Feng shui ekolleri

(4 oy) 5/5 315
Yorum Yaz


Feng Shui’nin üç bin yıllık tarihinde birbirinden tamamen ayrı olmasa da temel olarak üç farklı ekol ortaya çıkmıştır. Hesaplama sistemlerinde farklılıklar gösteren bu ekoller, Lo P’an Ekolü, Bagua Ekolü ve Yin-Yang Ekollüleridir. Sırasıyla bu ekoller hakkında bilgi vereceğiz.

Lo P’an (Pusula) Ekolü: Evler ve mezarlar için uygun yeri tespit etmeye yarayan bu yöntem, her halkanın farklı bilgileri içerdiği altmış dört halkalı Lo p’an adı verilen bir pusulanın kullanımına dayanan geleneksel bir yoldur. Geleneksel Lo p’an pusulasından bugün yararlanılamadığı için günümüzde standart pusula Feng Shui için kullanılmaktadır.

Bagua (Yön) Ekolü: Evleri dört ana ve dört ara yöne göre biçimlendirmeyi temel alan sekizgen Ba Gua sembolü bu yöntemin temelini teşkil eder. Dört ana yön, ateş, metal, su ve ağacı ; sembolün merkezi ise toprağı temsil eder. Ba Gua sembolünde sekizgenin tepesinde Çinlilerin oldukça önem verdikleri güney bulunmaktadır, sekiz yönün her biri kendine ait bir sayı ve rengi içermekle birlikte, o evde yaşayanların bilgi, iş, aile, sağlık, ün, zenginlik durumlarını belirledikleri kabul edilmektedir.

Yin Yang Ekolü: Enerji akışının şekil ve yapılar açısından incelenmesini esas alan bu sistem Yin-Yang dengesinin analizine dayanır, Yin-Yang dengesi sağlanarak uyum meydana getirmeye çalışılır.

Feng Shui’de en etkili yöntem olarak bu üç yöntemin birleştirilerek kullanıldığı bir sistem görülür.

Kaynaklar bu yöntemler ile kişilerin yaşadığı ortamları düzenleyerek nasıl daha mutlu olacağını ayrıntıları ile aktarmaktadırlar. Bu sistemi herkesin öğrenebileceği ancak netice alabilmek için Feng Shui’ye inanmanın ve sabırla beklemenin şart olduğu özellikle vurgulanmaktadır. (ilknur uğurlu-YLT)