Hint kültüründe hayat ağacı

(3 oy) 5/5 536
Yorum Yaz


Hint kültüründe hayat ağacı oldukça önemli bir yere sahiptir. Budha’nın altında oturarak aydınlanmaya ulaştığı ağaç bir tür incir ağacıdır. Budha’nın aydınlanmaya ulaştığı bu ağaç, bilgeliği simgelemekte ve Bodhi olarak adlandırılmaktadır. Hayat ağacının kutsallığı, Budizm’den gelmekte olup, bazen ağaca lotus ve güneş gibi kozmik motifler de eşlik etmektedir. Hint kültüründe incir ağacının yanında sedir ağacı da kutsal kabul edilmektedir.

Hindularda kozmos yada evren, kökleri yeraltı dünyasında olan, gövdesi insan dünyasını temsil eden, dalları da cennete doğru uzanan büyük bir ağaçtır. Hint kültüründeki Brahman ağaç kendi özellikleriyle doğrudan tanrısallığı vurgular. Kozmik ağaç zaman zaman kaos okyanusu üzerinde gelişi güzel şekilde yüzen kozmik yumurtadan çıkar şekilde tasvir edilmektedir.

Eski Hint mitolojisine göre, Jainler, kıtaları daireler şeklinde düşünmektedirler. Bu dairelerin tam ortasında da Kozmik Ağaç bulunmaktadır. Kıtanın tam ortasında yenebilir, hoş kokulu meyveleriolan, küçük ve tropikal birağaç gül elması ağacı bulunmaktadır. Jainlerde ağaç kültünün önem kazandığı en önemli yerlerden biri de rahiplik olmakla birlikte, bitkilere ve ağaçlara zarar vermeme erdemi oldukça önemlidir.

Yaşam ağacı, hidayet (inanç) tarihinin de sembolüdür. Budist hidayet tarihinde hayat ağacı, Budha’nın altında hakikati bulduğu kutsal incir ağacıdır. Upanişadlarda ebedi incir ağacı aşvattah kainat üzerinde bulunur ve bu ağaç Brahma ile aynı sayılır.

Hindistan’ın kuzeyindeki Gilgit’li Ari kabileleri arasında kutsal ağaç, bir sedir türü olan Chili’dir. Buğday ekiminin başlangıcında halk bir miktar buğday alır ve buğday, kutsal sedir ağacının filizleriyle karıştırılan bir kabuk içine konur. Değerli burclar.net okurları sedir odunlarıyla büyük bir şenlik ateşi yakılır ve ekilecek buğday dumanın üzerine tutulur. Buradaki niyetin kutsal sedir ağacı yoluyla tohumu bereketlendirmek olduğu açıktır. Bütün bu örneklerde ürünün, genellikle de yetiştirilen bitkilerin büyümesini artırma gücü ağaçlara bağlanmaktadır. Hindistanlı Curka Cole’lar ağaçların tepelerinde ruhların oturduğuna ve ağaçların kesilmesinden rahatsız olup öç alacaklarına inanmaktadırlar. (evrim kılıç-ylt)