Grafoloji bilimi nedir?

(0 oy) 0/5 75
Yorum Yaz


Sevgili dostlar el yazısı ile karakter analizi yapılabildiğini hepimiz duymuşuzdur. Grafoloji adı verilen bu bilim dalı işte bu soruların cevabı ile ilgileniyor. Bu yazımız Grafoloji bilimi nedir? Sorusunun cevabını genel hatlarıyla sizlere sunmak için hazırlandı.

Grafoloji nedir? Grafolojinin Tarihçesi

Grafoloji, Yunanca iki kelimenin birleşimi olan Graphia (çizgi, yazı) ve Logos (bilim) kelimelerinin birleşimi “yazıbilimi” anlamına gelmektedir.

El yazısının altında yatan anlama yönelik ilgi, yazı yazma sanatı kadar eskidir. Çinliler el yazısını analiz ederek kişilik tahlilleri yapmaya çalışmışlardır. Yunan ve Romalı filozoflar el yazısının karakter ve beceri ile ilgili özelliklerin tespit edilmesinde kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir.

Grafoloji bilim olarak ilk kez XVII. Yüzyılda kendini göstermeye başlamıştır. Yazının bulunmasıyla grafolojinin bir bilim olması arasındaki yüzyılları aşan bu boşluğun yalın ve açık sebepleri olmaktadır

Yazı, başlangıcından XVII. yüzyıla değin toplumların çok dar bir kesimine özgü bir araçtı. Yazma ve okuma XVI. yüzyıldan başlayarak yaygınlaşmaya başlamıştır.

Grafolojinin Prensipleri

1) Her el yazısı tektir (biriciktir) ve asla kopyası yapılamaz. El yazısının görünüşü (fizyonomisi) aynen kişinin yüzü gibi, yıllar boyu kendi esası ve kimliği ile ilgili nitelikleri kapsar.

2) Ancak el yazısı, kişilik gibi sürekli olarak değişme süreci içinde; büyüme olgunlaşma ve yazının yaşlanmasını kaçınılmaz olarak yansıtır; duygusal veya iz bırakabilecek kritik olayları da yansıtır. Bu değişmelere rağmen bir insanın el yazısı, her zaman ona ait ve biricik olarak kalır. Psişik durumundaki farklılaşmalar sadece yazının içindeki enerjiyi değiştirir, yazı modele form olarak aynı kalır. 0 halde “bir insan doğumundan ölümüne kadar aynı kişi midir?” sorusuna el yazısına bakarak karar verildiğinde, “o, muhakkak kendisidir” , diyebiliriz.

3) Ayrıca, kendini anlatarak ifade edici oluşun (expression) bir tutarlılığı da vardır. Kişinin iş görme tarzı, stili; konuşma, ses, jest, genel davranışı ve el yazısı da aynıdır. Fakat konuşma, ses, jestin kaybolan modelleri gibi olmayan el yazısı, dakik analizler için görülebilir bir kayıt bırakarak, bu ifadeleri zamanın ötesine taşıyarak sanki fosilize eder. İşte bu, el yazısının ancak kendine has bir avantajıdır.

Grafolojinin Kullanım Alanları

Birçok kişi grafolojinin eğlenceli ve ilginç olması dışında ne gibi alanlarda kullanılabileceğini merak etmektedir. Ancak literatüre bakıldığında grafolojinin psikoloji, istihdam, eğitim, tıp, kriminal incelemeler, evlilik danışmanlığı, ticaret ve işe alma gibi pek çok farklı alanda kullanıldığı görülmektedir.

Hastalığın Tedavisinde Grafoloji

Grafoloji araştırmacıları vücuttaki fizyolojik değişikliklerin kendilerini yazıda nasıl ortaya çıkaracaklarını; hatta bunun fiziksel muayene ile teyit edilmeden önce nasıl olabileceğini vurgulamaya devam etmektedir. Beyin dokusunun oksijen alımında meydana gelen herhangi bir azalmaya karşı son derece hassas olduğu ve kalp hastalığı, dolaşım sorunları, tümörler ya da beynin aldığı oksijen miktarını değiştiren herhangi bir fizyolojik durumun kendisini yazıda belli edeceği belirtilmektedir. Gebelik ve ameliyat yaralarıyla yazı yazma esnasında hissedilen ağrı vücudun o bölgesini temsil eden harfte kendini belli edecektir ve bu, büyütme şeklinde olacaktır.

Eş Seçiminde Grafoloji

Eşlerin kişiliğini analiz etmek, çift ilişkisinin iyi sonuç vermesini sağlamak üzere uyuşan ve uyuşmayan noktalan belirlemek için grafolojiden yararlanılır; ayrıca ailenin bireyleri arasında anlayış ve hoşgörüyü daha iyi gerçekleştirmek için çocukların aile bünyesinde büyüyüp gelişmeleri içinde kişiliklerini analiz etmek amacıyla grafolojiye başvurulur.(A.Gokmener-YLT)