Hint felsefesinde çakralar

(5 oy) 4/5 1310
1 Yorum


Sevgili okurlar Hint felsefesinde çakralar nedir hiç duymuş muydunuz? Sizlere bu ilginç konuyu sunuyoruz. Çakralarınızı açarak okuyacağınızdan eminiz..

Çakra nedir?

Erken Budizm devrinin önemli terimlerinden biri olan çakra, Sanskritçe’de tekerlek, çember gibi anlamlara gelmektedir. Çakra nedir sorusuna, Hint felsefesinde insan vücudunda bulunan metafizik veya biyofizik enerjinin bağlantı noktası olarak cevap verilmektedir. Çakra, Sübtil bedeni oluşturan enerjinin merkezi noktasını oluşturmaktadır. Sahaja Yoga’ya göre insan vücudunda yedi çakra bulunur. Bu yedi çakra, nadiler ile birlikte, sübtil beden ya da gizli bedeni oluşturur. Her çakra bazı özelliklere sahiptir ve güneş sistemindeki bir gezegen ile gösterilir. Ayrıca her çakra, elin bir bölümüyle de temsil edilir. Sevgili burclar.net okurları Sahaja Yoga açısından çakraların bir fonksiyonu da kişinin ruhsal durumunun, davranışlarının, ilişkilerinin vs. çakralarında depolanan kodlara bağlı olmasıdır; ancak kişi gerçekleşmeyi yaşamadan önce bunların farkında değildir. Yani çakraların masumiyet, yaratıcılık, iletişim, huzur gibi anlamları ve buna bağlı olarak bu yönde işlevleri vardır ve insanların bu özellikler ile bağlantılı olan çakranın açılmasıyla bu özellikleri kazanabileceğine inanılır.

1-Mooladhara çakra:

Mooladhara (Muladhara) çakra, kundalininin bulunduğu sakrum kemiğinin altında, belkemiği hizasında yer alır ve birinci çakra olarak kabul edilir. “Moola” yükselme, “adhara” da destek anlamındadır. Mooladhara çakranın, ruhsal yaşam ağacının köklerini oluşturduğu kabul edilir. Geleneksel yoga şemalarında kişilerin Lotus pozisyonunda oturmalarının sebebi, mooladhara çakranın yeryüzü ile daha yakın ilişki içerisine girdiği yönündeki inançtır. Sahaja Yoga’ya göre bu çakranın başlıca niteliği masumiyettir. Masumiyet yanında hikmet, saflık, ölmeyen çocukluk gibi niteliklere de sahip olan mooladhara çakra elin serçe parmağında ve avuç içinin bileğe yakın kısmında temsil edilir. Rengi ise kırmızıdır. Elementi yeryüzü ve karbon olan mooladhara çakranın önderi, Şri Ganeşa’dır. Sahaja Yoga’ya göre mooladhara çakra, üreme organlarını kontrol etmektedir. Bu sebeple cinselliğe dair davranışlar bu çakranın güçlü ya da zayıf olmasıyla yakından alakalıdır. İnanışa göre büyü, uyuşturucu gibi zararlı şeyler ile ilgilenme mooladhara çakranın zayıf olmasına sebep olur. Bu sebeple de Batı’da ve Batı tarzında yaşayan toplumlarda insanların bu çakrası oldukça bozulmuştur. Bozulan çakranın düzeltilmesi meditasyon ile mümkündür. Düzenli meditasyon ile kişinin bu çakrasını tamamen düzeltebileceğine inanılmaktadır.

2-  Svadisthana Çakra:

İkinci çakra yaratıcılığın, saf dikkatin ve saf bilginin çakrası olarak kabul edilir. Sahaja Yoga’ya göre bu merkez desteklendiği ve temizlendiği zaman medeniyetin bir işareti olan sanatsal yaratıcılığı kişiye temin eder, bu da kişinin yaratıcı fikirler üretmesini sağlar. İnanışa göre bu çakranın verdiği saf bilgi akla ait değildir. O, avuç içlerinde hissedilebilen ve gizli bedendeki tıkanıklıkları ortaya çıkaran “Hakikatindin birebir idrakidir. Svadisthana çakra, kişisel idrakin arkasındaki hakikati anlamaya yardım eder. Bu çakra ayrıca saf, istikrarlı dikkatin ve konsantrasyon gücünün de merkezidir. Svadisthana çakranın vücudun karaciğer, böbrekler ve karnın alt bölümünü kontrol ettiğine inanılmaktadır. Buradaki yağları kullanarak beynin düşünme fonksiyonu için gerekli olan enerjiyi sağladığı kabul edilir. Kişilerin, çok fazla düşündüğü zaman, bu merkezin tüm enerjisini tüketeceğine, bu çakra tamamen dengeden çıktığında şeker veya kan kanseri gibi hastalıklar ortaya çıkabileceğine inanılmaktadır. Bu çakranın önderliği müzik ve sanat tanrıçası Şri Brahmadeva tarafından yapılmaktadır. Elde başparmak ile temsil edilir; ayrıca rengi sarı, elementi de ateştir.

