermek zorundadırlar. Bu durumda, kendi planları diğer kişilerin anlamsız inatları ya da aptallıkları yüzünden bozulabilir.
33 İlişkiler ve kazançlar: 
Bu sayının etkisi 24 sayısı gibidir.
37/46 sayısı

Bu sayının numerolojide kendine has bir gücü bulunmaktadır. Çok hassas bir yapıya sahip ve iyi, yardımsever dostluk anlayışına sahiptir. Cazibesi yüksektir, genellikle sanatsal alanda bulunmaktadır. Kazançlı ortaklıklar kurabilir. Fakat cinsellik açısından oldukça güçlüdür ve bu alanda olağan üstü işler yapabilir. Mutluluk ve başarı çoğu zaman kurduğu başarılı ortaklıklar sayesinde elde edilir.
43/52 sayısı

Eskiden  bu sayının şansız bir sayı olduğunu ve farklı bir  olumlu bir sayı ile değiştirilmesi gerektiği ifade edilirdi. Bu sayı ani durum, köklü değişikliklere, mücadeleye, çatışmaya ve savaşlara neden olur ve her zaman süregelen başarısızlıklara neden olur.
51  sayısı

Bu sayının  numerolojide kendine has bir gücü bulunmaktadır. Özellikle kişileri savaşçı kişiler haline getirir ve girişimlerinde  çabuk ilerleme sunar. Askeri konular bu sayılar için çok uygundur.. Ancak bu tehlikeli hasımlara, rakiplere ve kötü durumlara neden olabilir. Bu yüzden ismin farklı bir sayıya dönüştürülmesi tavsiye edilir.

Kalde numerolojisine göre örnek isim hesaplaması:

Yukarıdaki verilerle birlikte bir ismi isterseniz kalde numerolojisine göre inceleyelim.

İsmimiz ARDA TURAN olsun.

ARDA İSMİNİN NUMEROLOJİSİ : (1+2+4+1) = 8

TURAN İSMİNİN NUMEROLOJİSİ:(4+6+2+1+5)=18/9

8+9=17 yani Mecusi ya da magus yıldızını vermektedir.