Hint felsefesi – Meditasyon

(1 oy) 5/5 428
Yorum Yaz


Meditasyon nedir ?

Meditasyon sözcük anlamıyla bir çok Batı dilinde “derin düşünme” anlamına gelir. Bir teknik olarak kişinin iç huzur, sükûnet, üstün bilinç halleri elde etmesini ve hakikate ulaşmasını sağlayan, zihni ve bedeni kontrol etme tekniklerine verilen isimdir. Tarihi açıdan bakıldığında meditasyonun geçmişinin binlerce yıl öncesine gittiği ve bir çok dinde meditasyon sayılabilecek uygulamalar olduğu görülmektedir. Son yıllarda ise meditasyonun dinlerin gölgesinde kalmaması gerektiği, bu faaliyetin dinlerden bağımsız olarak, tüm insanların mutluluğu için yapılacak bir uygulama olduğu ileri sürülmekte, meditasyon uygulamalarına yer veren bir çok akım, bilimsel verileri de kullanarak insanların meditasyona yönelmesini sağlamaktadır.

Hint kaynaklı bir uygulama olarak ele alındığında meditasyonun insanın sezgilerini arttırarak, evrensel ruhla ve tanrıyla bir olmasını amaçladığı görülmektedir. Bir çok farklı türü olmakla birlikte meditasyon denince genel olarak, derin düşünme ve yoğunlaşma yöntemleri öne sürülmektedir. TM (Transcendental Mediation) ve Osho gibi akımlar ise bu iki ana yönteme alternatif meditasyon yöntemleri geliştirdikleri iddiasındadırlar. Derin düşünme dikkatin iç ve dış nesnelere yöneltilmesi, yoğunlaşma ise dikkati nesnenin yaşantısı üzerine odaklamayı ifade etmektedir. Bu şekilde insan zihni kontrol altına alınarak dinginliğe ulaşacaktır. Nesneler dışında kavramlar, mantralar, şarkılar, kutsal metinler üzerine meditasyon yapılabilmektedir. Sanskritçe düşünmek anlamındaki “man” kökünden türeyen mantra kelimesi, düşünme vasıtası anlamına gelmekte ve genellikle Sanskritçe olan zihni uyaran sesleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Mantra olarak en yaygın kullanılan kelime “OM” kelimesidir. Om kelimesi bütün Vedalar’ın özeti olarak görülmektedir. Om sesinin kâinatın bütünü ve bu hecenin gerçekte Brahman’ın kendisi olduğu kabul edilmektedir. Mantralar om kelimesinde olduğu gibi kutsal bir sözün özeti olabileceği gibi, hiç bir anlama gelmeyen kelimeler de olabilir. Mantralar sözcük biçimine girmiş tanrı olarak kabul edilmektedir. Sevgili burclar.net okurları kişinin dinginliğe ulaşabilmesi için uygun mantrayı seçmesi çok önemlidir.

Meditasyon ile ilgili yazılan eserlerde meditasyonun hangi saatlerde, nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulan konulardandır. Genellikle meditasyon için sabah ve akşam vakitleri önerilmektedir. Meditasyonun nasıl yapılacağı bedenin hangi pozisyonda olacağı ile ilgili bir çok farklı görüş bulunmaktadır. Kimi yazarlar duruşun son derece önemli olduğunu söylerken, meditasyona yer veren yeni akımlar belirtilen tekniklerin Hindular için olduğunu ve tarihte kaldığını vurgulamaktadır.

Yazılan eserlerde meditasyon sırasında dikkat edilmesi gereken hususların yanında, meditasyon yapacak kişinin başarıya ulaşabilmesi için günlük hayatta bir takım hususlara dikkat etmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu hususlardan en önemlisi kişinin beslenmesine dikkat etmesidir, hayvani gıdalardan kaçınmak, zaman zaman oruç tutmak meditasyonun başarıya ulaşması için en önemli unsurlar arasında sıralanmaktadır. Bununla birlikte, dedikodu, kibir, önyargı, ümitsizlik, dünyaya aşırı düşkünlük, iki yüzlülük gibi huy ve davranışların meditasyon sürecini olumsuz etkileyeceği aktarılmaktadır.

Yaygın kanıya göre, meditasyon öğrenilmesi son derece zor bir iştir. Bu sebeple meditasyon manevi bir önder ya da guru rehberliğinde öğrenilir. Meditasyonun kitleler arasında ilgi bulması ile bu husus bir çok kişi tarafından suiistimal edilmiştir. Meditasyon konusunda bazı kimseler bu işi bir ticaret haline dönüştürerek meditasyon öğrenmek isteyenlerden menfaat sağlamaktadırlar. Meditasyon eğitiminde gerçekten bir lidere gerek olup olmadığı, bu eğitim için bir ücret alınıp alınmayacağı tartışmalı konulardan biri olmuştur.

Son dönemde yeni dini akımlar öğretileri ile klasik anlamda meditasyon hakkında ortaya konulmuş bilgilere farklı yaklaşımlar getirmiş ve meditasyon ile ilgili olarak yeni prensipler ortaya koymuşlardır. Bu durum birbirinden farklı bir çok meditasyon şeklinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.(İlknur uğurlu-ylt)