Graa karesi

(3 oy) 4/5 333
Yorum Yaz


Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan GRAA karesi “şelale” manasındaki ZIN-DOBIX’in ve “bakire kanı” manasındaki PARADIZ-KNILA’nın sayısı olan 618’i verir. AIQ BKR 618’i hayal gücü’nün sayısı olan 6’ya indirger. GRAA “ay” demektir ve bu kare ay akımının güçlerini somut bir halde dışa vurur. “Ay” manasındaki GRAA kelimesinin “güneş olmayan” manasındaki AGAR’ın anagramı olduğuna dikkatlerden kaçmamalıdır. Bu karenin 4 kelimesinin her biri, her ikisi de “güneş” manasına gelen ROR ve AR kelimelerine sahiptir veya onlara işaret eder. İkinci kelime RAOR, “Güneş’e dair olan” manasındaki A-ROR’un anagramıdır ve “Güneş’in içindeki” manasındaki son kelime AR-SA ise doğan Güneş’in geleneksel konumu olan “Doğu” manasındaki RAAS’ın anagramıdır. Ancak ORS kelimesi “karanlık” anlamına gelir ve bu yüzden bütün kare kendisi bir çeşit güneş, karanlık bir güneş veya gecenin güneşi olan ay kavramı üzerinde bir oyun olur.(Halil ahmet ciftci-ylt)

 • Sator karesi

  Hıristiyanlıkta sihirli kareler – vefkler ile ilgili en çok dikkat çeken unsurlardan birisi  büyülü “SATOR” karesidir. Bu bölümde sator karesi nedir s…
 • Enoch büyüsü

  Enoch kimdir? Enoch Eski Ahit’te Tanrı’yla birlikte yürüyen ve daha sonra Tanrı’nın, kendisini yanına aldığı peygamber olarak geçmektedir. Yahudi rab…
 • Babalon karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Babalon- babylon karesi “gelişmek için ilişkiye girmek” manasındaki KA-KAKOM-ZORGE’nin sayısı ol…
 • Amma karesi

  Yahudi inancında yer alan sihirli karelerden olan Amma karesi “ölümün ayrılması” manasına gelen YRPOIL- TELOKH’un sayısı olan 625’i verir. Ayrıca 625 …
 • Ror karesi

  Yahudi mistisizminde yer alan sihirli karelerden olan Ror karesi “yanan pencere” anlamına gelen IALKOMO ve “maddeyi birleştiren tekerlek” manasındaki …

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.