Feng Shui – Yin Yang

(4 oy) 5/5 1875
Yorum Yaz


Devasa kentlerden, oturma odasının ayrıntılarına dek, feng shui pratik olarak etrafımızı çevreleyen unsurların yin ve yangları ile birlikte var olma ve onlarla ilişkilerimizi geliştirme sanatıdır.

Ch’i hem yin hem de yangdan oluşur. Yin ve yang evrendeki iki zıtlıktır. Evrende her şey birbiriyle etkileşimi kesintisiz olan yin ve yang enerjilerinden oluşur.

Feng Shui – Yin Yang sembolü, Çin desenleri içinde en iyi bilinenlerden biridir. Akıcı bir kıvrımın ayırdığı koyu ve açık bölgeleri, her birinin merkezinde yer alan diğerine ait noktaları ile, batı dünyasında en iyi bilinen Çin sembollerinden biri olmuştur. İçinde denge, uyum ve eşitliğin özünü barındırır. Yin ve yangın her biri, akıcı çizgilerle birbirine yol verir ve her biri kendi içinde, tam orta yerlerinde, diğerine ait bir unsuru taşır. Denge, uyum ve eşitlik de burada yatar

Bu iki zıt enerji birlikte ve denge içinde bir potansiyel oluştururlar. Her şey kendi içinde zır olanı barındırır ve birbirini tamamlar. Kadın olmadan erkek, gece olmadan gündüz, siyah olmadan beyaz, yaşam olmadan ölüm olamayacağı gibi Bu zıt güçler birbirlerine karşı ’’iyi’’ ya da ‘’kötü’’ gibi bir saf tutmazlar. Daha çok yin ve yang birbirlerini tamamlayıcıdırlar.

Bir daire içindeki iki larvaya benzeyen yin yang simgesi evreni temsil eder. Yin-yang sembolünün siyah bölümündeki beyaz nokta ve beyaz bölümündeki siyah nokta her niteliğin zıddından bir parçayı kendi içinde taşıdığını anlatır. Yin ve yang çatışan değil, birbirini tamamlayan öğelerdir. Yin ve yang simgesi bütünlenmeyi anlatmada kullanılmaktadır. Evrende her şey birbiriyle etkileşimi kesintisiz olan yin ve yang enerjilerinden oluşur. Yin ve yang birbirlerini tamamlayıcıdırlar. Varoluşları birbirine bağlıdır. Evren bunlar arasında bir dengeyi gerektirir. İnsan çevresinde de, doğada olduğu şekliyle, yin ve yangın dengede olmasına gereksinim duyar. Örneğin bembeyaz ya da simsiyah bir mekân da insanın kendisini huzurlu ve rahat hissetmesi mümkün değildir.

Eskiler yin ve yangı tanımlamaya çalışmamış, farklı zıtlıkların listesini yapmışlardır.

Yin ve Yang ilişkilerinin Feng Shui Listesi:

Yin Yang
Dişi Erkek
Soğuk/serin Sıcak/ılık
Karanlık Aydınlık
Arka Ön
Yumuşak Sert
Eğri Düz
Yuvarlatılmış  Köşeli
Yer Gök
Ay Güneş
Alçak Yüksek
Küçük Büyük
Süslü Sade
Geniş Dar
Yatay Dikey
Bitki desenli Geometrik

Yin ve yang enerjileri sürekli değişim içindedirler biri olmadan diğeri olamaz. Ne yin enerjisi ne yang enerjisi, evrende ve mekânda tek başlarına olamazlar. Potansiyel enerji üretebilmeleri için dengeli bir şekilde bir arada olmalıdırlar. Her iki enerji birbirini tamamlar. Element teorisi bu ilişkiyi en iyi şekilde açıklamaktadır.

Beş Element Teorisi

Yin ve yangın yanı sıra, bir kişinin ya da bir mekânın ch’i’sini analiz etmenin ve uyum içine sokmanın bir yolu da beş elementtir.

Feng Shui’de beş element vardır ve simgesel olarak her şey bu beş elementten oluşur.

Beş elementin renklerle, zamanlarla, mevsimlerle, yönlerle, gezegenlerle, bedenin organlarıyla ve benzerleriyle arasında ilişki bulunur.

Bu elementler; Ağaç, Ateş, Toprak, Metal ve Sudur ve yeryüzündeki fiziksel her şeyin yapı taşları olarak kabul edilirler. Bu beş element, yin ve yangın birbirlerinden karşılıklı kutupsal etkileşmelerinden doğarak, sayısız yol ve birleşimle çevrede kendilerini belli ederler. Feng Shui, insanoğlunun da bu beş elementin kombinasyonundan oluştuğunu gözlemlemiştir ve bu nedenle tüm elementler evlerinde veya işyerlerinde temsil edildikleri zaman insanların  kendilerini en rahat hissettikleri zamandır. Kişi için en önemli element ise doğum yılına göre belirlenir.

Beş elementin her biri de renkleri, şekilleri ve nitelikleri içeren geniş bir ilişki yelpazesine sahiptir, bu da onların ifade biçimlerini incelemek ve yönlendirmek için kullanılan dili oluşturur.(Ufuk Çubukcu-YLT)