İslamiyette numeroloji

(2 oy) 5/5 1460
Yorum Yaz


İlk 9 sayının hangi anlama geldiğini sitemizde burclar.net  bilginize sunmuştuk. İsterseniz islam numerolojisinde – sayı sembolizminde diğer sayıların anlamlarına bakalım.

İslamiyette 10 sayısı

10 sayısı, islami gelenekte Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslümanlar arasında “cennetle müjdelenen” sahabelerin sayısıdır. Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanısıra “el-mubeşşirun bi’l-Cenneh” tabiri de bu sahabeler hakkında kullanılmıştır. Bu meşhur on sahabi şunlardır: Hz. Ebû Bekr (ö. 634), Hz. Ömer (ö. 643), Hz. Osman (ö. 655). Hz. Ali (ö. 660), Hz. Abdurrahman b. Avf (ö. 652), Hz. Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh (ö. 639), Hz. Talha b. Ubeydullah (ö. 656), Hz. Zubeyr b. Avvam (ö. 656), Hz. Sa’d b. Ebi Vakkâs (ö. 674), Hz. Said b. Zeyd (ö. 671). Bu sahabelerin adları çok sık olarak sekizgen biçimli muskalarda kullanılır.

İslamiyette 12 sayısı

Yahudi-Hıristiyan geleneğinde olduğu gibi islami geleneğinde 12 sayısı önemli bir yere sahiptir. ihvan-ı Safa’nın çalışmaları, Babil ve Yunan astronom ve müneccimlerini izleyerek burçlar kuşağının 12 burcunu incelemeyi sürdürmüştür. 12 burcun 3 gruba bölünebileceğini keşfetmişlerdir: ilkbahar, yaz, sonbahar ve kışın her birisi için yalnızca 3 burç yoktur, ayrıca 3 ateş burcu (Koç, Aslan, Yay), 3 su burcu (Yengeç, Akrep, Balık), 3 hava burcu (Terazi, ikizler, Kova) ve 3 toprak burcu (Boğa, Başak, Oğlak) vardır. Bu rakam islami Şia mezhebinde 12 imam kavramının kutsallaştırılması karşımıza çıkar. 12. imamın 874 yılında kaybolması ve saklanması ve dünyadaki adaletsizliklerin son bulması için yeniden gelmesinin beklenmesi Şii bilginlerin 12 sayısına büyük önem vermelerine neden olmuştur.

İslamiyette 14 sayısı

İhvanu’s-Safa’ya göre; 14 sayısı sadece Kameri konakların ve Arap alfabesi harflerinin sayısı olan 28’in yarısı değil, insan elinin 14 kısmında ve omurganın aşağı ile yukarı parçalarının her birindeki 14 omura da yansır. Arap alfabesinde 14 güneş 12 ay harfi vardır. islam mistisizmine göre; Hz. Muhammed’in “Taha” isminin sayısal değeri 14’tür. Bu da, O’nun dolunay gibi ışınlar saçarak mükemmel ruhani ve cismani güzelliğiyle bu evreni aydınlatmak için karanlık bir gecede ortaya çıkmasına işarettir.

İslamiyette 33 sayısı

İslam’da 33 rakamı, namaz sonrasında Allah’ın “En Güzel 99” adını temsilen Sübhanellah, Elhamdülillal, Allahü Ekber, lafızları 33 boncukla yapılan tespihin yardımıyla ezbere söylenir.

İslamiyette 40 sayısı

İslami gelenekte 40 önemli bir rakam olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de kırk sayısı dört yerde geçmektedir. Hz. Musa’nın Sina Dağı’nda kırk gün tutulduğu, yoldan çıkmış bir kavme mukaddes yerlere girmelerinin kırk yıl haram kılındığı, Hz. Musa’ya Sina dağında verilen kırk günlük süreye değinilir ve kişinin kırk yaşına geldiğinde olgunlaşacağından bahsedilir. Yahudi-Hıristiyan geleneğinde olduğu gibi bu sayı yas vaktiyle ya da sabırla beklemeyle bağlantılıdır. İslam geleneğinde, Tanrı’nın Âdem’in çamurunu 40 gün yoğurduğu, dünyanın sonu yaklaştığında Mehdi’nin 40 yıl yeryüzünde kalacağı, yeniden dirilişte göklerin 40 gün boyunca dumanla kaplanacağı ve ayrıca dirilişin 40 yıl süreceği ne inanılır. İslam mistisizmine göre; Hz. Muhammed’in isminin (Arap harfleriyle yazılışında) başında ve ortasında bulunan “Mim” harfininin sayısal değeri 40’dır. İslam mistisizminde yine sufinin 40 günlük inzivaya katlanması şarttır. Bektaşilik’te 40’lar vardır. Bunların kim oldukları adlarıyla kesin olarak söylenemez ya da pek bilinmez. Ancak varlıklarına ve kutsallıklarına inanılır.

İslamiyette 66, 70 ve 72  sayıları

İslami gizemci gelenekte, “Allah” sözcüğünün sayısal değeri 66 sayısına denk gelir. Bu nedenle Türk Sufileri, Türk sanatında lalenin İslam’ın sembolü hilal olarak ağır basmasını bu iki motifin, “lale ve hilal”’kelimelerinin aynı harflerden oluşması ve Allah ile aynı sayısal değere sahip olmasıyla açıklarlar. Rivayete göre Adem, dünyanın bütün dilleri anlamında, 70 dil biliyordu. Benzer bir yaklaşımla Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna giden yolculuğunda Kur’an’ı 70 kere ezbere okuduğu ve İbrahim’e dayanan dinlerde çok sık görünen bir motif olarak günde 70 kez bağışlamayı dilediği söylenir.

İslami gelenekte, Kerbela savaşında 72 kişinin şehit edildiği iddia edilir ve Yezidilerin dinsel geleneğinde Adem’in 72 çocuğu (36 ikiz) olduğuna inanılır. 72’nin (ya da bir fazlası’ 73’ün) en bilinen kullanımı İslami gelenekte, içlerinden birisinin “kurtarılmış topluluk” olduğu 72 ya da 73 mezhebin olmasıdır. Müslüman efsaneler, Hz. Davut’ un, kutsanmış gırtlağından gelen 72 farklı sesle kuşları büyülediğini söyler.

İslamiyette 99 sayısı

İslam inancına göre 99 sayısı, Tanrı’nın “En Güzel 99 Adı” (Esmaü’l Hüsna) altında ortaya çıkar, bu adların hepsi de her şeyi kuşatan “En Büyük Ad” (ALLAH)’da içkin olarak var olan kapsamlı birliğe işaret eder. Daha sonra İslam geleneği, Peygamber’in de 99 adı olduğu düşüncesini geliştirmiştir. (hakan ferah-ylt)