Hristiyanlıkta numeroloji

(2 oy) 5/5 990
Yorum Yaz


İlk 9 sayının hangi anlama geldiğini sitemizde burclar.net  bilginize sunmuştuk. İsterseniz Hristiyan numerolojisinde – sayı sembolizminde diğer sayıların anlamlarına bakalım.

Hristiyanlıkta 12 sayısının anlamı

Hıristiyan geleneğine göre Hz İsa, 12 yaşında mabede girmiştir. Yine Havarilerin sayısı 12’den oluşmaktadır ve Havarilerin amentüsü 12 maddeden ibarettir. Semavi şehrin 12 kapısı ve kapısında 12 melek ve duvarında 12 temel taş olacağına inanılır. Hayat Ağacı’nın ise senede 12 kere meyve verdiği kabul edilir.

Hristiyanlıkta 13 sayısının anlamı

Hıristiyan geleneği 13 sayısına karşı bir olumsuz tavır  takınır. Hıristiyan geleneği bu olumsuz tavrın nedenini müritlerinden birinin -onüçüncünün- Hz.İsa’ya ihanet ettiği “Son Yemek’i hatırlatmasıyla açıklar. Son Yemek’teki 12+1 esas olan Hıristiyan geleneğinde 13, çoğu kez cehenneme layık bir hiyerarşinin sayısı olarak anılır. Genellikle cadılar da 13’lü gruplar halinde görülür. Katolik halk inancında ise 13 kutsal sayıdır.

Hristiyanlıkta 99 sayısının anlamı

99 sayısı, Hıristiyan geleneğinde, Tanrı’nın birliğine işaret eden melekler düzenini ifade eder. Hıristiyan kilisesi “Amen” sözcüğününün harflerinin sayısını 99 olarak okur.

Hristiyanlıkta 153 sayısının anlamı

153 sayısı, İncil’de İsa’nın müritlerininin yakaladığı balıkların sayısıdır. “RAB Gidyon’a, “Sizi diliyle su içen üç yüz kişinin eliyle kurtaracağım” dedi, “Midyanlılar’ı senin eline teslim edeceğim. Öbürleri yerlerine dönsün.” Kilise babalarından Augustine’e (Ö.430) göre 153, Tanrı’nın krallığı için balıkçılarca ele geçirilen dünyanın dört bir yanındaki inanç çokluğunu temsil eder.

300 sayısı, İncil’de kahramanlarla bağlantılı bir sayı olarak ortaya çıkar. “Yoav’ın kardeşi, Seruya oğlu Avişay Üçler’in önderiydi. Mızrağını kaldırıp üç yüz kişiyi öldürdü. Bu yüzden Üçler kadar ünlendi.” “RAB Gidyon’a, “Sizi diliyle su içen üç yüz kişinin eliyle kurtaracağım” dedi, “Midyanlılar’ı senin eline teslim edeceğim. Öbürleri yerlerine dönsün.”

Hristiyanlıkta 318 sayısının anlamı

318 sayısı İncil’de İbrahim’in hizmetkarlarının sayısı olarak Ondan söz eden tek kişinin Eliezer olması ise, adının sayısal değerinin 318 olmasıyla kolayca anlaşılabilir.

Hristiyanlıkta 666 sayısının anlamı

666 sayısı Yeni Ahit’te Vahiy 13:18’de geçmektedir. Canavar ya da yaratık olarak geçen bu kelimenin harflerinin sayısal değerleri toplamı 666’yı vermektedir. 666 sayısı Deccal , Şeytan ya da İsa-Mesih karşıtı olanlarla ilişkilendirilir. 16. yy.’ın iki öncü sayı bilimcisi, Michael Stifel ve Petrus Bengus’un yorumları çok tipiktir. Bir protestan olan Stifel, bu sayının Papa X. Leo’ya işaret ettiğini görürken, bir Katolik olan Bengus, Luther’i çağrıştırdığını düşünür. Bengus’un başka bir yorumda ise o dönemlerde Türkler Avrupayı fethettiği için “Muhammediler” olarak adlandırılan Hz. Muhammed’e işaret ettiği iddia edilir.