3-  Nabhi (Manipura) Çakra:

Üçüncü çakranın kişiye cömertlik, tatminkarlık ve memnuniyet duygularını verdiği kabul edilir. Bu merkezin ana niteliği huzurdur, bu çakrayı temizleyerek kişinin stres ve gerginlikten kurtulacağına inanılır. Sahaja Yoga’da hoşnutluk, memnuniyet nabhi çakra için anahtar kelimelerdir. Dikkatin ve konsantrasyon gücünün organı olan karaciğeri yönetir. Manipura Çakranın, kundalini tarafından doğru bir şekilde harekete geçirilmesi, sübtil bedenin büyük bölümünün kontrol altına alındığını gösterir. Bu da ruhsal gerçeklik için olan arayışın sonlarına gelindiğine işaret eder. Nabhi çakranın, kişinin varlığının temel gereksinimleri olan yiyecek, aile sevgisi, annelik ve babalık rolleri ve ilişkileri, finansal durum ve kariyer gibi öğeleri kontrol ettiği kabul edilir. Bu yüzden de para için maddi yönden çok endişe duymanın veya iş için çok zaman harcamanın bu çakrayı zayıflattığına inanılır. Bunun da karaciğeri ısıttığı, böylece dikkatin dağılmasına sebep olduğu varsayılır. Sahaja Yoga’ya göre nabhi çakra ve swadisthara çakra beraber, karaciğer fonksiyonlarının bulunduğu sağ kanaldaki fiziksel vücudumuz ile bağlantılıdır. Nabhi çakranın eylemleri ruhsal gelişim açısından hayati değer taşıdığı için bu çakraya özel ilgi gösterilmelidir. Alkol almak, yanlış yemekler yemek, yemeklere düşkün olmak, yani çok yemek ya da hızlı yemek, nabhi çakraya zarar verecektir. Bu zarar sonunda kişinin ülser, hipoglikemia, şeker gibi hastalıklara yakalanabileceğine inanılır. Nabhi çakranın öncüsü Sri Vişnu ya da Shri Lakşmi’dir. Ayrıca elementi su, rengi yeşil olup el üzerinde de orta parmak ile gösterilir.

4- Kalp Çakra veya Anahata Çakra:

Göğüs kemiğinin arkasında bulunan anahata çakra, kalbin çakrasıdır ve burası, kişinin ruhsal varlığı açısından önemli çakralardan biri olarak kabul edilir. Anahata çakra kişinin içinde parlayan gizli kalmış bir elmasa benzetilir. Onun için bu çakraya “kişinin ruhunun evidir” denir. Kişiye sevgi, cesaret, merhamet sağladığı kabul edilir; çünkü merhamet ve sevginin kalp aracılığı ile ortaya çıkacağına inanılır. Açık kalplilikle konuşulmaya başlandığı zaman bu çakranın tamamen açıldığının anlaşılabileceği düşünülür. Kişinin saf, ruhsal sevgisinin bütün gücünün yaşamına dolacağı kabul edilir. Sahaja Yoga’ya göre sevginin bu hali evrendeki en kuvvetli enerjidir. Sahaja Yoga’ya göre o, varlığın kutsal ışığının ve hakikatin kaynağıdır. Bu çakranın ve ruhun önemini Şri Mataji şöyle ifade etmektedir: “Sen sonsuz ruhtan başka hiçbir şey değilsin.

Vücutta, bu çakranın kalp ve akciğerleri kontrol ettiğine, temiz olması durumunda kişinin korkusuz, kendine güvenen ve sevgi dolu olacağına, tıkanması ya da kirlenmesi durumunda ise astım, kalp ve akciğer hastalıklarının görüleceğine inanılır. Anahata çakra elde serçe parmak ile gösterilir, rengi de koyu pembedir. Şri Şiva tarafından temsil edilmektedir.

5-Vishuddhi Çakra:

Sahaja Yoga’da beşinci çakranın, insanlığın, toplumun ve hislerin şekillenmiş hali olduğu kabul edilir. Bu çakranın kişiye diğer insanlarla iyi iletişim kurmakta yardım ettiğine inanılır. Sahaja Yoga’ya göre vishuddi’nin (visuddha) açılmasıyla kişi daha ayrı, daha farklı bir insan olmaya başlar.

