Gerçek mi, Efsane mi? 9 bilinmeyen adam

(0 oy) 0/5 951
Yorum Yaz


Hindistan’da çok geniş bir bilgi düzeyine sahip olduğuna inanılan gizli bir örgütün olduğuna dair yaygın bir efsane var. Bundan 2000 yıl öncesinde oluşturulduğuna inanılan bu dokuz bilinmeyen adamın politika ve sosyal trendleri kendi 9 amacı için etkilediği ve manipüle ettiklerinden şüpheleniliyor. Bu organizasyonun gerçek mi yoksa bir hurafe mi olduğu henüz bilinmese de burclar.net olarak tüm dünyada tartışılan bu konuyu Türkiye’de ilk defa olarak sizlerin bilgisine sunuyoruz. İşte Ashoka’nın 9 bilinmeyen adamı:

Hikayenin aslı

Dokuz Bilinmeyen Adam topluluğu M.Ö. 226’dan sonra İmparator Ashoka tarafından kuruldu. Hint alt kıtasını birleştiren efsanevi İmparator Chandragupta’nın torunu, Ashoka, dedesinin mirasını korumak ve imparatorluğun devamını sağlamak için endişeliydi. Kalküta ve Madras arasındaki bölgede yer alan Kalingan’ın imparatorluk yönetimine karşı ççıkması büyük bir savaşa yol açmıştı. Ashoka’nın sahip olduğu üstün güçler 100.000’den fazla Kalinga savaşçısını öldürdüğü ve bölgenin köylülerinden 150.000 ‘ini de sınır dışı ettiği söylenmektedir. Savaşı kazansa da, Ashoka, böyle bir zaferin neden olduğu  katliama  öfke duyuyordu. O andan itibaren şiddette sonsuza kadar yemin etti.

İmparator Ashoka Budizm’e ihtida etmesi ve bu barışçıl dinin Hindistan, Malezya, Seylan ve Endonezya’ya yayılması için gösterdiği çabalarla tanınmaktadır. En önemlisi “O asıl fetihin aslında devletin yasaları ve dindarlık kurallarına uyarak insanların gönüllerini kazanmak olduğunu ilan ederek isyankar insanları bütünleştirme fikrinden vazgeçti. İmparator, görevinde, imparatorun adamlarının kötülüğe engel olmak için istihbarat vermesine, özellikle de savaşa neden olan kötülüğe engel olmaya çalışmaları için kararlıydı. Tüm bilgilerin toplanması, korunması ve tutulması bir imparatorun tek başına yapabileceği kolay bir iş değildi.  Dahası bir imparatorluğun iyi ve doğru bir şekilde idare edilmesine yönelik olması nedeniyle diğer görevlerden çok daha çok büyük bir görevdi. İşte bu yüzden Ashoka o dönemde Hindistan’da bulunan en zeki kişilerin dokuzunu huzuruna çağırdı. Güvenlik amacıyla, bu adamların kimliği asla kamuoyuna açıklanmadı. Bu dahiler, Dokuz Bilinmeyen Adam olarak bilinen bir gizli topluluğu kurdular.

Bu örgüt, doğal bilimlerden psikolojiye, maddenin bileşimine kadar, ellerinde yer alan tüm bilimsel bilginin toplanmasını sağlamıştır. Sıradan insana bilimsel bilgi verildiğinde, bunu kötülük ve yıkım için kullanmasından korkmuşlar ve bu nedenle yalnızca Dokuz İnsanın bilimsel kuram ve teknolojileri incelemesine ve geliştirmesine izin verilmiştir. Bu korkutucu görevi daha iyi yerine getirebilmek için, dokuz adamın her birisi özel kitapta yer alan bilgilerin güncellenmesi, revize edilmesi ve nihayetinde mükemmelleştirilmesiyle görevlendirilmiştir. Dokuz kişiden birisi artık görevini emeklilik, sağlık problemi ya da ölüm nedeniyle tamamlayamıyorsa yerine bir halef seçilmekteydi ve bu görev ona verilmekteydi. Topluluktaki üye sayısı her zaman dokuz olacaktı. İşte bu nedenle Dokuz Bilinmeyen Adam örgütünün 2000 yılı aşkın bir süredir yaşadığı iddia edilmektedir.

1923 kitabı

Dokuz kişiye ait dokuz kitabın her birinin içeriği hakkında spekülasyonlar geniş ölçüde değişmektedir. İngiliz yazar Talbot Mundy, dokuz kitabın bir listesini içeren  Dokuz Bilinmeyen Adam başlıklı bir kitabı 1923’de yayınlamıştır. Bu liste genel olarak kabul edilmektedir.

Bu liste şu şekildedir:

  1. Propoganda
  2.  Psikoloji
  3. Mikrobiyoloji
  4. Kimya
  5.  İletişim
  6.  Yer çekimi
  7. Kozmogoni- Evrenin yaratılışı
  8.  Işık
  9. Sosyoloji

Gerçek mi, Efsane mi?

Dokuz Bilinmeyen Adam gerçek miydi? Ashoka, özellikle savaşa yönelik, kimliği bilinmeyen dokuz insana bilimsel bilgi toplamasını çok istemiş olabilir. Bununla birlikte, Bu çok haince bir dönemdi ve diğer İmparatorların da benzer inisiyatifleri yapmaya çalıştığı bilinmektedir. Bu adamlar farklı imparatorlukların savaş taktiklerini ve eğitimlerini, silah imalatını, at / fil gibi savaşta kullanılan hayvanların eğitim  işlemlerinive hatta barut kullanımını keşfetmiş olabilirler. Ancak 2000 yılı aşkın bir süredir gizlilik içinde yaşayan, uzaktaki ormanlardaki küresel olayları bile modern ekipman, altyapı veya teknolojinin izi bile olmaksızın kontrol eden eski bir gruba şu an için inanmak kolay değil. Birçoğumuz için, efsane muhtemelen sadece efsanedir. Ancak tapınak şövalyeleri, gül ve haç örgütü gibi örgütlerin de benzer şekilde örgütlendiğini düşünmüyor muyuz….