Gebelikte kilo alımı

(2 oy) 5/5 182
Yorum Yaz


Gebelikte enerji gereksinmesi vücut kitlesindeki artış ile birlikte ağırlık kazanma eğilimi ile doğrudan ilişkilidir. Gebelik esnasında vücut kitlesi yaklaşık % 20 artar, aktiviteler için ise enerjinin % 20’ sinden daha çoğuna ihtiyaç olabilir. Yeterli ağırlık kazanımı için gerekli enerji alınmalıdır. Yeterli enerji alınmasında aktivitenin belirlenmesi, enerji tüketimi, jinekolojik yaş bilinmelidir ki iyi bir ağırlık kazanımı sağlansın. Aksi durumda düşük ağırlıklı bebek doğum şansı artar.

Sağlıklı ve herhangi bir yemek yeme sorunu olmayan, ilk defa gebe kalan bir kadının ağırlık kazanımı 11.25 – 15.75 kg arasında değişirken, ağırlık kazanımı ortalaması 12.5 kg’ dır. Kazanılan bu ağırlık temelde iki bileşkeden oluşmaktadır:

  1. Fetus, amniyotik sıvı ve plasenta gibi doğum ürünleri.
  2. Anne dokusundaki büyüme; kan ve ekstrasellüler sıvılardaki genişleme, uterus ve meme bezlerindeki büyüme, maternal depolar.

Gebelikte istenilen ağırlık kazanımının belirlenmesi, yağ depolama ve sıvı tutma nedeniyle ağırlık kazanımının birbirinden ayırt edilmesindeki güçlükler yüzünden karmaşık bir durumdur .

National Academy of Science (NAS) ve Institute of Medicine  tarafından geliştirilen gebelikte ağırlık kazanımı ile ilgili öneriler aşağıda verilmiştir:

Gebelik Öncesi Beden Kitle İndeksi (BKİ)’ ne Göre Gebenin Alması Önerilen Toplam Ağırlık Aralıkları

Boya göre ağırlık                                              Önerilen Toplam Ağırlık

    sınıflaması                                                                 Kazanımı (kg)

Düşük(BKİ<19.8 kg/m2)

12.5-18.0

Normal (BKİ 19.8-26.0 kg/m2)

11.5-16.0

Yüksek (BKİ 26.0-29.0 kg/m2)

7.0-11.5

Çok Yüksek (BKİ >29.0 kg/m2)

> 6