Habis nedir? Habisin anlamı nedir? Kuran’da habis

(0 oy) 0/5 26
Yorum Yaz


Habis nedir sorusunun cevabı, (ç. Habâis): Bozukluğu, kokuşmuşluğu ve değersizliği sebebiyle hoşlanılmayan, arzu edilmeyen şey demektir. Mesela, bâtıl itikat, yalan söz ve çirkin fiil gibi şeylere habis tabir edilir. Mesela, livatacılık fiiliyle maruf olan Lût kavminin işlemiş olduğu çirkin işler bu kelime ile anlatılır. Yine Kur’ân’da habis, kötü insan ve kötü amel, küfür, yalan ve koğuculuk vb. kötü söz Peygamberler tabilerine iyiliği emreder, onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helal habis şeyleri ise haram kılarlar.

Habis ur ne demek?

Yakın bir anlam Türkçemizde kullanılan “habis ur” tabirinde mevcuttur. Zira burada dokuların işlevini yitirerek bozulması ve bunun sonucunda bulunduğu yerde zararlı hatta tedavisi imkansız ölümcül bir hâl alması söz konusudur.

Zemmedilen (yasaklanan ya da hoş görülmeyen) davranışlara da habis denir.

Mahbese

“Habis”ten türeyen bir diğer kelime “mahbese” ikramda bulunan kimseye karşı yapılan nankörlüğü ifade eder ki, bozgunculuk, fesatlık manasındaki “mefsedet” ile aynı anlama gelmektedir. Burada da yine yukarıda olduğu gibi insan ruhunda bir kirlenme, bir aslından uzaklaşmışlık yani bir bozulma söz konusudur. Haramlar ile insanın velinimetine karşı yaptığı nankörlüğün isimlendirilmesi arasında bir anlam benzerliği görülmektedir. Çünkü yapılan iyiliğe kötülükle mukabele etmek ne ise, her türlü nimeti insan için yaratan Allah’a karşı yasaklanan davranışlarda bulunmak da odur. Bir başka deyişle kavramın muhtevasında – ister Allah’a ister insanlara karşı yapılsın – nankörlük manası mevcuttur.

İbn hibse

Başka bir örnek de evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun “ibn hibse” şeklinde isimlendirilmesidir. Görüldüğü gibi soylu ve asil kimseler için tayyib kullanılırken, soyu belli olmayan anlamında habis kullanılmaktadır. İlkinde safiyet ve nezahet mevcut iken diğerinde bozulmuşluk ve kirlenme söz konusudur. Bu durum kavramın tüm örneklerinde bulunmaktadır.

Sonuç olarak habis nedir?

Örneklerden ortaya çıkan sonuç habis kavramının kirli, zararlı manalarının yanı sıra temelde doğallığını ve saflığını kaybetme, asli özelliklerini yitirme ve bozulma anlamlarına sahip olduğudur.