Hinduizmde semboller

(6 oy) 4/5 1130
Yorum Yaz


Hinduizm dini, sembollerle doludur. Hatta hiç bir dinde sembollerin bu kadar etkin bir şekilde kullanılmadığı da iddia edilmektedir. Bu sembollerin çoğu, Hindu felsefeleri, öğretileri ve hatta tanrılar ve tanrıçaların temsilidir. Hinduizm’de kullanılan lotus gibi bazı semboller de Budizm ile aynıdır.

Bu sembol, Hinduizm sembolleri arasında en evrensel olandır ve meditasyonda kullanılır. Hinduizm’de “Om” tüm duaların ilk hecesidir. Bu hece tüm evreni ve nihai gerçekliği sembolize etmek için kullanılır. Bazıları ise, bu sembolün Allah’ın üç yönünü (Brahma (A), Vişnu (U) ve Şiva (M)) temsil ettiğine inanırlar.

Svastika – Gamalı Haç

Gamalı Haç simgesi, aslında şans ve servetin işaretidir. Bu tip haç motifi, Eski Hinduizm’de sıkça görülmektedir ve dürüstlük, gerçeklik, saflık ve istikrarı temsil etmektedir. Dört yönü ve dört noktası da dört ana yönü temsil etmektedir.