Gordion Düğümü: Çözen Asya’nın Hakimi Olacaktır!

(0 oy) 0/5 86
Yorum Yaz


Frig kralı Gordios’un bağladığı ve ismini de bu düğümden alan Gordion Düğümü olarak adlandırılan bu efsanevi hikaye, farklılık göstermesine rağmen birçok kaynakta birbirine benzer anlatımlar gösterir.

Friglerin başkenti Gordion otorite boşluğundan dolayı bir kargaşa ve huzursuzluk içerisindeydi. Bir çare arayan Frigler, kahine başvurur. Kahin ise gelen topluluğa şehre arabasıyla ilk giren kişiyi kral olarak ilan etmeleri halinde sorunların hallolacağını söyler. Böylece halk, şehre ilk gelen kişiyi beklemeye başlar. Rivayete göre şehre ilk giren kişi, at arabasıyla gelen, ünlü Frig kralı Midas’ın babası Gordios olur ve halk onu kralları ilan eder. Bunun üzerine Gordios, at arabasının okunu düğümleyerek bir direğe bağlar ve bu düğümü çözebilen kişinin “Asya’nın hakimi olacağını” söyler.

12

Gordion düğümü ve Büyük İskender

Gordios, arabayı öyle çapraşık bir düğümle bağlamıştı ki Büyük İskender’in Gordion’a gelişine kadar yıllarca kimse çözememişti. M.Ö. 333’te Gordion’a gelen Büyük İskender, bu söylenceden haberi olur ve çok karmaşık olan bu düğümü çözmeye çalışır. Fakat çözemeyeceğini anlayınca dayanamayıp kılıç darbesiyle düğüm atılan ipi keser. Böylece kehanet gerçekleşir ve Büyük İskender Asya’nın hakimi olur. Günümüzde bu efsane çetrefilli, zor sorunları güç kullanarak çözmek anlamında, “kördüğüm” olarak birçok toplumun diline geçmiştir