Bu çakra sağ, sol ve merkez olmak üzere üçe ayrılmıştır. Vishuddhi, kişiyi bütüne bağlayan ve ona bütünün bir parçası olduğu gerçeğini hissettiren çakradır. Ayrıca kişinin konuşmasını da geliştirir. Çünkü bu çakranın temel nitelikleri iletişim ve diplomasidir.

Vishuddi çakranın, hem kişinin kendisinin hem de başkalarının titreşimlerini hissedebilmeyi sağladığına, kişinin konuşma ve davranışlarını etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olduğuna inanılır. Bunun yanında koku alma, dokunma, işitme, hissetme gibi duyuların da bu çakra tarafından kontrol edildiği söylenir.

Şri Mataji’ye göre Vishuddi çakranın temiz tutulması oldukça zordur; çünkü bu çakra hem virüs, bakteri, duman gibi dış hem de aşağılık duygusu, suçluluk hissi, asabilik, saldırganlık gibi iç etkenler tarafından etkilenmeye oldukça müsaittir. Bu çakranın öncüsü Şri Krişna’dır. Rengi mavi, elementi eter olup elde işaret parmağı ile temsil edilir.

6-Agnya (Ajna) Çakra:

Beynin merkezinde yer alan ve alnın tam ortasında temsil edilen agnya çakra aynı zamanda üçüncü göz olarak da anılır. Bu çakra affediciliğin ve şefkatin çakrası olarak kabul edilir. Agnya çakra, kundalinin sahasrara çakraya ulaşmasından önceki son çakradır. Kundalininin bu çakraya ulaşması ve buradan geçmesiyle kişinin düşüncesiz farkındalık denilen konuma girmeye başladığı kabul edilir.

Sahaja Yoga’ya göre agnya çakra, kişinin düşüncesini geliştirir ve onu daha derin bir meditasyona doğru yükseltir. Bu çakra açılmadan yapılan meditasyon sınırlı kalacaktır. Kundalinin bu çakrayı aydınlatmasıyla kişi zihnin ötesine geçer ve düşüncesiz farkındalıktaki gerçek yogayı başarır.

Negatif düşüncelerin, kişileri affetmemenin, fazla düşünmenin, fazla akılcılığın bu çakraya zarar vereceğine inanılır.

Bu çakra da sağ, sol ve merkez olmak üzere üçe bölünmüştür. Sol tarafın öncüsü Şri Mahavira’dır ve elde sol yüzük parmağı ile temsil edilir. Merkezin öncülüğünü İsa yapmaktadır, sol tarafın öncülüğünü Şri Mahavira, sağ tarafın da öncülüğünü Buda yapmaktadır. Elde sağ yüzük parmağı ile temsil edilir. Elementi ışık, rengi laciverttir.

7- Sahasrara Çakra:

Sahasrara çakra da Sahaja Yoga’da önemli kavramlardan biridir. Kundalini uyandıktan ve tüm çakralardan geçtikten sonra en son sahasrara yoluyla kozmik enerji ile buluşur. Aydınlanma denilen hadise de budur.

Yedinci ve son çakra olan sahasraranın, başın en üst noktası olan bıngıldak kemiğinin altında bulunduğuna ve bütün çakraları tüm nitelikleri ile birlikte içinde barındırdığına inanılır. Burası fiziksel vücudun binlerce sinirinin sonlandığı yer olarak kabul edilir.

Bu çakra meditasyon esnasında kundalini tarafından delinip geçilerek aydınlanma sağlanır ve böylece kişi evrensel enerji ile bütünleşir. Kundalinin sahasrara çakradan çıkması esnasına kalp atışına benzeyen atışlar duyulabilir; ayrıca başın üzerinde de serin bir esinti hissedilebilir.

Sahasrara çakranın açılmasıyla aydınlanmaya ulaşan kişinin artık düşüncesiz farkındalık konumuna tam olarak girdiğine inanılmaktadır. Bu durum ilk başlarda birkaç saniye gibi çok kısa sürse de, düşüncesiz farkındalık durumunun düzenli meditasyon sayesinde uzayacağı söylenmektedir. Kişinin aydınlanmaya ulaştıktan sonra başkalarına da aydınlanma verebileceği ya da enerjisini hastalıkların tedavisinde kullanabileceği kabul edilmektedir.

Sahasrara çakrasının önderi Şri Mataji ya da diğer adıyla Şri Kalki’dir. Sahasrara Çakra elin merkezinde temsil edilir.(Serkan derin-ylt)