Hatay Kırıkhan Gezisi Rehberi

(0 oy) 0/5 73
Yorum Yaz


Kırıkhan tarihi eserler bakımından gün yüzüne çıkmamış çok sayıda tarihi eser bakımından ayrıca doğal güzellikler, kaplıcalar, mesire yerleri ve piknik alanları açısından zengin bir ilçedir. Bu yazımızda Kırıkhan gezisi içerisinde yer alabilecek tarihi ve doğal güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Hatay Kırıkhan gezisi adlı yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Beyazıt-i Bestami Türbesi

Kırıkhan ilçesi ilk yerleşme mekanını oluşturan Alabeyli kırsalında Darb-ı Sak Kalesi 800’li yıllara dayanan maziye sahip Türbeye sahiplik etmektedir. Dini turizm açısından önemli bir yere sahip olan ve Anadolu erenlerinden olan Bayezıd-i Bistami (Bestami) Hazretleri 800’lü yıllarda Horasan yakınlarında Bistam şehrinde doğmuş olup hayatının büyük bir bölümünü Kırıkhan İlçesine bağlı Alaybeyli Köyünde bulunan Darb­ı Sak Kalesi üzerindeki çilehanede geçirmiştir. Burada vefat eden Bayezıd-i Bestami Hazretleri’nin mezarı aynı yerde bulunan cami içerisindeki türbede bulunmaktadır.

Gölbaşı gölü

İlçenin doğusunda Suriye sınırına yakın Gölbaşı-İçada ve Adalar Köyünde bulunan Gölbaşı (Balıklı) Gölü’nün derinliği10 metreye kadar ulaşır. Göl comba kanalı ile Amik Gölü’ne uzatılmıştır. Hatay’ın tek doğal gölü özelliğini taşıyan Gölbaşı Gölü (Balık gölü) Kırıkhan sınırları içindedir. Gölbaşı gölünün içinde doğal iki adet ada bulunmaktadır. Gölbaşı Gölü’nde balık avcılığı yanı sıra kurbağa avcılığı da yapılmaktadır.

Beş kardeşler mağarası

Ceylanlı Köyü sınırları içindeki Beş Kardeşler Mağarası, tipik kaya mezarları ve inziva odaları görünümündedir. 3 katlı ve kayaların üstünde 3 göz halinde pencere delikleri görülmektedir. Halk arasında buraya Sütlü Mağara denmektedir. Burasının vezir mahalli olduğu ve vakfedildiği ile ilgili mağaradaki yazı dikkati çekmektedir. Bu alanda bir beyin ailesi ile birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır.

Kırıkhan gezisi – Alan yaylası

Alan Yaylası’nın tamamen çam, iğde ve meşe ile çevrili ormanlarla çok geniş bir alana yayılmıştır. Son yıllarda Kırıkhan ve civar köylerden gelenlerin yoğun olarak talep ettiği yaylalarımızdan birisidir. Yayla evleri yöre halkı tarafından kullanılmaktadır.

Danaahmetli köprüsü

Danaahmetli Köprüsü, Karasu üstünde altı gözden oluşan bir taş köprüdür. Köprünün 16.yy’a ait bir yapıdır. 1500’lü yıllarda Ceylanlı Köyünden gelip Halep’e giden yol üstünde kurulan köprü, halen sağlamdır ve faal olarak kullanılmaktadır. Halk arasında “Taş Köprü” adıyla bilinen köprünün, yörede yaşamış bir aşiret reisinin hanımı tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.

Kurtlusoğuksu mesire alanı

Kurtlusoğuksu mesire ve dinlenme alanı Kırıkhan’ın yaz sıcaklarından serinlemek için 9 adet karstik oluk içinde Amanosların yeraltı sularının çıktığı soğuk suyu ve bunun üzerinde kurulan şelale ve piknik alanı yer almaktadır. Mesire alanına Kırıkhan İskenderun eski yolu üzerinden 5. kilometreden sonra stabilize yoldan 2 km sonra ulaşılmaktadır.